Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
64 одобрени проекта по „Красива България”

64 одобрени проекта по „Красива България”

С  Решение от 24-ти април на Управителния съвет на Проект „Красива България” са одобрени за финансиране и реализация през настоящата година 64...

25.04.2024 | виж още →
Старт на поканата за инвестиции в образованието по Програмата с Румъния

Старт на поканата за инвестиции в образованието по Програмата с Румъния

Одобрени са Насоките за кандидатстване по поканата за подбор на проектни концепции по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A...

25.04.2024 | виж още →
Информация за проектите за ЕЕ на общинските училища и детски градини

Информация за проектите за ЕЕ на общинските училища и детски градини

На Запис на информационно събитие, въпроси и отговори във връзка с Покана за набиране на проекти по Подпрограма ЕЕОУДГ - Национален Доверителен...

25.04.2024 | виж още →
Нов ръководител на Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.

Нов ръководител на Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.

Със Заповед от 23.04.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма...

24.04.2024 | виж още →
Междинна оценка на фондовете на ЕС за периода 2021-2027

Междинна оценка на фондовете на ЕС за периода 2021-2027

Генерална дирекция „Европейска и градска политика“ на ЕК провежда проучване свързано с междинната оценка на ЕФРР, КФ и Фонда за справедлив преход...

24.04.2024 | виж още →
Oбучение по мярка „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Oбучение по мярка „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ организира обучение за бенефициентите по мярката  „Активно приобщаване и достъп до...

23.04.2024 | виж още →
Ръководството за Европейските фондове с най – значим принос за постигане на Зеления пакт

Ръководството за Европейските фондове с най – значим принос за постигане на Зеления пакт

На Ръководство за европейските фондове - За Земята (zazemiata.org) е публикувано Ръководство за европейските фондове. То е изготвено по проект...

23.04.2024 | виж още →
Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027

Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027

На 18-19 април в гр. Монтана, заседава Комитетът за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) КН на Програма „Образование“ одобри три...

22.04.2024 | виж още →
Отворена е процедура за изпълнение на приоритетни действия по НАТУРА 2000

Отворена е процедура за изпълнение на приоритетни действия по НАТУРА 2000

Отворена за кандидатстване е процедура чрез подбор на проекти „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА...

19.04.2024 | виж още →
Финансиране от ЕС за иновативни идеи за намаляване на дългосрочната безработица

Финансиране от ЕС за иновативни идеи за намаляване на дългосрочната безработица

Европейската комисия обяви ПОКАНА за набиране на проекти с бюджет от 23 млн. евро, за справяне с дългосрочната безработица.   Поканата се...

18.04.2024 | виж още →