×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
КН на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

КН на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

На 11.07.2022 г. се състоя редовно заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР. Комитетът разгледа напредъка в прилагането на програмата и одобри...

12.07.2022 | виж още →
Актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС в секторите "Управление на водите" и "Управление на отпадъците"

Актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС в секторите "Управление на водите" и "Управление на отпадъците"

От ПУДООС ни информираха за актуализация на действащите приоритети и изисквания за кандидатстване пред ПУДООС в секторите "Управление на водите" и...

12.07.2022 | виж още →
Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

На 30 юни Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред Европейската комисия за одобрение...

11.07.2022 | виж още →
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА  2021-2027 с одобрение от ЕК

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

На 8 юли Европейската комисия одобри проекта на Програма Интеррег Европа за периода 2021-2027 г. :...

11.07.2022 | виж още →
28 млн. евро и 2 003 нови работни места за декарбонизацията в българските общини

28 млн. евро и 2 003 нови работни места за декарбонизацията в българските общини

Европейската асоциация Energycities проучи нуждите на местните власти за осъществяването на декарбонизацията на сградния фонд...

11.07.2022 | виж още →
Спира се подкрепата за пътувания по Програма „ВЕЕЕЕС“ на ЕИП

Спира се подкрепата за пътувания по Програма „ВЕЕЕЕС“ на ЕИП

Преустановява се подаването на искания по Схемата за подкрепа на пътувания по Програма „ВЕЕЕЕС“ – „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,...

11.07.2022 | виж още →
Изменя се процедурата за социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения по ОПРЧР

Изменя се процедурата за социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения по ОПРЧР

Изменени са Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова „Социално включване на лицата с психични...

11.07.2022 | виж още →
Набират се проекти за създаване на работни места в 10-те общини по проект GALOP

Набират се проекти за създаване на работни места в 10-те общини по проект GALOP

  Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез...

08.07.2022 | виж още →
Резюме на Програмата за образование 2021-2027

Резюме на Програмата за образование 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, е публикувано резюме, изготвено от екипа на Сдружението, на проекта на Програмата за образование за периода...

08.07.2022 | виж още →
НСОРБ със становище по предстоящия прием по подмярка 7.2. от ПРСР  

НСОРБ със становище по предстоящия прием по подмярка 7.2. от ПРСР  

  За заседанието на 11 юли, на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), на база коментари и бележки на...

07.07.2022 | виж още →