×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
 Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

На интернет-страницата на Министерството на земеделието, на...

18.07.2022 | виж още →
Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете

Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете

По Програмата на ЕС за градовете https://www.urban-agenda.eu/ , между 20 юли и 16 септември, предстои отварянето на покана по две нови тематични...

14.07.2022 | виж още →
Изменение на ОПРЧР

Изменение на ОПРЧР

На 13 юли 2022 г., Министерският съвет одобри изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР). С...

14.07.2022 | виж още →
Одобренa е Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Одобренa е Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

На 13 юли 2022 г. Министерският съвет одобри проекта на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП) за периода 2021-2027 г....

14.07.2022 | виж още →
Обнародван е новият ЗУСЕСИФ

Обнародван е новият ЗУСЕСИФ

  На 1-ви юли, в брой 51 на Държавен вестник, се обнародва изменението и допълнението на Закона за управление на средствата от Европейските...

13.07.2022 | виж още →
Нова версия на PRAG

Нова версия на PRAG

Управляващият орган на Програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС, уведомява бенефициентите, че считано от 24-ти юни е в...

13.07.2022 | виж още →
КН на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

КН на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

На 11.07.2022 г. се състоя редовно заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР. Комитетът разгледа напредъка в прилагането на програмата и одобри...

12.07.2022 | виж още →
Актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС в секторите "Управление на водите" и "Управление на отпадъците"

Актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС в секторите "Управление на водите" и "Управление на отпадъците"

От ПУДООС ни информираха за актуализация на действащите приоритети и изисквания за кандидатстване пред ПУДООС в секторите "Управление на водите" и...

12.07.2022 | виж още →
Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

На 30 юни Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред Европейската комисия за одобрение...

11.07.2022 | виж още →
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА  2021-2027 с одобрение от ЕК

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

На 8 юли Европейската комисия одобри проекта на Програма Интеррег Европа за периода 2021-2027 г. :...

11.07.2022 | виж още →