Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Стартира процедурата за енергийна ефективност на жилищните сгради - II

Стартира процедурата за енергийна ефективност на жилищните сгради - II

На ИСУН 2020 (government.bg)  е публикувана покана за набиране на проекти по процедура чрез подбор „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на...

02.06.2023 | виж още →
Наближава срокът за кандидатстване за ремонт на училищните общежития по ПВУ

Наближава срокът за кандидатстване за ремонт на училищните общежития по ПВУ

На 16 юни (петък) в 17.30 часа, изтича срокът за кандидатстване от страна на общините по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в...

02.06.2023 | виж още →
Eлектронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

Eлектронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

Считано от 1 юни 2023 г.,  Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), преминава към изцяло електронно...

02.06.2023 | виж още →
Общините подадоха 3 068 проекта за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради

Общините подадоха 3 068 проекта за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради

На 1-ви юни, след като бе удължен с 1 ден, заради непланирано прекъсване във функционирането на информационната система на Механизма на МВУ,...

02.06.2023 | виж още →
Уебинар за работа със системата Jems

Уебинар за работа със системата Jems

На 12 юни, във времевия диапазон 10:30-12:30 ч., ще се проведе уебинар за кандидатите по поканата за набиране на проектни по Приоритет 2 „По-зелен...

01.06.2023 | виж още →
Праисторическо приключение във Вършец по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния

Праисторическо приключение във Вършец по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния

На 14 юни в гр. Вършец ще се представи проект ,,TOUR-DEST – Нови дестинации в трансграничния туризъм“, реализиран по Програмата за трансгранично...

01.06.2023 | виж още →
Срокът за кандидатстване за енергийното обновяване на жилищния сграден фонд се удължава

Срокът за кандидатстване за енергийното обновяване на жилищния сграден фонд се удължава

Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира, че във връзка с установени прекъсвания в комуникационната инфраструктура на...

01.06.2023 | виж още →
Удължава се срокът за изпълнение на дейностите по програмата за изграждане на спортни площадки в училищата

Удължава се срокът за изпълнение на дейностите по програмата за изграждане на спортни площадки в училищата

На 25 май е прието Решение № 397 на Министерския съвет за удължаване периода за изпълнение на дейностите по Програмата за изграждане и основен...

31.05.2023 | виж още →
Проучване за бъдещето на Политиката на сближаване

Проучване за бъдещето на Политиката на сближаване

До 30 юни 2023 г. може да включите в организираната от Европейския комитет на регионите и водещите европейски териториални асоциации, консултация...

30.05.2023 | виж още →
Заключителни семинари по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027

Заключителни семинари по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027

През м. юни ще се проведат два семинара, посветени  на подготовката на набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 –...

30.05.2023 | виж още →