×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Удължават се дейностите за новата дългосрочна грижа по ОПРЧР

Удължават се дейностите за новата дългосрочна грижа по ОПРЧР

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 –...

17.08.2022 | виж още →
Коментирайте ПМС за създаване на Комитети за наблюдение за новия програмен период

Коментирайте ПМС за създаване на Комитети за наблюдение за новия програмен период

На Портала за обществени консултации https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7024   е  публикуван за обществено...

15.08.2022 | виж още →
Проект на ИГРП по ПРЧР 2021-2027

Проект на ИГРП по ПРЧР 2021-2027

На https://esf.bg/11932/ е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по Програмата за развитие на...

15.08.2022 | виж още →
Становище на НСОРБ по ЕЕ на публичния сграден фонд

Становище на НСОРБ по ЕЕ на публичния сграден фонд

НСОРБ депозира становище до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по публикувания за обществено обсъждане проект на...

12.08.2022 | виж още →
Становище на НСОРБ по процедурите за младежките центрове по ПВУ

Становище на НСОРБ по процедурите за младежките центрове по ПВУ

НСОРБ депозира становище до Министерството на образованието и науката по публикуваните за обществено обсъждане проекти на документи за...

10.08.2022 | виж още →
Коментирайте Насоките за модернизация на образователна среда по ПВУ

Коментирайте Насоките за модернизация на образователна среда по ПВУ

Повторно е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на...

09.08.2022 | виж още →
Одобрена е Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027

Одобрена е Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027

На 8 август Европейската комисия одобри Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021 - 2027 г....

09.08.2022 | виж още →
Удължаване на топлия обяд до края на септември

Удължаване на топлия обяд до края на септември

От Агенцията за социално подпомагане, която е Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/ или  основно материално подпомагане 2014-2020,...

09.08.2022 | виж още →
Очакваме предложения по процедурата за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

Очакваме предложения по процедурата за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на...

05.08.2022 | виж още →
Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ

Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ

В края на годината се очаква стартирането на Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и...

05.08.2022 | виж още →