×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

в ЦАИС ЕОП

Начало | в ЦАИС ЕОП

в ЦАИС ЕОП

От 1 април 2020 г. всички възложители сa задължени, да възлагат процедури за обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

НСОРБ има профил на купувача ЦАИС ЕОП, който можете да видите ТУК