ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 47 / 25-11-2022г.

Дейността на НСОРБ

Принципният модел на НСОРБ за финансова децентрализация – в центъра на дискусиите на кметовете и председателите на общински съвети от Северозападния район за развитие

Принципният модел на НСОРБ за финансова децентрализация – в центъра на дискусиите на кметовете и председателите на общински съвети от Северозападния район за развитие

25.11.2022

На 23 ноември в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч се проведе Регионална дискусия на кметовете и председателите на общински съвети от Северозападния район за развитие. В нея взеха участие представители на общините от административните области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, заместник-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на община Троян, и членовете на Управителния съвет Десислава Тодорова –+ кмет на община Борован, Златко Живков – кмет на община Монтана, Калин Каменов – кмет на община Враца.

Общото събрание на НСОРБ - насрочено за февруари

Общото събрание на НСОРБ - насрочено за февруари

25.11.2022

УС на НСОРБ взе решение да бъде свикано Общото събрание на организацията през първото тримесечие на 2023 г.

Предварителният дневен ред включва:

  • Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2022 г.;
  • Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2022 г.;
  • Програма за дейността на НСОРБ за 2023 г.;
  • Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2022 г. и проектобюджет за 2023 г.;
  • Промени в Устава на НСОРБ;
  • Стратегически план на НСОРБ за периода 2023 - 2030 г.

 

НСОРБ удостоява главен комисар Николай Николов с почетния знак на организацията

НСОРБ удостоява главен комисар Николай Николов с почетния знак на организацията

Членовете на Управителния съвет на НСОРБ приеха решение главен комисар Николай Николов – дългогодишен ръководител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да бъде удостоен с Почетен знак на НСОРБ за личния му принос за дългогодишното партньорство с българските общини в благородната мисия за опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите и по повод неговата 60та годишнина. На провеждащото се в Карлово заседание Управителният съвет на НСОРБ разглежда предложения за същностни промени в подхода и начините за организиране на превенцията и реакцията при бедствия.

Работна среща на НСОРБ със заместник-главния прокурор Десислава Пиронева и прокурори от Върховна административна прокуратура

Работна среща на НСОРБ със заместник-главния прокурор Десислава Пиронева и прокурори от Върховна административна прокуратура

23.11.2022

На работна среща, проведена на 22 ноември, НСОРБ запозна заместник-главния прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Десислава Пиронева и прокурори от отдел “Надзор за законност“ при ВАП с проблемите, възникващи при протест на актове на общинските съвети или тяхното отменяне. Конкретни примери от практиката на общинските съвети представи председателят на Общинския съвет в...

към новината →

Предложение за междуобщинско сътрудничество на заседанието на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация

Предложение за междуобщинско сътрудничество на заседанието на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация

25.11.2022

Заседанието на комисията се проведе на 24 октомври. То бе открито и водено от председателя й Маринела Пазвантова , секретар на община Сухиндол. Създаване на условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица бе темата, която представи Венера Милова, секретар на Столична община. Приетият миналата година Закон за българския жестов език задължава ръководителите на...

към новината →

Правомощията на главните архитекти - акцент в заседанието на ПК по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

Правомощията на главните архитекти - акцент в заседанието на ПК по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

25.11.2022

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков взе участие в есенното заседание на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство към НСОРБ. Председателят на ПК и главен архитект на Столична община арх. Здравко Здравков обяви дневния ред, включващ актуални въпроси по прилагането на промените в Наредба № 7 за правила и...

към новината →

Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в управление на риска в организациите от публичния сектор

Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в управление на риска в организациите от публичния сектор

25.11.2022

На 24 и 25 ноември във Велико Търново „НСОРБ-Актив“ ЕООД, съвместно с дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ от Министерство на финансите, провежда обучение на тема „Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“. В първия ден от програмата Валентин Бонев, началник-отдел „Методология на контрола“, и Гергана Дончева,...

към новината →

Очакваме становища по проектонаредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради

Очакваме становища по проектонаредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради

25.11.2022

Приключило проучване!  На страницата за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7278 . Основната цел на Наредбата е привеждане на нормите за обследване за енергийна ефективност,...

към новината →

Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

21.11.2022

На Портала за обществени консултации https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7256  е  публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ЗРР). С нормативният акт се определят срокове, в които: на интернет страницата на общината се публикува...

към новината →

На фокус

Местни власти, полиция и прокуратура обсъждат спешни мерки против мигрантския натиск

Местни власти, полиция и прокуратура обсъждат спешни мерки против мигрантския натиск

24.11.2022

Кметовете на общини от Бургаска област, ръководството на ОД на МВР в Бургас, Апелативна и Окръжна прокуратура в Бургас обсъдиха мигрантската криза и проблемите, които създават нелегалните групи, преминаващи през страната. Сред дискутираните теми бяха и засилената битова престъпност през лятото, възможностите за противодействие срещу разпространението на наркотици, пътната безопасност и борбата с дрогираните и пияните шофьори. 

Актуално

Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

23.11.2022

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по културата...

към новината →

Над 2 милиона лева за иновации в училища

Над 2 милиона лева за иновации в училища

22.11.2022

Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“, съобщава Министерство на образованието и науката. От тях 1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Предвижда се с тях да се осъществят партньорства с посещения в училищата за представяне на добри образователни иновации. По този модул се финансират 300...

към новината →

Присъединете се към мрежата ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

Присъединете се към мрежата ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

22.11.2022

С проекта  Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление  се създава европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез безпрецедентен съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление. Този проект ще даде възможност на местните политици да работят заедно и да разпространяват...

към новината →
УНИЦЕФ България предлага да сподели опит от предоставянето на услуги за ранно детско развитие

УНИЦЕФ България предлага да сподели опит от предоставянето на услуги за ранно детско развитие

25.11.2022

На 6 декември от 10:00 ч. УНИЦЕФ България организира среща във връзка с услуги за деца и семейства по отворена процедура за кандидатстване „BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“. Срещата ще бъде в онлайн платформата Zoom, с достъп през следния линк: https://unicef.zoom.us/j/99151140877; парола: 903629.

Актуален каталог за следдипломна квалификация на УНСС

Актуален каталог за следдипломна квалификация на УНСС

Институтът за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство (УНСС)  представи каталог с всички актуални квалификации и специализации, както и краткосрочни курсове за настоящата учебна година. Голяма част от тях са актуални за публичния сектор.

Обученията са присъствени и в онлайн формат, организирани на модулен принцип и ще се провеждат събота и неделя - до два пъти месечно. 

ИСК издава на завършилите свидетелство за следдипломна квалификация или удостоверение, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. За допълнителна информация: www.ips.bg.

 

Дискусия по проблемите на енергийната бедност

Дискусия по проблемите на енергийната бедност

28.11.2022

Високите цени на енергията поставят все повече граждани на Европа в риск от енергийна бедност. Около 7% от населението на ЕС не е имало достъп до адекватно отопление през 2021г. България е сред най-засегнатите държави - през 2020г. над една пета от българите са имали просрочени задължения за комунални услуги, а 27.5% от анкетираните домакинства не са били в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл. Тази стойност е 3.5 пъти по-висока от средната за ЕС. По данни на Евростат за 2021г. 30% от българите не успяват да покрият разходите си за отопление.

Медиите за нас

Галя Захариева, кмет на Нова Загора: Предизвикателствата и перспективите пред Община Нова Загора и добрите практики на управление

Галя Захариева, кмет на Нова Загора: Предизвикателствата и перспективите пред Община Нова Загора и добрите практики на управление

21.11.2022

"Имаме привилегията да живеем в една подредена и спокойна средна община. В последните 15 години се промени облика ѝ - не само в града, а и в малките населени места. Полагаме усилия да преодоляваме предизвикателствата и да подобряваме живота на хората. Продължаваме с развитие на пътната инфраструктура и на социалната политика“ – казва в интервю за БНР кетът на община Нова Загора Галя Захариева....

към новината →

Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград: Нова спортна зала ще бъде изградена в Крумовград

Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград: Нова спортна зала ще бъде изградена в Крумовград

22.11.2022

С решение на Общинския съвет Община Крумовград е осигурила средства за проектиране на нова спортна зала. С новия бюджет за 2023 година ще бъдат определени и средства за нейното изграждане. Това съобщи кметът на Крумовград Себихан Мехмед за Общинското Радио Кърджали. В новата зала комбинирано ще съществуват игрища за волейбол и баскетбол. "Преди години ние винаги бяхме областни...

към новината →

Георги Георгиев, председател на СОС: София дава проследяващи устройства на децата със СОП

Георги Георгиев, председател на СОС: София дава проследяващи устройства на децата със СОП

23.11.2022

Общинските съветници в София ще гласуват децата и младежи със специални образователни потребности да получават безплатни проследяващи устройства, заяви пред БНР председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Предложението идва след изчезването на Сашко от Перник и желанието за предотвратяване на подобни случаи за в бъдеще. Според Георгиев предложението ще бъде подкрепено от всички...

към новината →

Калин Каменов, кмет на Враца: Села от общината могат да останат без ток заради непочистени електропроводи

Калин Каменов, кмет на Враца: Села от общината могат да останат без ток заради непочистени електропроводи

25.11.2022

При първия обилен сняг голяма част от селата в община Враца могат да останат без ток, заради непочистени електропроводи. Това каза пред журналисти кметът на община Враца Калин Каменов, предаде кореспондент на  "Фокус“ . "Дружеството "Електрохолд България“, което поддържа електроразпределителната мрежа във Враца и региона, не си е свършило работата, така както обеща. Информацията, която ни...

към новината →

Владимир Георгиев, кмет на Самоков: Случващото се в общината е благодарение на екипната работа на администрацията и инвеститорите

Владимир Георгиев, кмет на Самоков: Случващото се в общината е благодарение на екипната работа на администрацията и инвеститорите

25.11.2022

Самият факт, че вече се говори не само за „черешката на тортата“ – Боровец, говори, че общината се развива като цяло, споделя в обширно интервю за в. „Строител“ кметът на Община Самоков, Владимир Георгиев. През последните години се развиха много локализации с различно предназначение, допълва той. „В последните години много напредва Белчин, с един особено важен ресурс за нашата община –...

към новината →

Мирослав Грънчаров, заместник-кмет на Разград: Промишлена зона Н2-Разград е ключова инвестиция за региона

Мирослав Грънчаров, заместник-кмет на Разград: Промишлена зона Н2-Разград е ключова инвестиция за региона

24.11.2022

Заместник-кметът на Разград Мирослав Грънчаров коментира в интервю пред   списание Инфрабилд инвестиционната концепция „Промишлена зона H2-Разград“. Изработването й е цел на проект на Община Разград, който се финансира от инициативата Европейско градско управление (EUCF). Идейният проект за изграждане на Водородна индустриална зона - Разград бе представен през ноември 2021г. пред Европейския...

към новината →

Новини по програми и проекти

Общините са основен партньор на МТСП в политиките, финансирани с европейски средства

Общините са основен партньор на МТСП в политиките, финансирани с европейски средства

24.11.2022

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова взе участие в Регионалната дискусия за общините от Северозападна България, организирана от НСОРБ. Тя представи  възможностите за общините да кандидатстват по различни мерки, които ще бъдат финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР 2021-2027), Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за...

към новината →

ПОС ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

ПОС ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

24.11.2022

Галина Симеонова - главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ представи пред ръководствата на общините от Северозапада приоритетите на новата програма за околна среда 2021-2027 и възможностите за финансиране на общините. Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия в началото на месец октомври 2022 г. Бюджетът й е 3 565 881 509...

към новината →

Ще бъде удължен срокът за кандидатстване по ПВУ за енергийна ефективност на жилищните сгради

Ще бъде удължен срокът за кандидатстване по ПВУ за енергийна ефективност на жилищните сгради

24.11.2022

Срокът за кандидатстване по бъдещата процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I “ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) ще бъде удължен. Получено е съгласието на ЕК набирането на проектни предложения по първата фаза на процедурата да бъде удължена до 31 май , съобщи по време на Регионалната дискусия с общините от Северозападна...

към новината →

Изменя се операция „Приеми ме“ по ОПРЧР

Изменя се операция „Приеми ме“ по ОПРЧР

21.11.2022

Изменят се критериите за избор по операция „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР).   Промените са: Удължаване на срока за реализация на процедурата до 2023 г.; Увеличаване на общия бюджет на процедурата на 139 750 000 лв.; Премахване на конкретните цени за супервизия, заложени при програмирането на процедурата през 2015...

към новината →

Предстоящи заседания на КН на ОПРР и ПОС

Предстоящи заседания на КН на ОПРР и ПОС

21.11.2022

На 30-ти ноември , в град Стара Загора ще заседава Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.   На заседанието ще бъде представена информация за актуалното състояние на Програмата и Указанията за индексация на договорите за безвъзмездна финансова помощ по нея. Членовете на Комитета ще дискутират и изменение на ОПРР, включващо прехвърляния на...

към новината →

ЦОИДУЕМ набира проектни предложения за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

ЦОИДУЕМ набира проектни предложения за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

21.11.2022

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката, обяви нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидати са: институции в...

към новината →

Коментирайте проекта на Насоки за енергийна ефективност на жилищните сгради- II

Коментирайте проекта на Насоки за енергийна ефективност на жилищните сгради- II

23.11.2022

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап II“ по Националния...

към новината →

Четири общини с проекти за изкуства и култура

Четири общини с проекти за изкуства и култура

24.11.2022

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Първата покана на Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху ромите)“...

към новината →

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

24.11.2022

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та държава членка с одобрена ПМДРА от целия Европейски съюз. Общият бюджет на ПМДРА 2021-2027 г. е 115 298 345 млн. евро или 225 500 504 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело,...

към новината →
Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027 г.

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027 г.

25.11.2022

На интернет страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariya-turtsiya е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 23 ноември 2022 г.  Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 година.

Новини от общините

Община Сандански изгради детска площадка в двора на МБАЛ

Община Сандански изгради детска площадка в двора на МБАЛ

22.11.2022

Община Сандански изгради детска площадка в двора на МБАЛ „Югозападна болница“. Площадката е необходимост от години. Обособяване на място на открито, където да играят дечицата, които се лекуват в болницата, бе сред приоритетите на община Сандански- Люлката и пързалката са изградени в близост до детското отделение за удобството на децата и родителите. Настилката е съобразена с всички...

към новината →

Благотворителен базар в „Седмицата на сираците“ в Сърница

Благотворителен базар в „Седмицата на сираците“ в Сърница

21.11.2022

Община Сърница организира благотворителен базар в подкрепа на инициативата на от Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България „Седмица на сираците“. Събраните средства ще бъдат дарени на деца от цялата страна, останали без родители. Събитието за гр.Сърница  ще се проведе пред сградата на общината при следната организация: 10:30 - 11:00 часа – Организиране на продажбените сергии....

към новината →

Ново модерно осветление има късноримската крепост „Ковачевско кале“ край Попово

Ново модерно осветление има късноримската крепост „Ковачевско кале“ край Попово

22.11.2022

С ново модерно осветление късноримската крепост „Ковачевско кале“ край Попово ще бъде осветена през тъмната част на денонощието. Подмяната е извършена от Звено „Инфраструктура и благоустрояване“ към Община Попово.  Изцяло са подменени съществуващите вече тела, а с нови са осветени външнокрепостните стени, крепостните кули, както и вътрешните разкопки. Поставени са също и четири пилона с...

към новината →

Кметът на Ямбол с дарение за възстановяване на фасадата на Минералната баня в града

Кметът на Ямбол с дарение за възстановяване на фасадата на Минералната баня в града

22.11.2022

Община Ямбол започна почистване и възстановяване на фасадата на Минералната баня в града. Тя е обявена през 1975 г. за паметник на културата от местно значение, но не е   ремонтирана от десетилетия.   Кметът Валентин Ревански дари 20 000 лева за възстановителните дейности.   Желанието на Общината е в част от сградата да бъдат подредени експонатите от Музея за историята на медицината в...

към новината →

Посланикът на Украйна благодари на екипа на Община Пловдив за подкрепата на бежанците

Посланикът на Украйна благодари на екипа на Община Пловдив за подкрепата на бежанците

22.11.2022

Грамоти с благодарност за подкрепата, грижата и солидарността към украинските граждани връчи посланикът на Република Украйна у нас Н.Пр. Виталий Москаленко на кмета Здравко Димитров и неговите заместници Стефан Стоянов, Георги Титюков, както и на директора на социалните дейности Веселина Ботева. „Благодаря на Община Пловдив, че още от първия ден на войната, заедно с почетното консулство в...

към новината →

Община Брезово категорично против добива на варовици в с. Тюркмен

Община Брезово категорично против добива на варовици в с. Тюркмен

22.11.2022

Общинският съвет в Брезово прие на извънредно заседание декларация срещу концесията за добив на варовици в село Тюркмен. Декларацията е изпратена до президента Румен Радев, премиера Гълъб Донев, министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, министъра на енергетиката Росен Христов, министъра на здравеопазването Асен Меджидиев и областния управител на област Пловдив Ангел Стоев....

към новината →

С акцент върху туризма

Общински коледни базари 2022

Общински коледни базари 2022

25.11.2022

Все по-интересни и идейни стават българските общини при организирането на събития и атракции, посветени на коледните празници. Коледното настроение завладява както големите градове с наложени традиции в провеждането на големи базари, така и по-малките, които, в партньорство с местни производители, преобразяват паркове и градски площади през зимните месеци. В много европейски дестинации за...

към новината →

Община Велинград е готова с проект за обновяване на Клептуза

Община Велинград е готова с проект за обновяване на Клептуза

25.11.2022

Клептуза е най-големият карстов извор в България. През годините мястото се е превърнало във визитна картичка на Велинград и региона. Кметът Костадин Коев заяви в интервю, че през годините на своето управление е търсил много варианти за финансиране на проекти, свързани с рехабилитирането на Клептуза, но досега без успех. От общинска администрация са разработили проект за новата визия на извора,...

към новината →

Община Казанлък учредява Общинско предприятие по туризъм

Община Казанлък учредява Общинско предприятие по туризъм

24.11.2022

В Казанлък ще бъде учредено ново Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“. Това беше гласувано на редовната сесия на местния Общински съвет. Новата структура ще извършва стопанската дейност на Общината в областта на туризма и ще се занимава като подкрепяща организация с всичко, свързано с този отрасъл. „Подобни предприятия са практика в почти всички големи градове в страната, в които...

към новината →

Традиционният фестивал "Дефиле на младото вино“ се провежда за 14-ти път в Пловдив

Традиционният фестивал "Дефиле на младото вино“ се провежда за 14-ти път в Пловдив

25.11.2022

Община Пловдив и Съвет по туризъм – Пловдив канят пловдивчани и гости на града на 25, 26 и 27 ноември в Стария град, за да опитат най-пивките млади вина на България. Триста вида вино ще могат да тестват жителите и гостите на Пловдив, а местата за дегустация ще бъдат разположени в 17 къщи. Откриването на фестивала започва от площада пред Община Пловдив с "Дионисиево шествие", съпровождано от...

към новината →

Община Смолян започва процедура за изграждане на ски писта

Община Смолян започва процедура за изграждане на ски писта

25.11.2022

Община Смолян започва процедура по издаване на разрешения относно изграждането на ски писта край областния град. Общинският съвет гласува на последното си заседания сума от 264 хил. лева, предназначени за проектиране и първи етап от изграждане на спортното съоръжение. Първоначалните разрешителни процедури са свързани с инвестиционното намерение на администрацията да изгради ски писта в...

към новината →

Художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" в Кюстендил отбелязва петдесетгодишен юбилей

Художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" в Кюстендил отбелязва петдесетгодишен юбилей

25.11.2022

Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“ е сред Стоте национални туристически обекта на България и дом на творчеството на именития си патрон. На 6 август 1944 г. в кюстендилската джамия Ахмед бей се открива музейна сбирка на 50 творби на Майстора. В чест на 90-годишнината от рождението на художника, се проектира първата за страната специално построена за целта галерия....

към новината →

Зелената сделка

Фотоволтаични централи върху покривите на обществени сгради ще бъдат монтирани в три общини в област Добрич

Фотоволтаични централи върху покривите на обществени сгради ще бъдат монтирани в три общини в област Добрич

25.11.2022

Фотоволтаични централи върху покривите на обществени сгради ще бъдат монтирани в три общини – Добрич, Добричка и Крушари в област Добрич, по проект "Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени" с партньор норвежка фирма. Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от финансовия...

към новината →

Община Главиница реализира проект за модернизиране на уличното осветление

Община Главиница реализира проект за модернизиране на уличното осветление

24.11.2022

С цел модернизиране на уличното осветление и намаляване на разходите за поддръжка, Община Главиница реализира проект, с който всички 23 населени места получиха високоефективно улично осветление. Монтирани са 4 855 броя нови енергоспестяващи улични осветителни тела с 10-годишна гаранция. Съгласно подписаният договор с фирма „Lightex“ са закупени енергоспестяващи LED лампи, стойки и крепежни...

към новината →

Бургас ще бъде водещ партньор в проекта "Градове, захранвани от слънцето"

Бургас ще бъде водещ партньор в проекта "Градове, захранвани от слънцето"

22.11.2022

В Общинския съвет в Бургас е входирана докладна, с която се иска съгласието на местния парламент за включването на общинатае в проекта "Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София (Слънчеви градове)", финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). Партньор по проекта ще бъде Българската соларна асоциация.  Целта е да бъдат създадени ефективни...

към новината →

Международна дейност

Нисковъглеродно земеделие, европейско пространство за здравни данни и използването на пестициди в дневния ред на Комисията по природни ресурси на КР

Нисковъглеродно земеделие, европейско пространство за здравни данни и използването на пестициди в дневния ред на Комисията по природни ресурси на КР

23.11.2022

Комисията за природни ресурси (NAT) на Европейския комитет на регионите се събра на 22 ноември, за да обсъди и приеме становища относно „Регионални стратегии за адаптиране към нисковъглеродно земеделие“ и „Европейското пространство за здравни данни“. Те коментираха и регулациите на използване на пестициди“. Българската делегация бе представлявана от кметовете на Белица – Радослав Ревански,...

към новината →

Регионите в преход към неутралност по отношение на климата се нуждаят от постоянна подкрепа от ЕС

Регионите в преход към неутралност по отношение на климата се нуждаят от постоянна подкрепа от ЕС

24.11.2022

С 19,2 милиарда евро Фондът за справедлив преход (ФСП) е част от Механизма за справедлив преход и фондовете на политиката на сближаване, които предвиждат мобилизиране на десетки милиарди евро публични и частни инвестиции, насочени към регионите, отраслите и работниците, които ще бъдат изправени пред най-големите предизвикателства в прехода към зелена икономика. Концепцията за справедлив...

към новината →

Европа се нуждае от „зима на солидарност“, за да се справи с рязко покачващите се цени на енергията, предупреждават местните лидери

Европа се нуждае от „зима на солидарност“, за да се справи с рязко покачващите се цени на енергията, предупреждават местните лидери

24.11.2022

Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите обсъди местния и регионален опит в справянето с настоящата енергийна криза на редовното си заседание на 23 ноември в Брюксел. В дебата участваха и кметовете на Габрово – Таня Христова, на Правец – Румен Гунински, и на Сливен – Стефан Радев. Покачващите се цени на енергията засягат...

към новината →