Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Обучения

Начало | Обучения

През 2023 г., ще се организират 74 присъствени обучения по ключови общински теми. Разработени са 5 изцяло нови обучителни модула, а информацията в останалите е актуализирана.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация.

Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема. Съгласно изискванията на проекта, е недопустимо участието на изборни- кметове и общински съветници.