Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Подадени са 28 проекта за изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение по НПВУ

Подадени са 28 проекта за изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение по НПВУ

На 18 юли изтече крайният срок за кандидатстване на общините по процедура „Изграждане на Центрове за високи постижения в професионалното...

19.07.2023 | виж още →
Проведе се Информационен ден по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по НПВУ

Проведе се Информационен ден по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по НПВУ

На 18 юли 2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе информационно събитие, на което бяха представени...

19.07.2023 | виж още →
Публикуван е Вторият доклад за напредъка по Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление

Публикуван е Вторият доклад за напредъка по Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление

Европейската комисия публикува втория доклад за напредъка  по Берлинската декларация за цифровото общество и цифровото управление, основано на...

19.07.2023 | виж още →
Присъединете се към работните групи, подкрепящи развитието на талантите в Европа

Присъединете се към работните групи, подкрепящи развитието на талантите в Европа

ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия (ЕК) стартира Платформа за развитие на таланти (HTP) за справяне с демографските...

19.07.2023 | виж още →
Задължителни изисквания при визуализацията на дейностите по проектите, финансирани от ОПОС

Задължителни изисквания при визуализацията на дейностите по проектите, финансирани от ОПОС

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) припомня, че всички бенефициенти по програмата...

17.07.2023 | виж още →
Голям интерес към  първия съвместен Информационен ден по процедурата за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Голям интерес към първия съвместен Информационен ден по процедурата за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Близо 200 участници от Северен централен и Северозападен регион за планиране се включиха в първия съвместен Информационен ден по процедурата за...

17.07.2023 | виж още →
Състоя се информационен ден по приоритет „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

Състоя се информационен ден по приоритет „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. проведе информационен ден за представяне на възможностите за кандидатстване чрез Подхода за интегрирани...

17.07.2023 | виж още →
Възможност за финансиране на младежки стажове по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Възможност за финансиране на младежки стажове по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката  „Младежка заетост +“ с конкретен бенефициент...

12.07.2023 | виж още →
Онлайн подкрепа за потенциалните кандидати по Програмата за сътрудничество с Румъния

Онлайн подкрепа за потенциалните кандидати по Програмата за сътрудничество с Румъния

Управляващият орган и Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния – България 2021 – 2027...

11.07.2023 | виж още →
151 проекта по Програмата за Черноморския басейн 2021 - 2027

151 проекта по Програмата за Черноморския басейн 2021 - 2027

На 4-ти юли приключи набирането на проекти по първата покана по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 – 2027. Подадени са 151 проектни...

11.07.2023 | виж още →