×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Започва набирането на проектите за топъл обяд

Започва набирането на проектите за топъл обяд

Публикувана е покана за набиране на проекти по процедура „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.:...

20.09.2022 | виж още →
Публикувано е изменение на ИГРП за 2022 г. по ОПРЧР

Публикувано е изменение на ИГРП за 2022 г. по ОПРЧР

Публикувано е изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“...

19.09.2022 | виж още →
Коментирайте процедурата за укрепване на общинския капацитет по ПРЧР 2021-2027

Коментирайте процедурата за укрепване на общинския капацитет по ПРЧР 2021-2027

С подкрепата на Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 предстои обявяването за кандидатстване на процедура, чрез директно...

19.09.2022 | виж още →
График на заседанията на Комитетите за наблюдение

График на заседанията на Комитетите за наблюдение

Публикуван е график на заседанията на Комитетите за наблюдение по Оперативните програми с европейско финансиране за второто полугодие на 2022 г.:...

19.09.2022 | виж още →
Очакваме коментари и бележки по процедурата за грижа в дома 2021-2027

Очакваме коментари и бележки по процедурата за грижа в дома 2021-2027

С подкрепата на Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027, предстои обявяването за кандидатстване на процедура чрез директно...

19.09.2022 | виж още →
Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция

На интернет страницата на НСОРБ, е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия на 13 септември 2022 г. Програмата за трансгранично...

15.09.2022 | виж още →
Конкурс за социални иновации

Конкурс за социални иновации

Обявен е конкурс за национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). Основната цел на наградата е да насърчава...

15.09.2022 | виж още →
НСОРБ депозира становище по топлия обяд 2021-2027

НСОРБ депозира становище по топлия обяд 2021-2027

На база многобройните въпроси, коментари и бележки на общините, НСОРБ депозира обобщено становище по проекта на Условията за кандидатстване по...

15.09.2022 | виж още →
Указания за възлагания по ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

Указания за възлагания по ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ информира, че считано от 09.04.2022 г. влиза в сила Регламент 2022/576, който е...

15.09.2022 | виж още →
Нов териториален модел за развитие по Баухаус

Нов териториален модел за развитие по Баухаус

През 2021 г. Европейската комисия доразви концепцията за Новия Европейски Баухаус, която бе анонсирана от председателя и в речта за състоянието на...

14.09.2022 | виж още →