×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. официално е изпратена на ЕК

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. официално е изпратена на ЕК

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) е изпратена официално на Европейската комисия...

27.07.2022 | виж още →
Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

УО на ПМДР 2014-2020 г. публикува Указание във връзка със създадена възможност кандидатите да обявят процедури за избор на изпълнител в ИСУН 2020...

27.07.2022 | виж още →
Актуализирани са Методическите указания по ОПРР 2014- 2020

Актуализирани са Методическите указания по ОПРР 2014- 2020

На http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx   са...

27.07.2022 | виж още →
Информационен ден по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”

Информационен ден по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”

На 11 август 2022 г.  ще се проведе информационен ден на който Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и...

27.07.2022 | виж още →
УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2

УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2 – за инвестиции в улици, общински пътища,...

26.07.2022 | виж още →
Четири общини получават финансиране по програмата за културно предприемачество

Четири общини получават финансиране по програмата за културно предприемачество

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за...

26.07.2022 | виж още →
Стартира прием по 2 процедури по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

Стартира прием по 2 процедури по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

На 22 юли 2022 г., Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви 2 процедури чрез подбор на проектни...

25.07.2022 | виж още →
ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

На  20 юли 2022 г.,  службите на ЕК одобриха Годишния доклад за изпълнение  на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“...

25.07.2022 | виж още →
Информационен ден за втора покана по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД)

Информационен ден за втора покана по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД)

  На 27 юли 2022 г. от 10:00 до 13:00 ч., в дистанционен формат, ще се проведе  информационен ден за обявената втора покана по програма...

25.07.2022 | виж още →
Указания от УО на ОПОС относно ограничителните мерки  с оглед на действията на Русия

Указания от УО на ОПОС относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия

Във връзка с влизане в сила на 09.04.2022 г. на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета, относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия,...

23.07.2022 | виж още →