Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Испанска община търси партньори от България

Испанска община търси партньори от България

Община Авилес, Испания търси български партньори за включване в мрежа за съвместно планиране по Програма УРБАКТ на ЕС. Авилес ще са водещ партньор...

27.02.2023 | виж още →
Набират се проекти за нови сгради на училища и детски градини по ПВУ

Набират се проекти за нови сгради на училища и детски градини по ПВУ

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012...

27.02.2023 | виж още →
Стартира оценката на Младежките центрове по ПВУ

Стартира оценката на Младежките центрове по ПВУ

Структурата за наблюдение и докладване в Министерството на образованието и науката, информира, че на 27-ми февруари стартират оценките по...

27.02.2023 | виж още →
Консултации по Интегрираната териториална стратегия по ПТГС Румъния-България

Консултации по Интегрираната териториална стратегия по ПТГС Румъния-България

На 2 март ще се проведат консултации със заинтересованите страни по разработването на Интегрираната териториална стратегия за развитие на...

22.02.2023 | виж още →
Старт на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

Старт на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

Конференция на 1 март в Мамайа - Констанца, Румъния, ще даде началото на Програма Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027. Събитието, което ще...

22.02.2023 | виж още →
Кохезионната политика vs. Covid-19

Кохезионната политика vs. Covid-19

В доклад, озаглавен „Адаптиране на правилата на политиката на сближаване в отговор на COVID-19“, Европейската сметна палата (ЕСП) прави преглед на...

22.02.2023 | виж още →
44 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подмярка 7.2 от ПРСР минават на следващ етап

44 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подмярка 7.2 от ПРСР минават на следващ етап

44 проектни предложения по процедура чрез подбор№ BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи...

22.02.2023 | виж още →
Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за модернизиране на професионалното образование и обучение

Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за модернизиране на професионалното образование и обучение

Променени са Условията за кандидатстване по процедура „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по Програма „Образование“...

22.02.2023 | виж още →
Важни дати за бенефициентите по ПТГС Румъния - България

Важни дати за бенефициентите по ПТГС Румъния - България

Комитетът за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 одобри План за приключването и. Планът определя отговорностите по...

22.02.2023 | виж още →
Удължава се срокът за подаване на искания за изменение на ДБФП в резултат на инфлация по ОПРР

Удължава се срокът за подаване на искания за изменение на ДБФП в резултат на инфлация по ОПРР

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) информира бенефициентите, че се актуализира срокът за подаване...

20.02.2023 | виж още →