×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Община Главиница реализира проект за модернизиране на уличното осветление

Община Главиница реализира проект за модернизиране на уличното осветление

24.11.2022
Община Главиница реализира проект за модернизиране на уличното осветление

С цел модернизиране на уличното осветление и намаляване на разходите за поддръжка, Община Главиница реализира проект, с който всички 23 населени места получиха високоефективно улично осветление. Монтирани са 4 855 броя нови енергоспестяващи улични осветителни тела с 10-годишна гаранция.

Съгласно подписаният договор с фирма „Lightex“ са закупени енергоспестяващи LED лампи, стойки и крепежни елементи на стойност 300 000 лева. Община Главиница ежегодно ще реализира икономия от 30 000 лв, които до сега се влагаха за поддръжка на старите луминисцентни осветителни тела и в рамките на гаранционния срок ще изплати инвеститцията.

На следващ етап ще бъде инсталирана система за централно наблюдение и управление на уличното осветление, което ще даде възможност за осъществяване на контрол от разстояние на режима на „включване и изключване“, предоставяне на ежедневни съобщения за възникнали аварии в мрежата.

Предстои разработване на проекти за изграждане на фотоволтаични инсталации с внедрени акумулатори за генериране на електрическа енергия за захранване на уличното осветление.