×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално
Енергийната криза и политиката за младежите – във фокуса на втория ден на сесията на Комитета на регионите

Енергийната криза и политиката за младежите – във фокуса на втория ден на сесията на Комитета на регионите

Вторият ден на 152-та сесия на Европейския комитет на регионите на 1 декември започна с обобщаване на постигнатите цели от приключващата...

02.12.2022 | виж още →
Публикуван е списък с контактите на общинските администрации по процедурата за обновяването на жилищния сграден фонд

Публикуван е списък с контактите на общинските администрации по процедурата за обновяването на жилищния сграден фонд

МРРБ информира, че е публикуван списък на Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации, във връзка с изпълнението на процедура...

02.12.2022 | виж още →
Решения от заседанието на Управителния съвет на НДЕФ

Решения от заседанието на Управителния съвет на НДЕФ

На заседаниети си от 1 декември Управителният съвет на НДЕФ взе следните решения, свързани с приема на проектни предложения по Инвестиционна...

02.12.2022 | виж още →
Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Не бива да размишляваме дали трябва да правим реформи, а да се заемем с тях

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Не бива да размишляваме дали трябва да правим реформи, а да се заемем с тях

Механизмът за възстановяване и устойчивост дава шанс на европейските държави да отговорят на предизвикателствата на кризата, предизвикана от ковид...

02.12.2022 | виж още →
Български общини бяха удостоени с етикета „Ефективен CAF потребител“

Български общини бяха удостоени с етикета „Ефективен CAF потребител“

На 25 ноември Институтът по публична администрация проведе Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрацията и връчване на етикет...

02.12.2022 | виж още →
Продоволствената криза бе основна тема в първия ден на сесията на Комитета на регионите

Продоволствената криза бе основна тема в първия ден на сесията на Комитета на регионите

С дебат за продоволствената криза започна 152-та редовна сесия на Европейския комитет на регионите на 30 ноември, която е и последната за...

02.12.2022 | виж още →
Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

НСОРБ бе партньор на провелия се на 29 ноември в София международен форум, посветен на темата за опазването на недвижимото културно наследство и...

01.12.2022 | виж още →
Предложения по проекта на нов Закон за ВиК очакваме до 9 декември

Предложения по проекта на нов Закон за ВиК очакваме до 9 декември

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на нов Закон за водоснабдяване и канализация:...

01.12.2022 | виж още →
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

На https://www.eufunds.bg/bg/node/11383  e публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г....

01.12.2022 | виж още →
Информационен ден по процедурата за бъдещето за децата

Информационен ден по процедурата за бъдещето за децата

На 5 декември 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе Информационен ден за потенциалните кандидати по операция „Бъдеще за децата“ по Програма...

01.12.2022 | виж още →