×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
ЕК одобри Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

ЕК одобри Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) за периода...

04.10.2022 | виж още →
Прието е постановлението за Комитетите за наблюдение 2021-2027

Прието е постановлението за Комитетите за наблюдение 2021-2027

На 29 септември 2022 г. се прие ПМС №302 за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на...

04.10.2022 | виж още →
Приета е Интегрираната териториална стратегия на Югозападния регион

Приета е Интегрираната териториална стратегия на Югозападния регион

Интегрираната териториална стратегия на Югозападен регион за планиране е средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата,...

04.10.2022 | виж още →
НДЕФ обяви прием на формуляри за кандидатстване по Инвестиционната програма "Минерални води"

НДЕФ обяви прием на формуляри за кандидатстване по Инвестиционната програма "Минерални води"

Националният доверителен екофонд отправя покана към общините в Република България за представяне на проекти за финансиране по Инвестиционната...

04.10.2022 | виж още →
Нова покана на НДЕФ по схемата за електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата

Нова покана на НДЕФ по схемата за електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) продължава приема на формуляри по схемата за закупуване на електрически превозни средства. В началото на...

04.10.2022 | виж още →
Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование

Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование

Обявена е първа покана за набиране на проектни предложения по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното...

03.10.2022 | виж още →
Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

Екипът на НСОРБ подготви резюме на одобрената от Европейската комисия на 22-ри септември Програма за междурегионално сътрудничество Урбакт IV...

30.09.2022 | виж още →
Коментирайте процедурата за ЕЕ на жилищните сгради по ПВУ

Коментирайте процедурата за ЕЕ на жилищните сгради по ПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на...

30.09.2022 | виж още →
Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021 – 2027:...

30.09.2022 | виж още →
Удължава се кандидатстването по процедурата за лодкостоянките

Удължава се кандидатстването по процедурата за лодкостоянките

До 1 ноември 2022 г.  се удължава срокът за подаване на проекти по процедура „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и...

30.09.2022 | виж още →