×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Общините могат да изпращат становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ

Общините могат да изпращат становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ

На основание чл. 5, ал. 2 от Постановление  № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на...

22.07.2022 | виж още →
Одобренa е Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Одобренa е Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

На 20 юли 2022 г. Министерският съвет одобри новата Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. Процесът на разработване на ПОС 2021-2027 г....

21.07.2022 | виж още →
На 21 юли ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода ВОМР

На 21 юли ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода ВОМР

На 21 юли (четвъртък), от 14:00 часа, ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно...

20.07.2022 | виж още →
Предстоящо заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

Предстоящо заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

  На 28 юли ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). От страна на...

19.07.2022 | виж още →
 Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

На интернет-страницата на Министерството на земеделието, на...

18.07.2022 | виж още →
Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете

Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете

По Програмата на ЕС за градовете https://www.urban-agenda.eu/ , между 20 юли и 16 септември, предстои отварянето на покана по две нови тематични...

14.07.2022 | виж още →
Изменение на ОПРЧР

Изменение на ОПРЧР

На 13 юли 2022 г., Министерският съвет одобри изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР). С...

14.07.2022 | виж още →
Одобренa е Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Одобренa е Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

На 13 юли 2022 г. Министерският съвет одобри проекта на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП) за периода 2021-2027 г....

14.07.2022 | виж още →
Обнародван е новият ЗУСЕСИФ

Обнародван е новият ЗУСЕСИФ

  На 1-ви юли, в брой 51 на Държавен вестник, се обнародва изменението и допълнението на Закона за управление на средствата от Европейските...

13.07.2022 | виж още →
Нова версия на PRAG

Нова версия на PRAG

Управляващият орган на Програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС, уведомява бенефициентите, че считано от 24-ти юни е в...

13.07.2022 | виж още →