×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Община Брезово категорично против добива на варовици в с. Тюркмен

Община Брезово категорично против добива на варовици в с. Тюркмен

22.11.2022
Община Брезово категорично против добива на варовици в с. Тюркмен

Общинският съвет в Брезово прие на извънредно заседание декларация срещу концесията за добив на варовици в село Тюркмен. Декларацията е изпратена до президента Румен Радев, премиера Гълъб Донев, министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, министъра на енергетиката Росен Христов, министъра на здравеопазването Асен Меджидиев и областния управител на област Пловдив Ангел Стоев.

Според общинските съветници, инвестиционното намерение противоречи на Плана за интегрирано развитие на община Брезово за 2021-2027 г., който  цели да бъде постигнато балансирано икономическо развитие, основано на местните традиционни производства и използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство. Съветниците смятат, че инвестиционното предложение поставя под риск съществуването и развитието на селското стопанство и туризма в региона, които са основен поминък.

"Не желаем общината от селскостопански район с екологично земеделие, находища на редки видове растения, животни и птици, с бързо развиващ се в последните години туризъм, да се превърне в място за добив на строителни материали. Това ще доведе до замърсяване на подпочвените води, защото теренът е в непосредствена близост до вододайната зона на село Тюркмен“, пишат съветниците в декларацията.

Според тях, всяко инвестиционно намерение трябва да премине първо през процедура за промяна на Общия устройствен план на Община Брезово, защото териториите, в които се предлага кариерата, попадат в зона на земеделски и пасищни земи, като е забранена промяна на предназначението им. 

Същата позиция за недопускане на сключване на концесионен договор изразява и Общинската администрация.