×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

Към 23 септември Европейската комисия отчете напредъка по програмирането на стратегическите документи за достъп до фондовете по Кохезионната...

29.09.2022 | виж още →
Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

В публичния модул на ИСУН 2020, са отворени за кандидатстване две процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – за...

29.09.2022 | виж още →
Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Министерство на земеделието публикува разяснения по ключови условия за кандидатстване и присъждане на точки по критериите за подбор по процедура №...

28.09.2022 | виж още →
Становище на НСОРБ по процедурата за  грижа в дома по ПРЧР

Становище на НСОРБ по процедурата за грижа в дома по ПРЧР

На база коментари и бележки на общините, НСОРБ изпрати до Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР)...

27.09.2022 | виж още →
Общините могат да кандидатстват по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Общините могат да кандидатстват по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Утвърдена е целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2023 г. по реда на чл....

27.09.2022 | виж още →
Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

На база коментари, бележки и въпроси на общини, НСОРБ депозира становище по проекта на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за...

26.09.2022 | виж още →
НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

НСОРБ депозира становище по повторното обществено обсъждане на проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно...

26.09.2022 | виж още →
EК одобри Програма УРБАКТ IV

EК одобри Програма УРБАКТ IV

Тази година бе наистина преходна за Програма УРБАКТ – приключи работата по последния набор партньорски мрежи по стария програмен период и след...

23.09.2022 | виж още →
Набират се проекти за първоначален прием на мигранти от Украйна

Набират се проекти за първоначален прием на мигранти от Украйна

Отворена е покана за подаване на заявления за използване на финансиране, което не е свързано с разходите за дейности по спешна помощ, в подкрепа...

23.09.2022 | виж още →
Северозападът със Стратегия за интегрираното си развитие до 2027 г.

Северозападът със Стратегия за интегрираното си развитие до 2027 г.

На 20 септември се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион за планиране от ниво 2, ръководено от председателя...

20.09.2022 | виж още →