×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Очакваме коментари и бележки от общините по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

Очакваме коментари и бележки от общините по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

В публичния модул на ИСУН 2020 са публикувани за обществено обсъждане документи за две процедури по Националния план за възстановяване и...

03.08.2022 | виж още →
Старт на проекта за уличното осветление по ПВУ през септемви

Старт на проекта за уличното осветление по ПВУ през септемви

В отговор на апела ни, за стартиране на проекта „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“, заложен в Плана за...

02.08.2022 | виж още →
36 млн. лв. за топъл обяд и ваучери за лица с временна закрила

36 млн. лв. за топъл обяд и ваучери за лица с временна закрила

  Допълнителни 36.4 млн. лв. са осигурени по бюджета на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, след...

02.08.2022 | виж още →
Одобрен е проектът на ПНИИДИТ

Одобрен е проектът на ПНИИДИТ

На 1 август, Министерският съвет одобри проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027...

02.08.2022 | виж още →
Европейската комисия одобри ПРЧР 2021-2027

Европейската комисия одобри ПРЧР 2021-2027

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) е официално одобрена от  Европейската комисия (ЕК) –...

02.08.2022 | виж още →
Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

  На  https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993 е публикуван за обществено обсъждане проект на версия 4.0 на...

29.07.2022 | виж още →
Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. официално е изпратена на ЕК

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. официално е изпратена на ЕК

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) е изпратена официално на Европейската комисия...

27.07.2022 | виж още →
Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

УО на ПМДР 2014-2020 г. публикува Указание във връзка със създадена възможност кандидатите да обявят процедури за избор на изпълнител в ИСУН 2020...

27.07.2022 | виж още →
Актуализирани са Методическите указания по ОПРР 2014- 2020

Актуализирани са Методическите указания по ОПРР 2014- 2020

На http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx   са...

27.07.2022 | виж още →
Информационен ден по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”

Информационен ден по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”

На 11 август 2022 г.  ще се проведе информационен ден на който Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и...

27.07.2022 | виж още →