Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
43 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подм. 7.2 от ПРСР 2014-2020 минават на последна оценка

43 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подм. 7.2 от ПРСР 2014-2020 минават на последна оценка

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за „Административно съответствие и допустимост“ на 44 проектни...

10.07.2023 | виж още →
Проект на насоки за кандидатстване за приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение по ПРЧР 2021-2027

Проект на насоки за кандидатстване за приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение по ПРЧР 2021-2027

На https://esf.bg/procedures/aktivno-priobshtavane-i-dostap-do-zaetost-na-hora-v-neravnostojno-polozhenie/  е публикуван за обществено обсъждане...

07.07.2023 | виж още →
Коментирайте условията за кандидатстване по мерки 28 и 61 от Натура 2000 по ПОС

Коментирайте условията за кандидатстване по мерки 28 и 61 от Натура 2000 по ПОС

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/13119  е публикуван за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни...

07.07.2023 | виж още →
Информационни дни по процедурата за кандидатстване с концепции за ИТИ

Информационни дни по процедурата за кандидатстване с концепции за ИТИ

На 13, 18 и 26 юли се организират информационни дни за представяне на Единните указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални...

07.07.2023 | виж още →
Договори за финансиране по подхода ВОМР бяха връчени на 107 кметове от министъра на земеделието

Договори за финансиране по подхода ВОМР бяха връчени на 107 кметове от министъра на земеделието

„Надявам се сключените договори на Местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ да спомогнат за преодоляване...

07.07.2023 | виж още →
Разяснителна кампания по процедурите за подкрепа и по-добро бъдеще по Програмата за храни 2021-2027

Разяснителна кампания по процедурите за подкрепа и по-добро бъдеще по Програмата за храни 2021-2027

Управляващият орган на Програмата за храни информира, че организира разяснителна кампания за бенефициентите, по обявените за кандидатстване две...

06.07.2023 | виж още →
Наближаващи срокове за кандидатстване с европроекти

Наближаващи срокове за кандидатстване с европроекти

През юли изтичат сроковете за кандидатстване по 4 процедури за набиране на предложения, финансирани с европейски средства. Две от процедурите са...

05.07.2023 | виж още →
Aктуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата със Северна Македония 2014-2020

Aктуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата със Северна Македония 2014-2020

На   http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/second-call-implementation-stage-news/naruchnik-za-izpulnenie-na-proekti-po-vtorata-pokana-za-1 ,  е публикувана...

04.07.2023 | виж още →
Актуализирани ИГРП за 2023 г. по Програмите за сътрудничество със Северна Македония, Турция и Сърбия

Актуализирани ИГРП за 2023 г. по Програмите за сътрудничество със Северна Македония, Турция и Сърбия

Актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония...

04.07.2023 | виж още →
НСОРБ се включи в информационен ден по процедурата за индустриалните паркове по ПВУ

НСОРБ се включи в информационен ден по процедурата за индустриалните паркове по ПВУ

Съвместно с над 120 представители на общини, областни администрации, индустриални паркове и други заинтересовани страни, екипът на НСОРБ по...

04.07.2023 | виж още →