×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Коментирайте Насоките по процедурата за бъдещето за децата по ПРЧР

Коментирайте Насоките по процедурата за бъдещето за децата по ПРЧР

Публикуван за обществено обсъждане е проектът на Насоки за кандидатсване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Бъдеще за децата“ по...

02.11.2022 | виж още →
Изменение на Насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР

Изменение на Насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони публикува за обществено обсъждане проекти на заповеди за изменение на Насоките за...

01.11.2022 | виж още →
Младежко пътно шоу по Интеррег програмите

Младежко пътно шоу по Интеррег програмите

На 7 и 8 ноември по случай Европейската година на младежта Програма Интеракт, съвместно с 4 други Програми по Интеррег Балкани-Средиземно море,...

01.11.2022 | виж още →
В средата на ноември ще стартира енергийното обновяване на жилищата по ПВУ

В средата на ноември ще стартира енергийното обновяване на жилищата по ПВУ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) информира, че процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния...

31.10.2022 | виж още →
НСОРБ със становище по процедурата за ЕЕ на жилищния сграден фонд

НСОРБ със становище по процедурата за ЕЕ на жилищния сграден фонд

НСОРБ депозира становище по публикувания за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво...

31.10.2022 | виж още →
Предстоят информационни събития за процедури „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“

Предстоят информационни събития за процедури „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“

На 7 ноември 2022 г. (понеделник) ще се проведат информационни събития, на които Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“...

31.10.2022 | виж още →
Приложение към Указанията за индексацията на договорите по ОПОС

Приложение към Указанията за индексацията на договорите по ОПОС

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/11130 е публикувано приложение към Указанията на Управляващия орган (УО) на ОП „Околна среда 2014-2020“...

31.10.2022 | виж още →
Изменя се схемата за услугите за ранно детско развитие по ОПРЧР

Изменя се схемата за услугите за ранно детско развитие по ОПРЧР

Изменят се критериите за избор по операция „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г....

27.10.2022 | виж още →
Информационни дни по процедурите за грижа в дома и укрепването на общинския капаците по ПРЧР

Информационни дни по процедурите за грижа в дома и укрепването на общинския капаците по ПРЧР

На 7 ноември 2022 г. (понеделник), ще се проведат информационни дни, на които Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“...

27.10.2022 | виж още →
Указания за индексацията на договорите по ОПРР

Указания за индексацията на договорите по ОПРР

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), информира че във връзка с Методиката за изменение на...

27.10.2022 | виж още →