ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 38 / 30-09-2022г.

Срокът за заявяване за Годишната среща на местните власти, която ще се проведе в периода 23-25 октомври 2022 г. в к.к. Албена, е удължен до 7 октомври 2022 г. 

Очакваме заявките на изпратения в поканите онлайнформуляр.

 

Дейността на НСОРБ

Ръководството на НСОРБ дискутира с МРРБ изискванията за предстоящата процедура за енергийна ефективност на жилищни сгради по ПВУ

Ръководството на НСОРБ дискутира с МРРБ изискванията за предстоящата процедура за енергийна ефективност на жилищни сгради по ПВУ

26.09.2022

Ролята на общините в реализирането на процедурата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която ще бъде финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост бе обсъдена на работна среща между ръководството на УС на НСОРБ и екипа на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Становище на НСОРБ по проект на ПМС за промени в наредбата за субсидии и компенсации в транспорта

Становище на НСОРБ по проект на ПМС за промени в наредбата за субсидии и компенсации в транспорта

29.09.2022

НСОРБ изпрати становище по проект на ПМС за промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

След разгорещени дебати Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район прие Интегрираната териториална стратегия

След разгорещени дебати Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район прие Интегрираната териториална стратегия

27.09.2022

На 27.09.2022 г. се в дистанционен формат се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район. Теритоалният обхват на региона включва общините от областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол. Работата на Съвета бе председателствата от проф. Севдалина Турманова – председател на Общинския съвет в Бургас. Югоизточният район за развитие е един от най-активните в...

към новината →

Одобрена е Интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион

Одобрена е Интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион

28.09.2022

На заседание на Регионалния съвет за развитие днес / 28.09.2022 г./ бе приета Интегрираната териториална стратегия за развитието на Южния централен регион, който обхваща областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране  е средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата,...

към новината →

Партньорството с общините – през погледа на студенти от УАСГ

Партньорството с общините – през погледа на студенти от УАСГ

29.09.2022

На 27 септември 2022, преподаватели и студенти от катедра „Технология на архитектурата“ на Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия представиха извършената до момента работа от Лятната студентска практика в община Дряново по заданието за реконструкция на „Професионална техническа гимназия „Димитър Крусев“, гр. Дряново, която се проведе в рамките на...

към новината →

Актуално

Министерският съвет е одобрил списъка на инвестиционни проекти на общините

Министерският съвет е одобрил списъка на инвестиционни проекти на общините

28.09.2022

Министерският съвет е одобрил Списък по приоритети и приемливи направления/обекти от линейната техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи и ВиК инфраструктура, за финансиране на общинските администрации, в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г., съобщи правителственият пресцентър. В списъка са включени 234 обекта на обща стойност 406 374 769 лв.: 105 броя ВиК обекти на...

към новината →

Правителството гласува средства за образователни програми и за изкуства и спорт на ученици

Правителството гласува средства за образователни програми и за изкуства и спорт на ученици

28.09.2022

С допълнителни 4 957 963 лева ще се финансират дейности по четири национални програми за развитие на образованието, съобщава правителственият пресцентър. По програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се отпускат 1 379 138 лв. за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. За подкрепа на целодневното...

към новината →

Удължава се срокът на въведените противоепидемични мерки в страната

Удължава се срокът на въведените противоепидемични мерки в страната

29.09.2022

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-462/28.09.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-454 от 21.09.2022 г., с която удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 05.10.2022 г. С пълния текст на заповедите можете да се запознаете на: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

към новината →
Обнародвана е Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Обнародвана е Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

30.09.2022

В Държавен вестник бр. 78 от 30.09.2022 г. е обнародвана Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съве, на основание чл. 117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Методиката влиза в сила от деня на обнародването на ПМС в Държавен вестник.

Съветът по сигурността е обсъдил готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион

Съветът по сигурността е обсъдил готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион

30.09.2022

Готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион бе основна тема на проведеното на 29.09 заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, председателстван от премиера Гълъб Донев.

НСОРБ консултант

Отменени са указанията на министъра на регионалното развитие за последващо узаконяване на „принудителните“ ремонти на общински язовири

Отменени са указанията на министъра на регионалното развитие за последващо узаконяване на „принудителните“ ремонти на общински язовири

30.09.2022

С измененията в Закона за водите от 2018 г. беше предвидена възможността за извършване на ремонтно-възстановителни дейности от външен възложител на общински язовири, определени като такива, нуждаещи се от спешен ремонт, по списък, приет с РМС 495 от 2018 г. В посоченото РМС за такъв възложител е определен „Държавна консолидационна компания“, а изпълнител – „Монтажи“ ЕАД. Съгласно законовата разпоредба (§4в от ПЗР на Закона за водите), общините са длъжни да възстановят на ДКК ЕАД разходите за извършените ремонтно-възстановителни дейности.

На фокус

Местните ресурси като възможности за развитие на местните икономики – тема на дискусионен форум на Годишната среща на местните власти

Местните ресурси като възможности за развитие на местните икономики – тема на дискусионен форум на Годишната среща на местните власти

29.09.2022

Вторият ден от програмата на Годишната среща на местните власти, 24 октомври, включва четири паралелни форума. Те ще бъдат посветени на дискусии и споделяне на добри практики в областта на устойчивото местно развитие и използване на икономическия потенциал на общините, внедряването на съвременни интелигентни решения в управлението на обществените системи на местно ниво.

Предстоящо

Общините представят примери за успешно партньорство на местната власт с бизнеса

Общините представят примери за успешно партньорство на местната власт с бизнеса

27.09.2022

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова ще вземе участие в третото издание на форума „Бизнесът и регионите“. Форумът среща големи стратегически компании и успешни кметове, за да покаже регионалните модели на растеж и перспективите в България. В дискусиите ще се включат още заместник-кметът на община Враца Александър Владимиров и Росица Райкова...

към новината →

Национален конкурс "Сграда на годината 2022"

Национален конкурс "Сграда на годината 2022"

26.09.2022

Започна приемането на кандидатури за националния конкурс „Сграда на годината“. Учреден през 2002 година, той отличава най-добрите постижения при реализация на съвременни сградни проекти и проекти, свързани с развитието на градовете през съответната година в България, зелени сгради, както и свързаните с реализацията им инвеститор, архитект и строител. Националният конкурс “Сграда на...

към новината →

ММС обявява Национален конкурс за дизайн на младежка награда

ММС обявява Национален конкурс за дизайн на младежка награда

26.09.2022

Във връзка с изпълнението на дейностите по реализирането на Европейска година на младежта 2022, Министерство на младежта и спорта (ММС) обявява Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда. Целта на инициативата е приобщаването на младите хора като активни и ангажирани граждани на европейско, национално и местно равнище. В конкурса могат да се включат лица на възраст...

към новината →
12 октомври

12 октомври

30.09.2022

През 2021 година, по предложение на НСОРБ, Правителството взе решение, с което обяви 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление в България.

 

Семинар за експертите по връзки с обществеността в общините

Семинар за експертите по връзки с обществеността в общините

30.09.2022

Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) организира семинар на тема „ПРофесионални PRедизвикателства“ на 20 и 21 октомври в гр. Пловдив, Конферентна зала на Комплекс „Острова“. 

Новини по програми и проекти

НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

26.09.2022

НСОРБ депозира становище по повторното обществено обсъждане на проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. В становището ни обръщаме внимание на заложените за постигане количествени резултати по...

към новината →

Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

26.09.2022

На база коментари, бележки и въпроси на общини, НСОРБ депозира становище по проекта на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В становището ни: Предлагаме сред допустимите кандидати по...

към новината →

Становище на НСОРБ по процедурата за  грижа в дома по ПРЧР

Становище на НСОРБ по процедурата за грижа в дома по ПРЧР

27.09.2022

На база коментари и бележки на общините, НСОРБ изпрати до Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) становище по проект на документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома”.  В становището ни, предлагаме: Удължаване периода по предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги,...

към новината →

Коментирайте процедурата за ЕЕ на жилищните сгради по ПВУ

Коментирайте процедурата за ЕЕ на жилищните сгради по ПВУ

30.09.2022

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I “ по...

към новината →

Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

29.09.2022

Към 23 септември Европейската комисия отчете напредъка по програмирането на стратегическите документи за достъп до фондовете по Кохезионната политика, Политиката за морско дело и рибарство и фондовете за сигурност за периода 2021-2027. Споразумения за партньорство на държавите-членки: Всички държави-членки са депозирали официално Споразуменията си за партньорство. Одобрени са...

към новината →

Общините могат да кандидатстват по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Общините могат да кандидатстват по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

27.09.2022

Утвърдена е целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ , финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2023 г. по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане. Процедурата има за цел да подпомогне социалната дейност в общините чрез закупуване на нови, неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата. Програмата ще...

към новината →

Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

29.09.2022

В публичния модул на ИСУН 2020, са отворени за кандидатстване две процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – за създаване на младежки центрове в областни градове: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/72b68422-0063-4908-9910-c8327c3fa316 ,   и в градове, които не са областни:...

към новината →

Удължава се кандидатстването по процедурата за лодкостоянките

Удължава се кандидатстването по процедурата за лодкостоянките

30.09.2022

До 1 ноември 2022 г.   се удължава срокът за подаване на проекти по процедура „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/ или модернизация на лодкостоянки“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) - https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10910 . Проектите по процедурата, набирането на които бе...

към новината →

Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

30.09.2022

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021 – 2027:   https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call . Поканата е насочена към проекти, фокусирани върху програмни приоритети 1 „По-умен Дунавски регион“, 2 „По-зелен, ниско въглероден Дунавски регион“ и 3 „По-социален Дунавски...

към новината →
Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Публикувани са разяснения по ключови условия за кандидатстване и присъждане на точки при подбора по процедура №BG06RDNP001-7.021 „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. - на страницата на Министерство на земеделието, секция „Информация за кандидатстване“.

Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

30.09.2022

Екипът на НСОРБ подготви резюме на одобрената от Европейската комисия на 22 септември Програма за междурегионално сътрудничество Урбакт IV 2021-2027 https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo

Нови отворени конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“, с общ бюджет 350.5 млн. евро

Нови отворени конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“, с общ бюджет 350.5 млн. евро

29.09.2022

На 29 септември 2022 г. са отворени нови 14 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 24 януари 2023 г.
Отворените конкурси са по темите:
Киберсигурност – 7 конкурса;
Облачни услуги, данни и изкуствен интелект – 6 конкурса;
Задълбочени цифрови умения – 1 конкурс.
Подробна информация за 14-те конкурса може да се намери тук.

Медиите за нас

Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина: "Най-голямата ми гордост е изграждане на Спортна зала със собствени средства"

Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина: "Най-голямата ми гордост е изграждане на Спортна зала със собствени средства"

26.09.2022

"Смятам, че вървим ръка за ръка с хората, нещата се получават. Всички искат по-добър живот и възможност за работа най-вече.  В Бяла Слатина са развити прези всичко социалните услуги, леката промишленост- шивашките предприятия, едно машиностроително... Земеделието е добре развито, тютюнопроизводството, услугите са на преден план. 10 училища имаме на територията на общината, 5 детски заведения,...

към новината →

Кметът на Годеч: След закриването на районното броят на нелегалните мигранти нарасна в пъти

Кметът на Годеч: След закриването на районното броят на нелегалните мигранти нарасна в пъти

27.09.2022

Мигрантският поток през България към Сърбия се увеличава сериозно. Това потвърждават и кметове на малки населени места, разположени близо до границата. Кметът на Годеч Радослав Асенов влезе в гонка с трафиканти с автомобила си при опит да ги спре. Асенов каза, че проблемът с мигрантите е ежедневие. „Потокът от бежанци е много голям. Проблемът идва след май, след заповедта на министър...

към новината →

Константин Павлов, кмет на район „Лозенец“: Повече средства за отчуждаване и опростяване на процесите

Константин Павлов, кмет на район „Лозенец“: Повече средства за отчуждаване и опростяване на процесите

27.09.2022

Кърпенето на дупки в района се движи със забавяне, заради поскъпването на строителните материали, казва в ефира на Радио София кметът на Столичния район „Лозенец“ Константин Павлов. Като проблем, той изтъква и липсващите улици в кварталите под Околовръстния път, които попадат в „Лозенец“. Павлов обясни, че все още голяма част от терените не са придобити от общината. „В момента общината дори...

към новината →

Кметът Корнелия Маринова: обгазяването на Ловеч трябва да спре

Кметът Корнелия Маринова: обгазяването на Ловеч трябва да спре

28.09.2022

По повод продължаващите сигнали за силна миризма на амоняк от „Мелта-90“ АД, кметът на община Ловеч Корнелия Маринова отправи нов призив към компетентните държавни органи да изпълнят задълженията си. "Обгазяването на Ловеч трябва да спре, обмислям да предложа на щаба да се обяви частично бедствено положение. Провежда се политика на геноцид спрямо нашите жители. Полагаме много  усилия,...

към новината →

Йорданка Фандъкова на 11-ата среща на кметовете на столици на ЕС с Европейската комисия

Йорданка Фандъкова на 11-ата среща на кметовете на столици на ЕС с Европейската комисия

28.09.2022

Срещата, която се проведе в Прага, бе открита от кмета на чешката столица Зденек Хриб и на нея присъстваха кметове и зам.-кметове на Будапеща, Варшава, Атина, Никозия, Париж, Лондон, Виена, Брюксел и Хелзинки. София отделя 40% от местните данъци, за да субсидира градския си транспорт, и не е намалила обслужването, отбеляза кметът на София. „Изправени сме пред голямо...

към новината →

Георги Лапчев, кмет на Царево за липсата на диалог с институциите и криворазбраната грижа за природата

Георги Лапчев, кмет на Царево за липсата на диалог с институциите и криворазбраната грижа за природата

29.09.2022

Защо местните жители трябва да плащат цената за управление на отпадъците, оставяни от туристи и къмпингуващи? Въпросът поставя в интервюто си за вестник „Строител“ кметът на община Царево Георги Лапчев. „Те ни оставят тонове боклуци, които ние трябва да изчистим. Не казвам, че го правят нарочно. Когато човек живее на едно място, след него остава битов отпадък и ние имаме процедура за...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

#Нестле за Живей Активно! - десетки инициативи проведоха общините, участници в инициативата

#Нестле за Живей Активно! - десетки инициативи проведоха общините, участници в инициативата

27.09.2022

В периода 19 - 30 септември инициатива "Нестле за Живей Активно! 2022" беше част от живота на малки и големи във всички участващи 18 общини и един район. Ардино, Враца, Вълчедръм, Габрово, Девня, Дряново, Дупница, Каспичан, Кнежа, Козлодуй, Крумовград, Мездра, Мизия, Плевен, Своге, Созопол, София, Трявна и Район „Западен“ Пловдив ентусиазирано и отговорно към здравословния и активен начин на живот проведоха множество походи, велосипедни инициативи, танцови и фитнес събития, конкурси и томболи, представяния на хранителни и здравословни правила за живот и много още.

#Девин  Реставрирани чешми в общините Ловеч и Тетевен

#Девин Реставрирани чешми в общините Ловеч и Тетевен

27.09.2022

Реставрирана са още две чешми - в село Радювене, община Ловеч, и в община Тетевен. Те са от 30-те победители, получили финансова подкрепа от Националния конкурс „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“, който се проведе през пролетта, с подкрепата на НСОРБ.

 

Новини от общините

Троян – да превърнеш местните традиции в културни празници с международно признание

Троян – да превърнеш местните традиции в културни празници с международно признание

25.09.2022

Последният септемврийски уикенд е белязан от едно от най-колоритните събития - "Български фестивал на сливата – Троян". Фестивалът е  сред кулинарните празници с най-дълга история у нас – тази година се проведе за 29-ти път. Той носи уникалния белег на прераждането на местната кулинарна традиция в културни празници с международно признание.  През миналата година "Български фестивал на сливата"...

към новината →

Кметът на Търговище подписа договори за финансиране на 8 проекта по фонд „Местни инициативи“

Кметът на Търговище подписа договори за финансиране на 8 проекта по фонд „Местни инициативи“

27.09.2022

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров подписа договорите с одобрените за финансиране кандидати по общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Общо са постъпили 16 проектни предложения. Одобрените 8 проекта ще бъдат финансирани с до 2500 лв. Те са на читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места на общината. Дейностите са облагородяване...

към новината →

"Ченгене скеле" посрещна събитие - дискусия за стартъп селищата

"Ченгене скеле" посрещна събитие - дискусия за стартъп селищата

27.09.2022

На територията на бургаския културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ се проведе събитието Rural Innovation Ecosystem Workshop. То е част от изпълнението на проекта Startup Village Chengene Skele. В работния семинар „Регионални иновационни екосистеми“ взе участие комисар Мария Габриел, която управлява ресора Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж в Европейската...

към новината →

Централната минерална баня в Банкя отвори врати

Централната минерална баня в Банкя отвори врати

29.09.2022

Централната минерална баня в Банкя, позната като Царската баня, след повече от 10 години отново отваря врати за посетителите. На официална церемония, в присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова, председателя на СОС Георги Георгиев и кмета на Банкя Рангел Марков,  бяха представени обновените пространства за релаксация, термални зони, детски басейн с минерална вода и други услуги в...

към новината →

Община Банско спечели приз „Златен ключ” за институция, организирала най-добре предоставянето на информация

Община Банско спечели приз „Златен ключ” за институция, организирала най-добре предоставянето на информация

29.09.2022

Община Банско спечели приз „Златен ключ” в категория „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” на 20-та церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация по повод Международния ден на правото да знам.  Със „Златен ключ” се отличават заслужилите с активността си граждани, НПО и журналисти и развилите положителни практики...

към новината →

Велико Търново да бъде вписан в Конституцията на България като историческа и духовна столица

Велико Търново да бъде вписан в Конституцията на България като историческа и духовна столица

25.09.2022

В българската Конституция да бъде записана разпоредба, която изрично предвижда, че историческа и духовна столица на България е Велико Търново, а нормативно да бъдат определени административни, процедурни и бюджетни правила за нейното прилагане - тази идея беше подкрепена от участниците в национална кръгла маса, проведена във Велико Търново. Форумът бе един от акцентите в честванията на Деня на...

към новината →

С прояви в с. Бояджик и в Ямбол ще бъдат отбелязани 119 години от рождението на Джон Атанасов

С прояви в с. Бояджик и в Ямбол ще бъдат отбелязани 119 години от рождението на Джон Атанасов

30.09.2022

С двудневни прояви в с. Бояджик и в Ямбол ще бъдат отбелязани 119 години от рождението на Джон Атанасов. Организаторите – НТС -Ямбол, община „Тунджа“, РУО – Ямбол, кметство с. Бояджик, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бояджик, НЧ „Джон Атанасов -1928“ – с. Бояджик, ОСК „Тунджа“ – Ямбол и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол, отново са планирали богата програма. Честванията започват...

към новината →

Община Горна Оряховица и археолози със съвместни проекти за реставрация и консервация на крепостта "Ряховец"

Община Горна Оряховица и археолози със съвместни проекти за реставрация и консервация на крепостта "Ряховец"

28.09.2022

За осма поредна година се провеждат разкопки на крепостта „Ряховец“ край Горна Оряховица, финансирани от Министерството на културата. Частни спонсори са дарили средства за включване на учениците и младежите от Археологическата школа, която традиционно започва успоредно с проучванията. През тази година на смени в разкопките ще се включат ученици от горнооряховските училища „Вичо Грънчаров“ и...

към новината →

Откриха реконструирана улица за тежкотоварен трафик с иновация при тротоарите в Свиленград

Откриха реконструирана улица за тежкотоварен трафик с иновация при тротоарите в Свиленград

26.09.2022

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев откри реконструираната улица „Петър Берон” в кв. „Кап. Петко войвода”. По тази улица се осъществява тежкотоварен трафик, който се насочва към Митническо бюро - Свиленград и спедиторските фирми в района. Общата й дължина е 378 м. След ремонта пътното платно е разширено с 3 м, а покритието му е усилено с три слоя асфалтобетон. Обновената улица ще...

към новината →

Международна дейност

„Реките на София“ с награда за Европейско културно наследство 2022

„Реките на София“ с награда за Европейско културно наследство 2022

27.09.2022

Българската инициатива "Реките на София" беше отличена в състезанието за Европейски награди за наследство - 2022 г. На церемония в Прага бяха връчени  отличията на петимата носители на Голямата награда на “Европа Ностра“. Фестивалът "Реките на София" е отличен в категорията за социално сближаване и благополучие. В мотивите се казва, че чрез временни архитектурни намеси, културни и...

към новината →

Глобалната декларация за демокрация

Глобалната декларация за демокрация

29.09.2022

German Marshal Fund Cities, в сътрудничество с Глобалния парламент на кметовете и Пакта за свободни градове, отправя предложение към кметовете от цял свят да подкрепят Глобалната декларация за демокрация - текст на Декларацията Документът бе отразен в рамките на скорошното комюнике на Г-7 като важен пример за градове, които поемат отговорност за справяне с глобалните предизвикателства и...

към новината →

Необходима е спешна местна подкрепа за МСП за справяне с енергийната криза

Необходима е спешна местна подкрепа за МСП за справяне с енергийната криза

27.09.2022

Осигуряването на достъпна енергия и суровини, благоприятната бизнес среда и развитието на нови умения са сред най-основните предизвикателства пред малките и средните предприятия (МСП) в ЕС. Местни и регионални лидери, членове на Комисията за икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР), се събраха в Цволе (Нидерландия), за да обсъдят как да помогнат на МСП в настоящата...

към новината →

Ефективното използване на бюджета на ЕС и кохезионните фондове са основни приоритети на Комисия COTER

Ефективното използване на бюджета на ЕС и кохезионните фондове са основни приоритети на Комисия COTER

30.09.2022

Емил Бок, кмет на Клуж-Напока и бивш министър-председател на Румъния, беше избран за председател на Комисията за политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) към Европейския комитет на регионите. Мандатът му ще продължи две години и половина. Емил Бок е част от политическата група на ЕНП и член на КР от 2019 г. Докладчик по много становища по теми, свързани с образованието,...

към новината →

Нов председател на Комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите

Нов председател на Комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите

30.09.2022

Членовете на Комисията за гражданство, управление, институционални и външни работи (CIVEX) на Европейския комитет на регионите избраха нов председател – Енцо Бианко, член на Общинския съвет на Катания. Той ще бъде начело на комисията в оставащите две години и половина от настоящия петгодишен мандат на КР. Енцо Бианко е част от Групата на европейските социалисти към Европейския комитет на...

към новината →

Зелената сделка

В Гоце Делчев откриха три санирани сгради по проект за енергийна ефективност

В Гоце Делчев откриха три санирани сгради по проект за енергийна ефективност

26.09.2022

С официално откриване на трите обекта, приключи успешното изпълнение на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Неговата обща стойност е 758 556.22 лева, от които съфинансиране от ЕФРР – 630 747.73 лв., национално съфинансиране – 111 308.43 лева, а собственият принос на община Гоце...

към новината →

12-метров електробус тръгва по пловдивските улици

12-метров електробус тръгва по пловдивските улици

29.09.2022

Първият електробус тръгва по един от маршрутите на градския транспорт в Пловдив. Превозвачът „Автотранс Чолаков“ е взел тестово чешки електрически автобус, който беше представен пред зам.-кмета по транспорт Тодор Чонов и директора на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Георги Стоилов. Предстои електробусът да бъде регистриран, след което да се оборудва с джипиес, валидатори за билети и...

към новината →

Смолян ще се осветява с енергоспестяващи улични лампи

Смолян ще се осветява с енергоспестяващи улични лампи

28.09.2022

Над 3000 нови енергоспестяващи осветителни тела ще монтира община Смолян по улиците на града. Подмяната на досегашните енергоемки улични лампи ще се извърши в рамките на проект, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Общинската администрация очаква с по-икономични осветителни тела да стане възможно включване през нощните часове на уличното осветление в...

към новината →