Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Изпълнението на подхода ВОМР през втората половина на 2023 г.

Изпълнението на подхода ВОМР през втората половина на 2023 г.

Министерство на земеделието и храните отчете изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и прилагането на стратегиите в...

05.04.2024 | виж още →
Актуална информация за европейския ресурс за общините до края на 2024 г.

Актуална информация за европейския ресурс за общините до края на 2024 г.

В подкрепа на общините, на база изменените Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2024 г., процедурите за набиране на проекти обявени в...

05.04.2024 | виж още →
Онлайн информационна сесия за инструментите за изграждане на капацитет на Европейската градска инициатива

Онлайн информационна сесия за инструментите за изграждане на капацитет на Европейската градска инициатива

Дейностите по Европейската градска инициатива имат за цел да подкрепят изграждането на капацитет и възможността за тестване на иновативни...

05.04.2024 | виж още →
Представяне на новия инструмент за самооценка на териториалните стратегии

Представяне на новия инструмент за самооценка на териториалните стратегии

На 23 април, от 11:00 ч. до 2:30 ч. (CET) онлайн, Главна дирекция „Регионална политика“ ще представи Инструмента за самооценка на Стратегии за...

04.04.2024 | виж още →
89 общински проекта за уличното осветление по ПВУ

89 общински проекта за уличното осветление по ПВУ

На 2 април в 23:59 часа изтече срокът за подаване на проектни предложения по процедурата чрез подбор „Подкрепа за енергийно ефективни системи за...

03.04.2024 | виж още →
Набират се проекти по Програма „Черноморски басейн“ 2021-2027

Набират се проекти по Програма „Черноморски басейн“ 2021-2027

На Second Calls for Proposals (blacksea-cbc.net) е публикувана втората покана за набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT „Черноморски...

03.04.2024 | виж още →
Депозирани са 163 проектни концепции по Програмата за сътрудничество с Гърция

Депозирани са 163 проектни концепции по Програмата за сътрудничество с Гърция

На 27 март приключи кандидатстването по първата покана за набиране на проектни концепции по Програма Интеррег VI-А Гърция-България 2021-2027. В...

02.04.2024 | виж още →
Резултати от оценката на Концепции за ИТИ в ЮИР

Резултати от оценката на Концепции за ИТИ в ЮИР

На Възможности за финансиране - Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (bgregio.eu) са публикувани: Списъци с концепции за ИТИ,...

02.04.2024 | виж още →
Изменение на ИГРП за 2024 г. на ПРР

Изменение на ИГРП за 2024 г. на ПРР

На Новини - Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (bgregio.eu) е публикувано изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за...

02.04.2024 | виж още →
Информационен ден по поканата за набиране на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027

Информационен ден по поканата за набиране на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027

Информационен ден по третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“...

02.04.2024 | виж още →