Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Уебинар „По-добро качество на въздуха чрез зони с ниски емисии и зелени коридори“

Уебинар „По-добро качество на въздуха чрез зони с ниски емисии и зелени коридори“

Националното сдружение на общините в Република България кани всички общини да вземат участие в поредица от 4 уебинара, посветени на градската...

20.02.2023 | виж още →
Увеличен е бюджетът за топлия обяд

Увеличен е бюджетът за топлия обяд

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, информира за  изменение в Условията за кандидатстване по...

17.02.2023 | виж още →
Коментирайте Насоките за кандидатстване по Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

Коментирайте Насоките за кандидатстване по Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по Приоритет 2 „По-зелен регион“ по Програма Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027 на:...

16.02.2023 | виж още →
Обществено обсъждане на ИГРП на ОПРР и ПРР за 2023 г.

Обществено обсъждане на ИГРП на ОПРР и ПРР за 2023 г.

На http://www.bgregio.eu/novini.aspx е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на...

15.02.2023 | виж още →
Предоставянето на БФП по Европейските програми за периода  2021 - 2027

Предоставянето на БФП по Европейските програми за периода 2021 - 2027

На 13 февруари влезе в сила Постановление № 23 за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по...

15.02.2023 | виж още →
Оценката на мерките за деинституционализация по ОПРЧР

Оценката на мерките за деинституционализация по ОПРЧР

На интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  (ОПРЧР) -  https://esf.bg/otsenka/ е публикуван доклад от „Оценка...

13.02.2023 | виж още →
ИА „Програма за образование“ ще е Структура за наблюдение и докладване по ПВУ

ИА „Програма за образование“ ще е Структура за наблюдение и докладване по ПВУ

Със заповед на министъра на образованието и науката от 18 януари, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е определена за Структура за...

13.02.2023 | виж още →
Общини от Финландия и Латвия търсят партньори по „Интеррег Европа“ 2021 - 2027

Общини от Финландия и Латвия търсят партньори по „Интеррег Европа“ 2021 - 2027

Град Савонлина (Финландия) търси партньори – регионални и местни власти – по проект MULTILOC, за кандидатстване по Програма „Интеррег Европа“...

13.02.2023 | виж още →
Италианска община търси партньор по програма ЕРАЗЪМ+

Италианска община търси партньор по програма ЕРАЗЪМ+

Италианската Община Нарни (Умбрия), търси партньори за консорциум в рамките на програма ЕРАЗЪМ+ (2023) - Европейски спортни събития с нестопанска...

13.02.2023 | виж още →
Изпълнението на Програмите по ЕСИФ 2014- 2020

Изпълнението на Програмите по ЕСИФ 2014- 2020

На 31 януари Европейската комисия публикува Доклада си за 2021 г. за изпълнението на Програмите, съфинансирани по линия на Европейските структурни...

13.02.2023 | виж още →