×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти
МФ с искане за 1.4 млрд. евро по ПВУ

МФ с искане за 1.4 млрд. евро по ПВУ

Министерството на финансите информира, че днес 31-ви август е изпратило официално към Европейската комисия (ЕК) и в сроковете, определени в...

31.08.2022 | виж още →
Европейска подкрепа за общините в сектор „отпадъци“

Европейска подкрепа за общините в сектор „отпадъци“

В рамките на Програмата за околна среда (ПОС) за периода 2021-2027 е заделен ресурс от 611.49 млн. лв. (312.65 млн. евро) за инвестиции в сектора...

31.08.2022 | виж още →
Увеличават средствата за патронажната грижа по ОПРЧР

Увеличават средствата за патронажната грижа по ОПРЧР

2.14 млн. лв. е увеличението на бюджета на Компонент 3 на процедура BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на...

30.08.2022 | виж още →
Коментирайте процедурата за енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Коментирайте процедурата за енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството https://www.mrrb.bg/ е публикуван проект на документи за...

30.08.2022 | виж още →
Становище на НСОРБ по Постановлението за Комитетите за наблюдение за периода 2021-2027

Становище на НСОРБ по Постановлението за Комитетите за наблюдение за периода 2021-2027

НСОРБ депозира становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Комитети за...

29.08.2022 | виж още →
Повторно обсъждане на процедурата за енергийното обновяване на публичните сгради по НПВУ

Повторно обсъждане на процедурата за енергийното обновяване на публичните сгради по НПВУ

За повторно обществено обсъждане, е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на...

26.08.2022 | виж още →
Покани за присъединяване към Мисията ,,Адаптиране към изменението на климата“ по Програма „Хоризонт Европа 2021-2027 г.“

Покани за присъединяване към Мисията ,,Адаптиране към изменението на климата“ по Програма „Хоризонт Европа 2021-2027 г.“

В рамките на новата програма Хоризонт Европа 2021-2027 г. са публикувани 6 покани за участие в Мисията „Адаптиране към изменението на климата“....

26.08.2022 | виж още →
НСОРБ отново апелира за спешни указания за финансовите корекции

НСОРБ отново апелира за спешни указания за финансовите корекции

С поредно писмо до министъра на финансите Сдружението апелира за спешно издаване на конкретни насоки/указания за прилагането на чл. 84, ал. 3 от...

26.08.2022 | виж още →
НФК ще подкрепи културни проекти с национално значение

НФК ще подкрепи културни проекти с национално значение

С решение на УС на Национален фонд „Култура“ от 24.08. 2022 г. от Управителния съвет, Националният фонд „Култура“ открива продължаваща конкурсна...

26.08.2022 | виж още →
Европейска подкрепа за общините за устойчива градска мобилност

Европейска подкрепа за общините за устойчива градска мобилност

В периода до 2029 г. общините ще имат достъп до европейски средства за устойчива градска мобилност по линия на два инструмента- Националния план...

25.08.2022 | виж още →