Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в управление на риска в организациите от публичния сектор

Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в управление на риска в организациите от публичния сектор

25.11.2022
Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в управление на риска в организациите от публичния сектор

На 24 и 25 ноември във Велико Търново „НСОРБ-Актив“ ЕООД, съвместно с дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ от Министерство на финансите, провежда обучение на тема „Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“.

В първия ден от програмата Валентин Бонев, началник-отдел „Методология на контрола“, и Гергана Дончева, старши експерт в същия отдел, запознаха участниците с основните моменти в законодателството и методологията по управление на риска в организациите от публичния сектор, с фокус върху ангажиментите на общините при осъществяването на този процес.

Акцент беше поставен върху най-важните изисквания към процеса по управление на риска и определяне на стъпките за неговото управление – целеполагане, идентифициране и оценка, определяне на риск-апетита, реакция на риска, попълване на риск-регистър и мониторинг.

В активна дискусия общинските експерти споделиха различни практики и обсъдиха подходи, които прилагат при изготвянето и след това при изпълнението на общинските стратегии за управление на риска, както и проблемите, които срещат в процеса, вкл. пълноценното ангажиране на служителите на ръководни длъжности и ръководителите на структурните звена, трудностите при сформирането на комитет или звено за управление на риска и определянето на риск-мениджър на общината.

Разгледана беше връзката на процесите по управлението на риска с поставените стратегически и оперативни цели на общината и бяха дебатирани взаимоотношенията с второстепенните разпоредители и възможностите за по-активното им приобщаване към процеса.

През втория ден от програмата, участниците ще се включат в решаването на практически казуси.

Обучението завършва с провеждането на тест и издаване на удостоверение от Министерството на финансите за успешно преминат курс на обучение, в уверение на това, че обученото лице е придобило базови познания в областта на управлението на риска.

Следващото обучение ще се проведе през втората половина на януари 2023 г. Информация за мястото и датите ще бъде своевременно публикувана на интернет страниците на НСОРБ и НСОРБ-Актив.