×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Публикуван е списък с контактите на общинските администрации по процедурата за обновяването на жилищния сграден фонд

Публикуван е списък с контактите на общинските администрации по процедурата за обновяването на жилищния сграден фонд

МРРБ информира, че е публикуван списък на Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации, във връзка с изпълнението на процедура...

02.12.2022 | виж още →
Решения от заседанието на Управителния съвет на НДЕФ

Решения от заседанието на Управителния съвет на НДЕФ

На заседаниети си от 1 декември Управителният съвет на НДЕФ взе следните решения, свързани с приема на проектни предложения по Инвестиционна...

02.12.2022 | виж още →
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

На https://www.eufunds.bg/bg/node/11383  e публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г....

01.12.2022 | виж още →
Информационен ден по процедурата за бъдещето за децата

Информационен ден по процедурата за бъдещето за децата

На 5 декември 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе Информационен ден за потенциалните кандидати по операция „Бъдеще за децата“ по Програма...

01.12.2022 | виж още →
Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

Променени са Условията за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост...

29.11.2022 | виж още →
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

На  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/11366 е публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023...

29.11.2022 | виж още →
УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

УО на ПРСР публикува поредните разяснения във връзка с актуалните въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,...

29.11.2022 | виж още →
Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, на:...

25.11.2022 | виж още →
Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР) кани всички бенефициенти по програмата за участие в...

25.11.2022 | виж още →
Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та...

24.11.2022 | виж още →