ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 17 / 28-04-2023г.

Дейността на НСОРБ

Първи законодателни инициативи на НСОРБ

Първи законодателни инициативи на НСОРБ

25.04.2023

УС на НСОРБ разгледа и прие пакет от нормативни промени, които да бъдат представени пред депутатите от  49-то Народно събрание. Предложенията  са фокусирани върху разпоредби, които касаят ежедневната работа на общините. В Закона за местното самоуправление и местната администрация НСОРБ ще настоява да бъдат възстановени основни постановки на Европейската харта за местно самоуправление,...

към новината →

УС на НСОРБ одобри позиция по Закона за държавния бюджет

УС на НСОРБ одобри позиция по Закона за държавния бюджет

25.04.2023

УС на НСОРБ обсъди параметрите за финансиране на общините, постигнати в рамките на преговорите с Министерството на финансите по проекта за Бюджет 2023 и прие становище по основния пакет данъчни закони, представени за обществено обсъждане.   През март и април ръководството на Сдружението проведе две срещи с екипа на министър Росица Велкова, в рамките на които бяха обсъдени размерите...

към новината →

Главните архитекти настояват за координация между институциите и за премахване на привилегиите при прилагане на законите

Главните архитекти настояват за координация между институциите и за премахване на привилегиите при прилагане на законите

28.04.2023

В Пловдив се провежда XI Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране на общините, организирана от „НСОРБ-Актив“ ЕООД. Форумът събира над 90 участници от цялата страна и ръководителите на ДНСК, НИНКН и специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата, Агенцията по геодезия, кадастър и картография. Съдия...

към новината →

Местните власти обсъждат предизвикателствата на зелените политики

Местните власти обсъждат предизвикателствата на зелените политики

28.04.2023

На 27 и 28 април 2023 г. в Солун се проведе традиционната среща на Генералните секретари и директори на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). Домакин на събитието бяха Асоциацията на общините в Гърция – KEDE и кметът на град Солун, Константинос Зервас. В приветствието си той подчерта, че градовете са ключа към изпълнението на всички политики и без тях ЕС няма как да постигне...

към новината →

НСОРБ гостува на стипендианти на Фондация „Конрад Аденауер“

НСОРБ гостува на стипендианти на Фондация „Конрад Аденауер“

28.04.2023

Кметът на община Монтана и член на УС на НСОРБ Златко Живков и изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева бяха гости на клуба на стипендиантите на Фондация „Конрад Аденауер“. За младите юристи, медици, икономисти, някои от които в последната фаза на своето обучение, а други – вече намерили своята реализация, срещите с лидери, представляващи не само отделни институции, но и цели...

към новината →

Дружеството „НСОРБ Актив“ е стабилно и успешно разширява своята дейност

Дружеството „НСОРБ Актив“ е стабилно и успешно разширява своята дейност

27.04.2023

Управителният съвет на НСОРБ одобри Годишния отчет за дейността на  „НСОРБ-Актив“ ЕООД  за 2022 г. Дружеството отчита положителен финансов резултат и трайна тенденция за преодоляване на спада в приходите, предизвикан от пандемията през 2020 г. Ръстът на реализираните приходи спрямо 2021 г. е в размер на 67 %.  Освен възстановяване на традиционно организираните национални форуми на експертите...

към новината →
В периода 24 – 28 април НСОРБ проведе 6 присъствени обучения

В периода 24 – 28 април НСОРБ проведе 6 присъствени обучения

28.04.2023

НСОРБ проведе шест обучения през седмицата, в изпълнение на проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На фокус

Очакваме от общините становища по концепцията за нов Закон за адвокатурата

Очакваме от общините становища по концепцията за нов Закон за адвокатурата

26.04.2023

В началото на тази година беше подета законодателна инициатива за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, целяща да дефинира определен кръг правни действия като „изключителна“ адвокатска дейност. Впоследствие този проектозакон, сигн. № 48-354-01-8/11.01.2023 г., беше оттеглен от вносителите си – група народни представители, поради необходимост от корекция в предложена разпоредба.

Актуално

„История за три икономики“ – първото изследване на Съвета за икономически анализи

„История за три икономики“ – първото изследване на Съвета за икономически анализи

28.04.2023

На 24 април в Министерски съвет бе представен първият доклад на Съвета за икономически анализи. Той бе създаден в началото на 2023 г. с постановление на Министерския съвет и заложен в Плана за възстановяване на устойчивост. При представянето на доклада служебният министър на европейските средства Атанас Пеканов, който е председател на Съвета, направи уговорката, че по принцип няма икономически...

към новината →

Приключи благотворителната кампания на българските доброволци за пострадалите от земетресението в Турция

Приключи благотворителната кампания на българските доброволци за пострадалите от земетресението в Турция

25.04.2023

Националната асоциация на доброволците в България изпрати в края на март последния от общо седем ТИР-а с помощи за пострадалите от  опустошителното земетресението в Турция и Сирия в началото на февруари. Те са събирани в 22-та временни пункта, които Асоциацията организира заедно с партньори и приятели, както и предоставени дарения от Община Луковит и Националното представителство на...

към новината →

До 30 юни се удължава срокът на действие на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

До 30 юни се удължава срокът на действие на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

26.04.2023

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Програма), приета с РМС № 317 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и Решения № 141 и 212 от 2023 г. С Решението се удължава срокът на действие на Програмата до 30...

към новината →

Правителството оттегля предложението си до Президента за отделяне на населени места от община Несебър и създаване на нова община с център гр. Обзор

Правителството оттегля предложението си до Президента за отделяне на населени места от община Несебър и създаване на нова община с център гр. Обзор

26.04.2023

Правителството реши да оттегли предложение до президента да издаде указ и отмени свое решение от 24 март 2021 г. за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас, се казва в официално съобщение на Правителствената пресслужба. По предоставени данни от...

към новината →

Експерти от страната обсъждат проблемите и бъдещето на занаятите на двудневна конференция в Пловдив

Експерти от страната обсъждат проблемите и бъдещето на занаятите на двудневна конференция в Пловдив

26.04.2023

Пловдив  е домакин на двудневна конференция с крагла маса „Занаятите – наследство и бъдеще“. Във форума участват проф. Мариела Модева – заместник-министър на туризма, Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив, Васка Бакларова – председател на УС на Съюз за стопанска инициатива, д-р Ирена Тодорова – изп.директор на Регионалния център за опазване на...

към новината →

Българските общини са основен партньор на централата власт в реализирането на инвестициите в младите хора и масовия спорт

Българските общини са основен партньор на централата власт в реализирането на инвестициите в младите хора и масовия спорт

27.04.2023

„Взаимодействието между министерства, институции, спортни организации, местна власт и компании дава възможност да се изгради солидна спортна инфраструктура и да се работи по ясен план за бъдещата дейност в областта на спорта . Това заяви президентът Румен Радев, който днес откри форум за перспективите за финансова подкрепа за развитие на масовия и професионален спорт в България....

към новината →

НСОРБ участва в семинар на ВАП за подобряване на пътната безопасност и взаимодействието на местната власт

НСОРБ участва в семинар на ВАП за подобряване на пътната безопасност и взаимодействието на местната власт

27.04.2023

Членове от екипа на НСОРБ взеха участие в проведено обучение за подобряване на пътната безопасност и взаимодействието на местната власт, инициирано от Върховна административна прокуратура (ВАП) и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП). Събитието се проведе под надслов „Контрол за законосъобразност на актовете на органи на местната власт и местно самоуправление...

към новината →

На 4 май влиза в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 4 май влиза в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

28.04.2023

На 28 април в Гранд хотел София се проведе кръгла маса на тема „Популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – въпроси и отговори”. Събитието е организирано от Комисията за защита на личните данни, съвместно с Базелския институт за управление и Българския институт за правни инициативи, за представяне на...

към новината →

Казанлък бе домакин на среща на секретарите на общини

Казанлък бе домакин на среща на секретарите на общини

25.04.2023

В Казанлък, в Конферентната зала на Музея на розата, се проведе втората регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини (НАСО РБ). Тя събра секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Идеята на тези срещи е да се обсъдят актуалните приоритети и да се очертаят посоките за бъдещото единодействие за решаване на общите...

към новината →

Предстоящо

Предстоящо заседание на Постоянната комисия по социална политика към НСОРБ

Предстоящо заседание на Постоянната комисия по социална политика към НСОРБ

28.04.2023

На 11 и 12 май във Велико Търново и в хибриден формат ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика на НСОРБ. Покана с линк за регистрация е изпратена до всички членове на Комисията. 

Медиите за нас

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Общините не искат да оцеляват, искат да се развиват

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Общините не искат да оцеляват, искат да се развиват

26.04.2023

"Общините участват в подготовката на Бюджет 2023 още от февруари миналата година. Числата в представения проект на бюджет не са непознати за нас. Не сме изненадани от тях. Първоначалната ни оценка за общата рамка, която касае общинските бюджети, е приемлива." Това каза в интервю за БНР Силвия Георгиева в интервю за преаването "Преди всички" по  БНР Хоризонт. Голяма част от предложенията на...

към новината →

Ивайло Крачолов, кмет на Чирпан: По-труден мандат не е имало на местно ниво

Ивайло Крачолов, кмет на Чирпан: По-труден мандат не е имало на местно ниво

26.04.2023

"Не гледам оптимистично на това, което се случва и в момента. Втора година нямаме бюджет. По –труден мандат не е имало на местно ниво. Инфлацията е над 100% в някои сфери. Конкретно в строителния бранш например след приета методика за подписаните през първата половина на 2021 г. договори за строителство по обществени поръчки към момента трябва да бъдат индексирани с около 70% за дейностите,...

към новината →

Иван Алексиев, кмет на Поморие: Никой кмет не може да оправи ВиК мрежата

Иван Алексиев, кмет на Поморие: Никой кмет не може да оправи ВиК мрежата

26.04.2023

„Можете да чуете всякакви обещания, че който кмет дойде след нас ще оправи ВиК мрежата. Не, няма да я оправи. Причината е, че след 2015 година условията за кандидатстване по оперативните програми се промениха на 180 градуса. ВиК дружествата, които са оператори на съоръженията, а това е важно да го знаете, защото е сбъркана политиката в това отношение, а докато е такава малките населени места...

към новината →

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Аз като кмет няма да подпиша това, което е направено в момента по проекта на ВиК

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Аз като кмет няма да подпиша това, което е направено в момента по проекта на ВиК

26.04.2023

13 улици в Стара Загора ще бъдат частично или изцяло асфалтирани и ремонтирани за сметка на общинския бюджет, казва пред БНР кметът на Стара Загора Живко Тодоров.  Спорът между ВиК дружеството и общината за качеството на асфалтираните след подмяната на тръбите улици продължава. Живко Тодоров заяви пред медиите, че няма да подпише Акт 15 ако ремонтите не отговарят на изискванията. Чуйте...

към новината →

Дилян Млъзев, кмет на Елена: През новия програмен период да има повече свобода, гъвкавост и по-малко натиск

Дилян Млъзев, кмет на Елена: През новия програмен период да има повече свобода, гъвкавост и по-малко натиск

25.04.2023

Апелът на общините е през новия програмен период да има повече свобода, гъвкавост в прилагането на подходите и по-малко натиск и административни мерки, каза кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев. Той участва в конференция във Велико Търново по проекта "Европа в България: Общо бъдеще“, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. Кметът представи и проектите, които реализира...

към новината →

 Георги Чакъров, кмет на Полски Тръмбеш: Общината е реализирала проекти за около 11 млн.лн. за програмния период 2014-2020 г.

Георги Чакъров, кмет на Полски Тръмбеш: Общината е реализирала проекти за около 11 млн.лн. за програмния период 2014-2020 г.

25.04.2023

Проекти за още около 3,5 млн. лева очакват одобрение, каза кметът Георги Чакъров на  конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", която се състои днес в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция във Велико Търново. Според Георги Чакъров, оперативните програми и финансовите възможности по тях са изключително важни и в същото време недостатъчно добре подредени и...

към новината →

Генчо Генчев, кмет на Свищов: През изминалия програмен период насочихме усилия към важни икономически и социални проекти

Генчо Генчев, кмет на Свищов: През изминалия програмен период насочихме усилия към важни икономически и социални проекти

25.04.2023

Като основни акценти кметът посочи газифицирането и подготвянето на проект за изграждане на индустриалната зона в града. Липсата на заетост е един от основните проблеми на общината, затова ръководството се опитва да създава условия за подпомагане на бизнеса, каза кметът на Свищов на регионалната конфиринция конференцията по проекта "Европа в България: Общо бъдеще".  Четете повече ТУК .

към новината →

Росица Димитрова, директор дирекция „Социални дейности“, Велико Търново: 503 млн. лв. са нужни за обновяване на старческите домове

Росица Димитрова, директор дирекция „Социални дейности“, Велико Търново: 503 млн. лв. са нужни за обновяване на старческите домове

25.04.2023

По повод приключилия прием на общински проекти за обновяване на старческите домове по ПВУ, Росица Димитрова коментира, че процедурата е продължение на процеса по деинституционализация на социалните услуги. Общините имат интерес да анализират и планират активно, за да направят средата по-добра за възрастните хора, казва тя, но по програмата са предвидени 190 милиона лева., а подадените проекти...

към новината →

Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет: Ремонтите са чакани от хората

Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет: Ремонтите са чакани от хората

25.04.2023

Ремонтите са чакани от хората и без съмнение създават неуредици по време на дейностите, но след това резултатите са удовлетворяващи за всички", каза Георгиев  в "Денят започва" по БНТ. Той даде като пример ремонта на тунела към "Люлин", който близо 30 години не беше ремонтиран. Председателят на СОС коментира и ремонта на тротоарите в кварталите. Посочи, че има задължителен стандарт за това...

към новината →

Новини по програми и проекти

Първо заседание на Комитета по наблюдение на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Първо заседание на Комитета по наблюдение на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

28.04.2023

Първо заседание на КН на ПРЧР 2021-2027 На 27 април се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (ПРЧР). Съставът на Комитета включва 58 представители на различни министерства, организации и ведомства, НСОРБ, Регионалните съвети за развитие, социално- икономическите партньори, НПО сектора и др. 90% от представителите...

към новината →

Становище на НСОРБ по Указанията за кандидатстване с концепции за ИТИ

Становище на НСОРБ по Указанията за кандидатстване с концепции за ИТИ

28.04.2023

НСОРБ депозира становище по проекта на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (ПРР), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (НИИДИТ), „Образование“ (ПО), „Околна среда“ (ПОС) и „Развитие на...

към новината →

Информационен ден по процедурата за подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Информационен ден по процедурата за подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

24.04.2023

Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.  организира информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР . В рамките на събитието, ще се представят условията за кандидатстване и...

към новината →

Коментирайте проекта на Насоките за кандидатстване за по-зелен граничен регион по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021- 2027

Коментирайте проекта на Насоките за кандидатстване за по-зелен граничен регион по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021- 2027

24.04.2023

На https://www.eufunds.bg/bg/node/12351 са публикувани за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване с проекти на конкурентен подбор по приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ на Програма Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021-2027. Бюджетът на поканата, подкрепяща само инвестиционни проекти, е 4 561 091 евро. Минималният размер на проект е 500 000 евро, а...

към новината →

Резултати от оценката по процедура „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по ПВУ

Резултати от оценката по процедура „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по ПВУ

24.04.2023

На https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1158, е публикуван Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура чрез подбор на предложения „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни) по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Едно проектно предложение от общо 18 депозирани, се отхвърля. Кандидатът,...

към новината →

68 общини получават финансиране за улично осветление по ПВУ

68 общини получават финансиране за улично осветление по ПВУ

24.04.2023

На https://www.me.government.bg/themes/procedura-za-energiino-efektivni-sistemi-za-ulichno-osvetlenie-2422-1640.html , са публикувани резултатите от оценката на проектите по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление- покана 1“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Съгласно данните, одобрени за финансиране са проекти на 68 общини, които...

към новината →

Всички общини кандидатстваха за реформирането на домовете за стари хора по ПВУ

Всички общини кандидатстваха за реформирането на домовете за стари хора по ПВУ

28.04.2023

Всичките допустими 73 общини подадоха проектни предложения в определения срок за кандидатстване за реформирането на 81 дома за стари хора със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост - 73 общини кандидатстваха за реформирането на 81 дома за стари хора със средства по Плана за възстановяване и устойчивост | Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (esf.bg)...

към новината →

Европейският парламент отпуска грантове за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията 2023-2024

Европейският парламент отпуска грантове за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията 2023-2024

25.04.2023

Генералната дирекция за комуникация на Европейския парламент (ЕП) ще отпусне грантове (безвъзмездни средства) за дейности в сферата на комуникацията, за да се повиши обществената осведоменост за ролята на Европейския парламент в живота ни в защита на демокрацията, да се засили гражданското участие и да се мобилизират гласоподавателите за участие в европейските избори през 2024 г. (ЕИ24). За...

към новината →

Набират се проекти за изграждане на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение по ПВУ

Набират се проекти за изграждане на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение по ПВУ

24.04.2023

На https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1154 е публикувана покана за набиране на проекти по процедура чрез директно предоставяне „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Основната цел на процедурата е осигуряване на модерна и високо-технологична материална база в...

към новината →

Набират се проекти за училищна STEM среда по ПВУ

Набират се проекти за училищна STEM среда по ПВУ

24.04.2023

На ИСУН 2020 (government.bg) е публикувана Покана за набиране на проекти по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели „Училищна STEM среда“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното...

към новината →

Топъл обяд за 68 хил. души и 280 хил. съпътстващи мерки са осигурили общините по Програмата за храни

Топъл обяд за 68 хил. души и 280 хил. съпътстващи мерки са осигурили общините по Програмата за храни

28.04.2023

Годишният доклад за 2022 г. за изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 е публикуван за обществено обсъждане . Докладът предоставя информация за изпълнението на дейностите по 5-те типа операции на програмата: 1.Закупуване на хранителни продукти. Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти. Осигуряване на топъл обяд....

към новината →

Тараклия търси партньори по Програмата за черноморския басейн

Тараклия търси партньори по Програмата за черноморския басейн

25.04.2023

Район Тараклия от Молдова, търси български общини разработващи проекти по първата покана за набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 -2027 - Набират се проекти по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027 (namrb.org) , към които да се присъедини като партньор. Интересите на района са свързани с участие по проекти, целящи: Културен обмен, в т.ч. на...

към новината →

Изменено Ръководство на бенефициента по процедурата за топъл обяд

Изменено Ръководство на бенефициента по процедурата за топъл обяд

26.04.2023

На https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/ са публикувани изменения на Ръководство на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Измененията са във връзка с прилагането на чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014...

към новината →

Семинари за подготовка на проекти по Програмата за черноморския басейн 2021-2027

Семинари за подготовка на проекти по Програмата за черноморския басейн 2021-2027

25.04.2023

През месец май 2023 г., във връзка със стартирането на първата покана за набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 - 2027  Набират се проекти по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027 (namrb.org) е планирано организирането на семинари за подготовката на проекти. Семинарите ще са присъствени и ще се проведат на следните дати: 05.2023 г. – семинар за...

към новината →

До 26 май се приемат проектни  предложения за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки

До 26 май се приемат проектни предложения за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки

27.04.2023

Министерството на културата публикува покана за представяне на проектни  предложения по реда на Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата. Основание за поканата е заповед на министъра на културата. Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са регионалните библиотеки, а...

към новината →

Новини от общините

Позицията „кмет“ е една от най-заявяваните в образователната програма „Мениджър за един ден“

Позицията „кмет“ е една от най-заявяваните в образователната програма „Мениджър за един ден“

28.04.2023

Над 190 институции, организации и компании от цялата страна отвориха врати за млади хора до 16 години чрез инициативата „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт България, с цел запознаване с реалната работна среда и безценно вдъхновение от водещи ръководители и мениджъри за един ден. От 2002 година „Мениджър за един ден” добива все по-голяма популярност, помагайки на младежите от цяла...

към новината →

Община Тетевен срещна ученици с местни работодатели

Община Тетевен срещна ученици с местни работодатели

27.04.2023

Община Тетевен, в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“, организира среща на учениците, завършващи средните учебни заведения в общината, и местни работодатели.  "Вашият професионален път тепърва предстои, затова се опитваме да окажем нужната Ви подкрепа и да Ви предоставим достатъчна информация за възможностите, които трудовия пазар на територията на общината предоставя", каза кметът на...

към новината →

Пилотна комисия МОСТ проведе първа работна среща с младежи

Пилотна комисия МОСТ проведе първа работна среща с младежи

28.04.2023

Първа работна сесия с младежи проведе Пилотна комисия МОСТ - Младежски Омбудсмански Съвет Тунджа на 22 април 2023 г. в залата на библиотеката на село Веселиново, община Тунджа. Пилотната комисия е създадена в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0044-С01, „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, който се  осъществява с...

към новината →

Кметът Стефан Радев се срещна със Златния учител на България  Теодосий Теодосиев-Тео

Кметът Стефан Радев се срещна със Златния учител на България Теодосий Теодосиев-Тео

27.04.2023

Кметът Стефан Радев проведе среща с Теодосий Теодосиев – Тео, Златния учител на България. Двамата разговаряха за образованието в нашата страна и направиха сравнение с образователните системи в други държави. Според големия български учител у  нас са нужни промени, за да се повиши качеството на образованието и интереса на учениците към ученето.  Кметът заяви, че Община Сливен работи за...

към новината →

Кметовете на Плевен и Пордим подписаха споразумение за създаване на местна инициативна група

Кметовете на Плевен и Пордим подписаха споразумение за създаване на местна инициативна група

26.04.2023

Кметове на общините Плевен и Пордим – Георг Спартански и Детелин Василев подписаха днес споразумение за сътрудничество за създаване на местна инициативна група (МИГ). Церемонията се състоя в Заседателната зала на Община Плевен. Целта на създаването на МИГ е разработване на Стратегия за местно развитие, която ще даде възможност за привличане на европейски средства за реализирането на проекти...

към новината →

Нова многофункционална спортна зала, изградена с ПЧП, ще има в София

Нова многофункционална спортна зала, изградена с ПЧП, ще има в София

24.04.2023

До края на 2025 г. в София се очаква да бъде изградена новата многофункционална спортна зала „Слатина“, която ще бъде изграждана с помощта на публично-частно партньорство, съобщи председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Проектът ще бъде финансиран от Фонда за устойчиво градско развитие и инвестиция от страна на баскетболния клуб „БУБА Баскет“.  Залата ще предоставя място...

към новината →

Нова сграда на Спешна помощ в Созопол

Нова сграда на Спешна помощ в Созопол

24.04.2023

От днес филиалът по Спешна медицинска помощ в Созопол ще извършва своята дейност в новата сграда, съобщиха от общинската администрация в официалната си Фейсбук страница. Новата сграда е построена по проект за развитие на системата по спешна медицинска помощ и е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж", компонент 1- Обновяване и модернизация на сградния фонд на спешна помощ на...

към новината →

Зам.-кметът на Ямбол Енчо Керязов въведе утринна гимнастика и в бургаско училище

Зам.-кметът на Ямбол Енчо Керязов въведе утринна гимнастика и в бургаско училище

27.04.2023

Основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ стана първото в Бургас, което се включи в инициативата „Играй гимнастика, бъди здрав” на световноизвестния акробат и зам.-кмета на Ямбол Енчо Керязов. Упражненията са разработени с помощта на Националната спортна академия. Те са лесни и не изискват специална подготовка или екипировка, но са приятни и ободряващи. Инициативата на Керязов бе...

към новината →

Общинският съвет в Хасково посрещна своя Световен шампион

Общинският съвет в Хасково посрещна своя Световен шампион

28.04.2023

Световният шампион по плуване за трансплантирани на 100 м бруст е Георги Пеев – общински съветник в Хасково.  Той спечели златото в своята дисциплина на първенството на Света, което се проведе в Пърт, Австралия. Участието на Пеев е посветено на мисията за спасяване на повече човешки животи в донорски ситуации и лична кауза на общинския съветник е да се бори за по-добра нормативна база по...

към новината →

Фолклорният събор „Леденика“ще се проведе под патронажа на Регионален център на ЮНЕСКО

Фолклорният събор „Леденика“ще се проведе под патронажа на Регионален център на ЮНЕСКО

27.04.2023

Поредното издание на Национален фолклорен събор „Леденика“, който се организира от Община Враца, ще се проведе под патронажа на Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“. Споразумението за сътрудничество подписаха кметът Калин Каменов и изпълнителният директор на Регионалния център д-р Ирена Тодорова. „Основната...

към новината →

Приносът на европейските фондове за развитието на област Велико Търново обсъдиха участниците в местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще"

Приносът на европейските фондове за развитието на област Велико Търново обсъдиха участниците в местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще"

25.04.2023

Местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" се състоя в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) във Велико Търново. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на...

към новината →

Кърджали и Струмица се побратимиха

Кърджали и Струмица се побратимиха

27.04.2023

„Точно днес и сега, това време ни налага този акт да се случи, за преодоляване на различията от всякакво естество. Кърджали и Струмица отправят послание за обединение, с което ставаме по-силни и реализираме мечтата за Обединена Европа. Всички ние смятаме, че мястото на Република Северна Македония е в ЕС“. Това обяви кметът на Кърджали, след като с колегата си-кмета на Струмица...

към новината →

Международна дейност

Политиките и бюджетът на Европейския съюз следва да насърчават сближаването

Политиките и бюджетът на Европейския съюз следва да насърчават сближаването

26.04.2023

Социалното, икономическото и териториалното сближаване следва да се насърчава от цялостната политика на Европейския съюз и да се финансира от подходящ европейски бюджет. Т e зи искания са включени в два проекта на становища, приети на 24 април от Комисията за политиката на териториално сближаване и бюджета на ЕС ( COTER). Местните и регионалните лидери обсъдиха как Политиката на...

към новината →

Емануил Манолов, кмет на Павликени: Кохезионната политика и сближаването на регионите е от ключово значение за бъдещето на Европейския съюз

Емануил Манолов, кмет на Павликени: Кохезионната политика и сближаването на регионите е от ключово значение за бъдещето на Европейския съюз

25.04.2023

Тази година е критична за приключване на проектите от стария програмен период, защото се изпълняват в условията на пандемия, здравна криза, военни действия близо до България, смята кметът. България догонва европейските партньори, но с много бавни темпове и натрупа още по-голямо изоставане. Статистиката сочи, че само 18 на сто от средствата през изминалите два програмни периода са насочени към...

към новината →

Опитът на Финландия са справяне с бездомността може да бъде ключова отправна точка за цяла Европа

Опитът на Финландия са справяне с бездомността може да бъде ключова отправна точка за цяла Европа

24.04.2023

Пандемията от Covid-19 и войната в Украйна увеличиха бедността и несигурността в Европа. Една от негативните последици е увеличаване на бездомните хора. На заседанието на Комисията за социална политика, заетост, образование, научни изследвания и култура ( SEDEC) на Европейския к омитет на регионите (K Р) беше представен опитът на третия по големина град във...

към новината →

Зелената сделка

Проектът INNOAIR за устойчиви решения в градския транспорт

Проектът INNOAIR за устойчиви решения в градския транспорт

26.04.2023

Диалогът и сътрудничеството с гражданите са в основата на прилагането на устойчиви решения в градския транспорт. Това бе общото послание на втория от поредицата уебинари, посветени на градската мобилност от ново поколение. Събитието, проведено на 26 април, е част от проекта INNOAIR, в който НСОРБ е партньор. INNOAIR е първият български проект, финансиран от инициативата „Иновативни дейности...

към новината →

Иван Николов, директор дирекция „Транспорт“ на Столична община: До края на май тръгва "транспорт при поискване"

Иван Николов, директор дирекция „Транспорт“ на Столична община: До края на май тръгва "транспорт при поискване"

21.04.2023

Иван Николов, директор на Дирекция „Транспорт“ на Столична община коментира в Actualno.com новостите в столичния градски транспорт, сред които и най-новата транспортна услуга по проекта InnoAir – електрическия транспорт по поискване, който ще е достъпен за гражданите на квартал „Манастирски ливади“ до края на месеца. "Тези автобусчета ще имат конкретен маршрут, по който ще минават, но...

към новината →

Конкурс „Мисли зелено“ мотивира децата на Асеновград да опазват околната среда

Конкурс „Мисли зелено“ мотивира децата на Асеновград да опазват околната среда

28.04.2023

Община Асеновград, съвместно с Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак”, организират конкурс за детска рисунка на тема "Мисли зелено". Инициативата е с насоченост към учениците от I до XII клас на всички 15 асеновградски училища. Кампанията започва на 15.05.23 г. и ще продължи до 21.05.23 г., включително. Участниците ще се състезават в 2 възрастови групи: I-VII клас и...

към новината →

Община Свиленград ще участва в международен проект за подобряване на институционалния енергиен мениджмънт

Община Свиленград ще участва в международен проект за подобряване на институционалния енергиен мениджмънт

27.04.2023

Община Свиленград е одобрена за участие в проект „MENERGERS“ – Служби „Енергиен мениджър” в общините“, финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Република Германия. Свиленград ще бъде пилотна община в категория „средна община“ в България, след конкурентен подбор и оценка на енергийната ефективност и ВЕИ - спестена енергия от изпълнени мерки за...

към новината →

Кметът Илко Стоянов подписа първите споразумения за саниране на многофамилни жилищни сгради в Благоевград

Кметът Илко Стоянов подписа първите споразумения за саниране на многофамилни жилищни сгради в Благоевград

27.04.2023

Кметът на Община Благоевград Илко Стоянов подписа първите 5 партньорски споразумения с представители на Сдружения на етажната собственост, които кандидатстват по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. „С огромно уважение искам да благодаря на целия екип на общинската администрация. През целия път, който извървяхме той беше...

към новината →

Изобилие от продукти на първия фермерски пазар в Монтана

Изобилие от продукти на първия фермерски пазар в Монтана

24.04.2023

Стотици хора са събраха в центъра на Монтана днес за откриването на първия фермерски пазар. В него участват близо тридесет производители от региона и страната. Очакват се поне 2000 посетители в традиционния за града пазарен ден – понеделник. В центъра на града, малки и средни производители, предложиха изобилие от млечни и местни продукти, различни видове брашно, хляб, вино, бира, сокове...

към новината →

Платена публикация

Валери Венков, партньор в “Тера Сол Енерджи” ООД: Общините имат уникален шанс да увеличат своя бюджет чрез изграждане на соларни паркове

Валери Венков, партньор в “Тера Сол Енерджи” ООД: Общините имат уникален шанс да увеличат своя бюджет чрез изграждане на соларни паркове

24.04.2023

  • “Тера Сол Енерджи” ООД, разработчик на проекти за изграждане на ВЕИ, стартира мащабна партньорска програма за подпомагане на общините;
  • Бъдещите инвеститори споделят част от приходите си с общините, в които ще разполагат соларните паркове;
  • В зависимост от мащаба на инвестицията, общинските бюджети могат да нараснат с 50% или до 7 млн. лв. на годишна база и да привлекат допълнителни инвестиции в качеството си на нисковъглеродна или зелена община.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

 

На 1 май празнуват общините Първомай, Суворово, Панагюрище, Копривщица и Харманли