×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2

УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2 – за инвестиции в улици, общински пътища,...

26.07.2022 | виж още →
Четири общини получават финансиране по програмата за културно предприемачество

Четири общини получават финансиране по програмата за културно предприемачество

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за...

26.07.2022 | виж още →
Стартира прием по 2 процедури по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

Стартира прием по 2 процедури по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

На 22 юли 2022 г., Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви 2 процедури чрез подбор на проектни...

25.07.2022 | виж още →
ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

На  20 юли 2022 г.,  службите на ЕК одобриха Годишния доклад за изпълнение  на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“...

25.07.2022 | виж още →
Информационен ден за втора покана по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД)

Информационен ден за втора покана по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД)

  На 27 юли 2022 г. от 10:00 до 13:00 ч., в дистанционен формат, ще се проведе  информационен ден за обявената втора покана по програма...

25.07.2022 | виж още →
Указания от УО на ОПОС относно ограничителните мерки  с оглед на действията на Русия

Указания от УО на ОПОС относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия

Във връзка с влизане в сила на 09.04.2022 г. на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета, относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия,...

23.07.2022 | виж още →
Общините могат да изпращат становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ

Общините могат да изпращат становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ

На основание чл. 5, ал. 2 от Постановление  № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на...

22.07.2022 | виж още →
Одобренa е Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Одобренa е Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

На 20 юли 2022 г. Министерският съвет одобри новата Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. Процесът на разработване на ПОС 2021-2027 г....

21.07.2022 | виж още →
На 21 юли ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода ВОМР

На 21 юли ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода ВОМР

На 21 юли (четвъртък), от 14:00 часа, ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно...

20.07.2022 | виж още →
Предстоящо заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

Предстоящо заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

  На 28 юли ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). От страна на...

19.07.2022 | виж още →