Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Нова покана в схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Нова покана в схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя дванадесета покана по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства (СЕМ)...

07.03.2023 | виж още →
НДЕФ отправя покана за набиране на проекти по Програма "Микропроекти за климата"

НДЕФ отправя покана за набиране на проекти по Програма "Микропроекти за климата"

Публикувана е нова покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК, във връзка с одобрението на Плана за дейността на НДЕФ за 2023 г....

07.03.2023 | виж още →
Променят се условията по процедурата за деинституционализацията на децата и младежите по ОПРЧР

Променят се условията по процедурата за деинституционализацията на децата и младежите по ОПРЧР

Изменени са Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за...

06.03.2023 | виж още →
Италианска, испанска и словашка общини търсят партньори

Италианска, испанска и словашка общини търсят партньори

Италианска община търси партньори от България Община Чинсело Балсамо, Италия, е водещ партньор в подготвяна мрежа за съвместно планиране по...

02.03.2023 | виж още →
Старт на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

Старт на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

На 28 февруари в гр. Констанца, Румъния, се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег VI-A Румъния – България...

01.03.2023 | виж още →
Набират се проекти за ЕЕ на общинските училища и детски градини

Набират се проекти за ЕЕ на общинските училища и детски градини

Публикувана е покана за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“...

01.03.2023 | виж още →
Изтича срокът за кандидатстване по процедурата за Домовете за стари хора по ПВУ

Изтича срокът за кандидатстване по процедурата за Домовете за стари хора по ПВУ

На 17 март в 17.00 часа изтича срокът за кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с...

01.03.2023 | виж още →
Набират се проекти за ЕЕ на социалните услуги по ПВУ

Набират се проекти за ЕЕ на социалните услуги по ПВУ

Публикуванa е покана за набиране на проекти по процедура чрез директно предоставяне „BG-RRP-11.011 - Повишаване на енергийната ефективност на...

28.02.2023 | виж още →
Коментирайте процедурата за подкрепа на индустриалните зони и паркове по ПВУ

Коментирайте процедурата за подкрепа на индустриалните зони и паркове по ПВУ

Публикуван е проект на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор „Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони,...

28.02.2023 | виж още →
Нови допълнения към Указанията за анексирането на АДБФП, в следствие на инфлацията

Нови допълнения към Указанията за анексирането на АДБФП, в следствие на инфлацията

Управляващият орган на  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (УО на ОПОС) уведомява за допълнение към Указанията си от 05.10.2022 г.,...

28.02.2023 | виж още →