Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Предстои обявяване на пазарни консултации по проект за дигитализиране на общински архиви

Предстои обявяване на пазарни консултации по проект за дигитализиране на общински архиви

Национално сдружение на общините в Република България е краен получател на средства по инвестиция К10.И9 „Дигитализиране на информационни масиви в...

27.09.2023 | виж още →
Поредна промяна по процедурата за детската кухня по Програмата за храни

Поредна промяна по процедурата за детската кухня по Програмата за храни

От 13 септември по процедура „Детска кухня“ по Програмата за храни и осовно материално подпомагане 2021-2027 г. Агенцията за социално подпомагане...

26.09.2023 | виж още →
Без удължаване на срока за кандидатстване по ИТИ подхода

Без удължаване на срока за кандидатстване по ИТИ подхода

По решение на Управителния съвет, на 14 септември Сдружението отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството и...

25.09.2023 | виж още →
Шест общини – партньори в проект за подобряване качеството на атмосферния въздух

Шест общини – партньори в проект за подобряване качеството на атмосферния въздух

Програмите за качеството на атмосферния въздух в Столична община и общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана ще бъдат...

25.09.2023 | виж още →
МТ отвори за кандидатстване Процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България“

МТ отвори за кандидатстване Процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България“

Министерството на туризма отвори за кандидатстване Процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в...

25.09.2023 | виж още →
Обществено обсъждане на процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

Обществено обсъждане на процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

Публикуван за обществено обсъждане е проектът на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на...

21.09.2023 | виж още →
Техническа помощ за зоологическите градини по ПОС

Техническа помощ за зоологическите градини по ПОС

Отворена за кандидатстване е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически...

21.09.2023 | виж още →
Обучения в подкрепа на разработването и изпълнението на стратегиите за ВОМР

Обучения в подкрепа на разработването и изпълнението на стратегиите за ВОМР

Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа, съвместно с Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието и храните –...

20.09.2023 | виж още →
Набират се проекти за приоритетни действия по Натура 2000

Набират се проекти за приоритетни действия по Натура 2000

Отворена за кандидатстване е процедура  „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 “ по...

20.09.2023 | виж още →
Чрез проекти по ОПРЧР Общините подкрепиха над 154 хиляди възрастни хора

Чрез проекти по ОПРЧР Общините подкрепиха над 154 хиляди възрастни хора

154 214 възрастни хора над 65-годишна възраст, в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, са подкрепени в домовете си, чрез проектите...

19.09.2023 | виж още →