Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Общините са основен партньор на МТСП в политиките, финансирани с европейски средства

Общините са основен партньор на МТСП в политиките, финансирани с европейски средства

24.11.2022
Общините са основен партньор на МТСП в политиките, финансирани с европейски средства
Източник: снимка: МТСП

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова взе участие в Регионалната дискусия за общините от Северозападна България, организирана от НСОРБ. Тя представи  възможностите за общините да кандидатстват по различни мерки, които ще бъдат финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР 2021-2027), Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за храни и основно материално подпомагане.

„Общините са един от основните ни бенефициенти по инструментите за подпомагане, които Министерството на труда и социалната политика предстои да реализира през следващите години“, каза тя. Чрез реализирането на Програмата, се предвижда всеки седми българин да бъде обхванат с мерки, които да допринесат за по-добър и по-качествен живот.

Три са отворените за кандидатстване процедури по ПРЧР, по които общините могат да подават проекти – „Грижа в дома“, „Укрепване на общинския капацитет“ и „Бъдеще за децата“. По първата процедура, която е продължение на патронажната грижа, вече са преведени и авансови плащания по сключените договори с общините.

По изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за детето и отворената за кандидатстване мярка „Бъдеще за децата“, по която общините могат да подават проекти като доставчици на социални услуги за деца. „Идеята на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за детето е здравната, образователната и социалната системи заедно да подкрепят децата от най-уязвимите групи и всички деца, които по някакъв начин са застрашени или в риск“, заяви Ефремова.

 

По операциите по ПРЧР, които са планирани за 2023 г., свързани основно с развитието на пазара на труда и подкрепа на заетостта, общините ще имат възможност да кандидатстват или като работодатели, или през Агенцията по заетостта. Сред мерките, които предстоят да бъдат пуснати, са „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ с бюджет от 55 млн. лв., „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ с бюджет от 30 млн. лв., „Устойчива заетост за лица в неравностойно положение“ с бюджет от 100 млн. лв., „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ с бюджет от 22 млн. лв. и „Младежка заетост +“ с бюджет от 80 млн. лв. Ефремова припомни, че общините все още могат да кандидатстват и по проект „Нова възможност за младежка заетост“, който се изпълнява от Агенцията по заетостта.

 

Заместник-министърът разясни и възможностите за финансиране на социалната инфраструктура по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията „Модернизация на дългосрочната грижа“ е с бюджет от над 700 млн. лв. и е разделена в три процедури. Първата процедура от тях е с бюджет от 189,8 млн. лв. и е свързана с обновяването на 82 резидентни услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, т.нар. Домове за възрастни хора. Втората мярка е с бюджет от 215 млн. лв. и по нея ще бъде повишена енергийната ефективност в 840 съществуващи социални услуги. По третата процедура, която е с бюджет от 331 млн. лв., ще бъдат изградени 125 нови социални услуги за резидентна грижа за хора с увреждания и 125 нови съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за хора с увреждания.

По първата процедура за реформирането на Домовете за стари хора, която бе обсъдена с общините и НСОРБ, поканата за набиране на проекти ще се обяви в кратки срокове. Предложението на НСОРБ за допускане изпълнение на СМР частта и на инженеринг, няма да се приеме.

Плановете са втората процедура за енергийната ефективност на социалните услуги да се обяви до края на годината. По нея ще могат да е поставят и фотоволтаци. 

Интервенциите и по трите процедури ще са само в общинска и държавна собственост, а обектите на подкрепа следва да са част от Картата на социалните услуги.

 

Общините могат да кандидатстват и по Програмата за храни и основно материално подпомагане за топъл обяд. В програмния период 2021-2027 г. продължава и подпомагането с хранителни продукти, като новост е това с хигиенни материали. Предвидено е и раздаването на пакети за 10 000 новородени деца от бедни семейства и осигуряване на здравословно хранене чрез Детска кухня за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, които са от семейства обект на социално подпомагане.

 

В последвалата дискусия се обсъдиха предизвикателствата пред общините по намирането на качествен и мотивиран персонал, който да се ангажира в новосъздаващите се общински социални услуги. Остър недостиг на такъв има в услугите за лицата с психически увреждания.