Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP

LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP

Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP

„Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“

 

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз

Стратегическият интегриран проект LIFE-SIP CLIMA-SUMP има за цел да подпомогне местните органи да създадат административни, организационни, технически и финансови условия за пълното изпълнение на плановете за устойчива градска мобилност и постигането на мобилност с нулеви емисии. Сред целите на проекта е преодоляване на административните, организационни и финансови предизвикателства и изграждане на климатично неутрално и устойчиво общество. Проектът обхваща 30% от населението на България и включва дейности като изграждане на общински капацитет, мобилизиране на ресурси, координиране и мониторинг на мерки и насърчаване на участието на заинтересованите страни.

 

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Национално сдружение на общините в Република България – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 01.12.2023г.

Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.

Крайна дата на изпълнение: 01.06.2030г.

Специфични цели:

 • Намаляване на емисиите на парникови газове в шестте общини в резултат на изпълнение на мерките по ПУГМ;
 • Изграждане на устойчив капацитет в администрациите на шестте общини;
 • Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирани и мотивирани жители, които да бъдат партньори на общинските администрации в прилагането на ПУГМ;
 • Повишаване на информираността и знанията на общините в България по въпроси, свързани с устойчивата градска мобилност и климата и възпроизвеждане на резултатите от проекта в други българските общини;
 • Комуникация и ангажиране на заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на ПУГМ и повишаване на тяхната активност по отношение на изпълнението на допълнителните мерки и привличане на финансиране за допълнителните мерки.

Постигането на целите е посредством интегриран подход при реализиране на групи от дейности, обобщени в две направления:

 1. Изпълнение на приоритетни мерки за общините от Плана за устойчива градска мобилност /ПУГМ/.
 2. Създаване на механизми за изграждане и укрепване на дългосрочен капацитет в общините за:
 • мобилизиране на финансови ресурси за изпълнение на допълнителните действия на ПУГМ;
 • координация и мониторинг на изпълнението на мерките по ПУГМ, в т.ч. чрез изграждане и прилагане на модел за изчисляване на емисиите на парникови газове и въглеродните компенсации;
 • развитие на документалната база в общините за прилагане на политиките за преход към климатично неутрално и устойчиво общество;
 • актуализиране на ПУГМ, пътни карти за прехода и др.;
 • включване и работа със заинтересовани страни на местно, регионално и национално ниво.

Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“

Договор за финансиране №

101104610/01.12.2023г. по Програма „LIFE” 2021-2027 на Европейски съюз