×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

На  https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7273  е публикуван проект на Наредба за определяне на правилата за извършване...

24.11.2022 | виж още →
Четири общини с проекти за изкуства и култура

Четири общини с проекти за изкуства и култура

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за...

24.11.2022 | виж още →
Коментирайте проекта на Насоки за енергийна ефективност на жилищните сгради- II

Коментирайте проекта на Насоки за енергийна ефективност на жилищните сгради- II

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на...

23.11.2022 | виж още →
Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

До 20 февруари 2023 г. общините могат да кандидатстват по проект „Красива България” (КБ). Подкрепата е за проекти, които целят да осигурят...

21.11.2022 | виж още →
Изменя се операция „Приеми ме“ по ОПРЧР

Изменя се операция „Приеми ме“ по ОПРЧР

Изменят се критериите за избор по операция „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР)....

21.11.2022 | виж още →
Предстоящи заседания на КН на ОПРР и ПОС

Предстоящи заседания на КН на ОПРР и ПОС

На 30-ти ноември, в град Стара Загора ще заседава Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.   На...

21.11.2022 | виж още →
Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

На Портала за обществени консултации https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7256  е  публикуван за обществено обсъждане...

21.11.2022 | виж още →
Предстоящо заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по еврофондовете и селските райони

Предстоящо заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по еврофондовете и селските райони

На 5 декември 2022 г. (понеделник) в хотел „Маринела“, гр. София, ще се проведе откритото съвместно заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по...

18.11.2022 | виж още →
Европейското финансиране за общините от Югозападния регион

Европейското финансиране за общините от Югозападния регион

В рамките на втория панел на Регионалната среща на изборните лица от Югозападния район, обект на дискусиите бяха възможностите за европейско...

18.11.2022 | виж още →
Агенцията по заетостта с информация за  проект „Нова възможност за младежка заетост” и инициативата  „Да работиш е яко“

Агенцията по заетостта с информация за проект „Нова възможност за младежка заетост” и инициативата „Да работиш е яко“

Във връзка с реализацията на активната политика на пазара на труда, както и с обявяването на 2022 г. от Европейската комисия за Европейска година...

17.11.2022 | виж още →