НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обучения за подобряване капацитета на общинските служители“

3226

НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обучения за подобряване капацитета на общинските служители“

Електронна преписка № 2020-992/12.06.2020 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
15.06.2020 Решение Номер на удостоверението за време: 4000126072866
Удостоверено време: 2020-06-15T07:32:48Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
15.06.2020 Обявление Номер на удостоверението за време: 4000126072919
Удостоверено време: 2020-06-15T07:33:16Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
16.06.2020 Документация Номер на удостоверението за време: 4000126197382
Удостоверено време: 2020-06-16T10:47:29Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.07.2020 Съобщение за Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на основание чл.100 ал.12 т.1 от ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000128797768
Удостоверено време: 2020-07-20T11:34:49Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.07.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на основание чл.100 ал.12 т.1 от ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000128797763
Удостоверено време: 2020-07-20T11:34:46Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
24.09.2020 Протокол 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000133357324
Удостоверено време: 2020-09-24T13:25:45Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.11.2020 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000136811767
Удостоверено време: 2020-11-20T12:12:25Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
11.12.2020 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000138244171
Удостоверено време: 2020-12-11T11:32:00Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
11.12.2020 Протокол № 3 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000138244172
Удостоверено време: 2020-12-11T11:32:02Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
11.12.2020 Доклад от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000138244175
Удостоверено време: 2020-12-11T11:32:06Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
11.12.2020 Решение за избор на изпълнител Номер на удостоверението за време: 4000138244188
Удостоверено време: 2020-12-11T11:32:09Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.01.2021 Протокол № 1 от дейността на втората комисията Номер на удостоверението за време: 4000139789841
Удостоверено време: 2021-01-07T14:28:34Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.01.2021 Доклад от дейността на втората комисията Номер на удостоверението за време: 4000139789875
Удостоверено време: 2021-01-07T14:29:09Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.01.2021 Решение № И-18/06.01.2021 Номер на удостоверението за време: 4000139789913
Удостоверено време: 2021-01-07T14:30:14Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.02.2021 Обявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000143300860
Удостоверено време: 2021-02-26T15:22:06Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.02.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 1 Номер на удостоверението за време: 4000143318200
Удостоверено време: 2021-02-26T15:23:21Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.02.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 2 Номер на удостоверението за време: 4000143318206
Удостоверено време: 2021-02-26T15:24:48Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.02.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 3 Номер на удостоверението за време: 4000143318214
Удостоверено време: 2021-02-26T15:25:12Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.02.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 4 Номер на удостоверението за време: 4000143318221
Удостоверено време: 2021-02-26T15:25:53Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
05.05.2021 Обявление за възложена поръчка за ОП5 Номер на удостоверението за време: 4000148933879
Удостоверено време: 2021-05-05T07:26:55Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
05.05.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 5 Номер на удостоверението за време: 4000148933931
Удостоверено време: 2021-05-05T07:27:17Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението