ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 29 / 02-08-2024г.

Дейността на НСОРБ

Осигурен колективен достъп на общини и райони с внедрена Система за издаване на фишове по Закона за движение по пътищата чрез платформата RegiX до Справка за актуално състояние (v1) от Търговския регистър

Осигурен колективен достъп на общини и райони с внедрена Система за издаване на фишове по Закона за движение по пътищата чрез платформата RegiX до Справка за актуално състояние (v1) от Търговския регистър

15.07.2024

НСОРБ внесе в Министерство на електронното управление заявление за предоставяне на колективен достъп за общините и районите с внедрена Система за издаване на фишове по Закона за движение по пътищата чрез платформата RegiX до Справка за актуално състояние (v1) от Търговския регистър. След последващото съгласуване с първичния администратор на данните и на основание полученото писмено становище...

към новината →

След значително забавяне има надежда средствата за култура по ПВУ да бъдат достъпни

След значително забавяне има надежда средствата за култура по ПВУ да бъдат достъпни

18.07.2024

Министърът на културата Найден Тодоров бе домакин на работна среща на представители на общините с изпълнителния директор на Национален фонд „Култура“ Диана Димитрова за обсъждане на готовността за изработване на насоки за кандидатстване по проекта за развитие на културата, заложен в ПВУ. Целта на схемата за БФП „Ново поколение местни културни политики“ е реформиране на публичните разходи за...

към новината →

Победителка от Националния младежки конкурс на НСОРБ предлага интелигентно решение за следене на пожари

Победителка от Националния младежки конкурс на НСОРБ предлага интелигентно решение за следене на пожари

19.07.2024

„Здравейте! Аз съм Елия Стоянова, ентусиазиран 23-годишен млад човек, който ще се радва да допринесе за положителна промяна в своята община Свиленград. Също така съм прясно завършил инженер-геодезист с интерес в дистанционните изследвания и работя като Специалист пространствени бази данни в минна компания. Конкретният проблем, който бих искала да адресирам, е свързан с горските пожари,...

към новината →
Интеграция на потенциала в екипа на НСОРБ за подкрепа на стратегическото развитие на общините

Интеграция на потенциала в екипа на НСОРБ за подкрепа на стратегическото развитие на общините

18.07.2024

Динамичните промени в обществената среда, смяната на поколенията и съвременните тенденции все повече налагат разширяване на експертните познания към областите на зелените политики, дигитализацията и съвременните технологии. Стратегическото планиране все повече се осмисля като инструмент на управлението. Дейността на общините става все по-интегрирана и изисква разгръщане на потенциала на експерти от различни сфери.

Новият подход в регионалното развитие налага не само добро познаване на административните процедури, но и умения за мултисекторно стратегическо планиране, управление и изпълнение на комплекси от дейности в партньорства, включително на международно ниво.

 

Отзвук от дискусиите в Управителния съвет

Иво Димов, кмет на Димитровград, зам.-председател на УС на НСОРБ: Изолирането на общините от организацията на разделното събиране създава сериозни проблеми

Иво Димов, кмет на Димитровград, зам.-председател на УС на НСОРБ: Изолирането на общините от организацията на разделното събиране създава сериозни проблеми

19.07.2024

Темата за очаквания ръст на данъчното бреме за физическите лица при въвеждане на новия модел на определяне на такса „Битови отпадъци“ (ТБО) е разработена от димитровградското онлайн издание DGPAZAR. В публикацията е цитиран кмета на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов. Промяната ще засегне не само Димитровград, но и всички населени места от страната, казва...

към новината →

Георги Димитров, кмет на Карнобат и член на УС на НСОРБ: Непълноти в законодателството поставят под риск въвеждането на новия модел на ТБО

Георги Димитров, кмет на Карнобат и член на УС на НСОРБ: Непълноти в законодателството поставят под риск въвеждането на новия модел на ТБО

19.07.2024

В началото на следващата година, страната ни трябва да започне прилагането на новия модел за определяне и събиране на таксата „Битови отпадъци“. Предвижда се той да бъде на принципа „замърсителят плаща“. Темата коментира в ефира на БНР кметът на община Карнобат и член на УС на НСОРБ Георги Димитров: „Общините се готвим, само че към настоящия момент сме оставени почти сами да се оправяме....

към новината →

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово и член на УС на НСОРБ: Такса смет ще скочи много, трябва плавен преход с помощ от държавата

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово и член на УС на НСОРБ: Такса смет ще скочи много, трябва плавен преход с помощ от държавата

17.07.2024

Кметът на община Карлово и член на УС на НСОРБ коментира пред вестник „Марица“ една от сериозно дискутираните теми на последното заседание на ръководството на Сдружението – промяната в модела за определяне на ТБО. „Който и вариант да изберем, дори при пълна промяна в технологията на събиране на отпадъците, дори  да свием разходите, тази нова методика ще натовари гражданите с по-голям размер...

към новината →

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Няма как общините сами да направят грандиозната реформа в управлението на отпадъците

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Няма как общините сами да направят грандиозната реформа в управлението на отпадъците

16.07.2024

Общините няма как да осъществят сами реформата в сферата на управлението на отпадъците, която намира израз в промяната на таксата „битови отпадъци“, коментира в интервю за БНР изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. През последните години общините работят интензивно по разработването на нови модели за определяне размера на ТБО, но техните усилия се разпиляват основно в събирането...

към новината →

Стефан Тихолов, председател на ОбС Ловеч, член на КС на НСОРБ: Финансите на общините трябва да бъдат гарантирани при преминаване към новия модел на ТБО

Стефан Тихолов, председател на ОбС Ловеч, член на КС на НСОРБ: Финансите на общините трябва да бъдат гарантирани при преминаване към новия модел на ТБО

12.07.2024

Общините в България нямат финансова обезпеченост да направят всички необходими инвестиции, предшестващи промяната в модела на определяне на ТБО, заяви пред журналисти на пресконференция в Лочев председателят на Общинския съвет в Ловеч и член на КС на НСОРБ Стефан Тихолов. Той сподели с медиите акценти от дискусията, проведена в рамките на състоялото се на 11 юли заседание на УС на Сдружението....

към новината →

Иван Стоянов, зам.-кмет на Пловдив: Трябва да наблегнем върху разделянето на отпадъците

Иван Стоянов, зам.-кмет на Пловдив: Трябва да наблегнем върху разделянето на отпадъците

16.07.2024

В интервю за електронното издание „Марица“ заместник-кметът на община Пловдив Иван Стоянов коментира възможните подходи при определянето на такса „битови отпадъци“ по принципа „замърсителят плаща“. Който и от възможните модели да избере една община, неговото прилагане е свързано със сериозни промени в целия процес на сметосъбиране и със значителни инвестиции за техника и заключващи се съдове....

към новината →

Актуално

МВР разкри телефонна линия за сигнали за пожари

МВР разкри телефонна линия за сигнали за пожари

17.07.2024

Министерството на вътрешните работи разкрива телефонна линия, на която могат да бъдат подавани сигнали за пожари, съобщиха от правителствената информационна пресслужба. Телефонната линия  02 901 1298  е на разположение денонощно на всички граждани, които искат да сигнализират институциите за възникнал пожар. Единният телефон за спешни случаи 112 продължава да функционира и на него също...

към новината →

Нов транш от над 196 млн. лв. отпусна правителството за общински проекти по инвестиционната програма

Нов транш от над 196 млн. лв. отпусна правителството за общински проекти по инвестиционната програма

18.07.2024

Със свое постановление правителството одобри средства в размер на над 196 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година. Те са за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. юли по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили...

към новината →

Одобрени са промени в бюджетната процедура  за 2025 г.

Одобрени са промени в бюджетната процедура за 2025 г.

18.07.2024

Със свое решение правителството одобри изменение и допълнение на Решение № 71 на Министерския съвет от 2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г., с което се създава необходимата организация на бюджетния процес в съответствие с ревизираната рамка за икономическо управление. Рамката е създадена по силата на нов регламент за превантивната част на Пакта за стабилност и растеж и изменение на...

към новината →

Приети са промени в Правилника за прилагане на ЗОП

Приети са промени в Правилника за прилагане на ЗОП

18.07.2024

Със свое постановление Министерският съвет измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Чрез промените подробно са регламентирани условията и редът за определяне на наблюдатели в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и правилата за тяхното участие в работата на комисията. Създадена е уредба на практическото прилагане на въведения задължителен...

към новината →

Кметът на Габрово Таня Христова е избрана за член на Консултативната група по климатична неутралност и умни градове

Кметът на Габрово Таня Христова е избрана за член на Консултативната група по климатична неутралност и умни градове

15.07.2024

Кметът на Община Габрово, Таня Христова, ще бъде част от Консултативната група по климатична неутралност и умни градове на Европейския съюз. Тази нова група ще има ключова роля в напредъка на мисията за климатична неутралност, като събира лидери на градовете за съвместни усилия, споделяне на опит и оформяне на бъдещето на градското управление и развитие. Консултативната група ще бъде...

към новината →

Одобрени са близо 1,2 млн. лева за две национални програми за развитие на образованието

Одобрени са близо 1,2 млн. лева за две национални програми за развитие на образованието

18.07.2024

Правителството одобри 1 189 529 лева за дейности по две национални програми за развитие на образованието. По национална програма „Безопасност на движението по пътищата” се отпускат 980 449 лева. Със средствата ще бъдат изградени общо 389 площадки за обучения по пътна безопасност - 200 в общински детски градини и 189 в училища. Отделно такива пространства ще бъдат обособени в 6 държавни...

към новината →

Удължава се периодът за изграждане и ремонт на спортни площадки в училищата

Удължава се периодът за изграждане и ремонт на спортни площадки в училищата

18.07.2024

Периодът за изпълнение на дейностите по Програмата за изграждане и ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища 2023г. се удължава до 31 декември 2024 г., реши правителството. Причината е, че в 7 от общо 35 одобрени училища обновяването на спортната база няма да е приключило до 31 юли. По програмата се предвижда да бъдат изградени 18 нови спортни площадки в училищата, а...

към новината →

521 училища ще имат статут на иновативни през следващата учебна година

521 училища ще имат статут на иновативни през следващата учебна година

18.07.2024

Иновативните училища в България ще са 521 през учебната 2024/2025 г. В одобрения от правителството Списък влизат училища от 183 населени места, от 132 общини, от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си. Иновативните процеси се въвеждат в...

към новината →

Правителството предостави на община Враца държавен имот в с. Паволче за изграждане на образователен и културен център

Правителството предостави на община Враца държавен имот в с. Паволче за изграждане на образователен и културен център

18.07.2024

По решение на правителството статутът на терен и сгради в него, представляващи бивше Основно училище „Христо Ботев“ в с. Паволче, се променя от публична на частна държавна собственост. Имотът се предоставя в собственост на Община Враца и ще бъде използван за изграждане на общински образователен и културен център. Той ще бъде изпълнен по проект „Културен, туристически и научен...

към новината →
Нови изисквания, свързани с експертните решения на териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия

Нови изисквания, свързани с експертните решения на териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия

19.07.2024

В НСОРБ постъпи информация от министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева относно новите изисквания, свързани с експертните решения на териториалните лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Писмото е изпратено до всички кметове на общини чрез Регионалните здравни инспекции.

Предстоящо

Климатичните политики като възможност за инвестиции в развитие на градската среда

Климатичните политики като възможност за инвестиции в развитие на градската среда

19.07.2024

Как мисиите на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни градове и адаптация към изменението на климата стимулират взаимодействието между централната и местните власти и развитието на работещи инвестиционни модели? Министерство на околната среда и водите съвместно с Министерството на енергетиката, НСОРБ, Коалиция за климата и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект организират...

към новината →

Възможност за включване в самообучителен курс „ОП-11 Въвеждане на еврото в Република България“ в Института по публична администрация

Възможност за включване в самообучителен курс „ОП-11 Въвеждане на еврото в Република България“ в Института по публична администрация

19.07.2024

Във връзка с внесения от Министерския съвет на 04.07.2024 г. законопроект за въвеждане на еврото в Република България и предвидените ангажименти на администрацията, от 15.07.2024 г. до 16.12.2024 всички служители в държавната администрация ще имат възможност да преминат кратък самообучителен курс „ОП-11 Въвеждане на еврото в Република България“ в платформата за обучения на Института по...

към новината →

Номинации за Националните награди „ПроКултура‘2023-2024“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура

Номинации за Националните награди „ПроКултура‘2023-2024“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура

19.07.2024

Започна номинационната кампания на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) за наградите „ПроКултура“. Наградите се присъждат за принос към разширяването на достъпа на млади хора до култура в следните категории: Държавен културен институт Общински културен институт Културна организация...

към новината →

Новини по програми и проекти

Правителството предприема действия за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост

Правителството предприема действия за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост

19.07.2024

На проведеното заседание на 17 юли 2024г. Министерският съвет одобри Доклад на заместник министър-председателя и министър на финансите за предприемане на действия за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) и за изготвяне на предложение по съдържанието на глава REPowerEU.

Наближаващи срокове за кандидатстване по процедури с европейско финансиране

Наближаващи срокове за кандидатстване по процедури с европейско финансиране

17.07.2024

По пет процедури, финансирани с европейски средства, изтичат сроковете за кандидатстване през м. юли и м.август.  Три от процедурите са по Програма „Околна среда“ 2021-2027 (ПОС) и две по програмите за териториално сътрудничество със Северна Македония и Турция. Процедурите и крайните им срокове за кандидатстване са: 1.Процедура „ Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка...

към новината →

Интерактивна карта с инвестициите по НПВУ

Интерактивна карта с инвестициите по НПВУ

17.07.2024

Над 2 400 обекта ще бъдат включени в ново WEB базирано картографско приложение за популяризиране на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които се управляват от Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Целта е да се осигури актуална информация за широката общественост относно напредъка и резултатите от реализираните проекти на национално и...

към новината →

Подписани са нови 121 споразумения за изпълнение на инвестиционни проекти в 48 общини

Подписани са нови 121 споразумения за изпълнение на инвестиционни проекти в 48 общини

16.07.2024

Над половин милиард лева от отпуснатите до момента средства за общински проекти от държавния бюджет ще бъдат вложени в ремонт и модернизация на ВиК мрежите в страната. За подобряване на водоснабдяването и канализацията досега в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са сключени общо 287 контракта със 139 общини за проектиране, строителство и ремонт на ВиК инфраструктура на...

към новината →

МРРБ изпрати отказ на община Сливен обследването за наличие на защитени видове да се прави само на одобрените за саниране сгради

МРРБ изпрати отказ на община Сливен обследването за наличие на защитени видове да се прави само на одобрените за саниране сгради

18.07.2024

Община Сливен изпрати мотивирано искане до Структурата за наблюдение и докладване – МРРБ, в което предлага докладът за обследване на сграда за наличие на защитени видове да бъде изготвен на по-късен етап, само за одобрените сгради. В писмото си Общината посочва, че по този начин ще се избегне излишно финансово натоварване на сдруженията на собствениците и риска да не могат да се представят...

към новината →

Административният съд отмени финансови корекции на Община Силистра

Административният съд отмени финансови корекции на Община Силистра

18.07.2024

Административният съд в Силистра постанови две решения, с които отмени наложените финансови корекции на Общината по два договора за изпълнение на строителни дейности, финансирани по програма за трансгранично сътрудничество. Финансовите корекции са в размер над 3,7 милиона лева. Съдът прие, че процесните нарушения не представляват съществено изменение на договора за обществената поръчка....

към новината →

Проучване по Програмата за териториално сътрудничество България - Северна Македония  2014 – 2020

Проучване по Програмата за териториално сътрудничество България - Северна Македония 2014 – 2020

18.07.2024

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България - Северна Македония 2014 – 2020 кани заинтересованите страни да участват в анкета за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата , които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено до  30 август 2024 г. Въпросниците са публикувани и на английски език,...

към новината →

Уебинар за разработване на пълни проектни предложения по Програма  България – Турция

Уебинар за разработване на пълни проектни предложения по Програма България – Турция

18.07.2024

На  19 юли 2024 г. от 10:30 ч.  ще се проведе онлайн уебинар по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Турция 2021-2027, част от информационната кампания за разработване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия на Програмата: https://ipa-bgtr.mrrb.bg/bg/node/161 . Целта на събитието е да се допълнят проведените семинари в България и Турция с конкретните кандидати и да...

към новината →

Европейска подкрепа за децата в 700 детски градини

Европейска подкрепа за децата в 700 детски градини

17.07.2024

Близо 700 детски градини ще предоставят допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности, изявени дарби и/ или в риск. Подкрепата е по проект „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по европейската програма „Образование“. Очаква се те да стартират от началото на новата учебна година, но при възможност детските градини и предучилищните групи в училищата могат да...

към новината →

Приключи първият кръг регионални семинари на Световната банка за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Приключи първият кръг регионални семинари на Световната банка за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

18.07.2024

Световната банка приключи първия кръг регионални семинари, част от поредица събития със заинтересовани страни по Споразумението за предоставяне на техническа помощ на МРРБ за изграждане на капацитет на регионалните и местните заинтересовани страни за прилагане на устойчиви и интегрирани подходи към регионалното развитие, насочено към бенефициентите по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027...

към новината →

Медиите за нас

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Новият законопроект за ВиК – пети рунд в битката между общините и държавата

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Новият законопроект за ВиК – пети рунд в битката между общините и държавата

15.07.2024

В ефира на Bulgaria ON AIR Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ, коментира поредния законопроект за водоснабдяването и канализацията, който предвижда промени в границите на обособените територии и отпадане функционирането на общинските и частни дружества, като се въвежда изискване ВиК дружествата да са единствено публични предприятия по смисъла на Закона за...

към новината →

Васил Терзиев, кмет на Столична община: Борим се за прозрачни и честни конкурси

Васил Терзиев, кмет на Столична община: Борим се за прозрачни и честни конкурси

17.07.2024

Кметът на столицата коментира в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ смяната на ръководствата на най-големите общински дружества в София. Той споделя, че във всичките си решения се стреми да търси компромиса и диалога, но в случая той реагира на ситуация, която рефлектира върху софиянци. Те питат какво става с Топлофикация, защо има проблем с градския транспорт, защо качеството на ремонтите...

към новината →

Първан Дангов, кмет на Дупница: Предстои издаване на предписания автомивките да си намират собствени водоизточници

Първан Дангов, кмет на Дупница: Предстои издаване на предписания автомивките да си намират собствени водоизточници

18.07.2024

На територията на общината пожарната обстановка е усложнена поради високите летни температури и опасността от възникване на пожари, каза в изявление кметът на Община Дупница Първан Дангов, цитиран от „Кубер прес”. Във всички населени места са назначени служители полска охрана, които са длъжни през деня да правят обходи и да предупреждават хората, които работят на полето, за да се...

към новината →

Новини от общините

Община Болярово обяви кампания за събиране на дарения за пострадалите от пожарите

Община Болярово обяви кампания за събиране на дарения за пострадалите от пожарите

19.07.2024

Кампания за събиране на финансови дарения в помощ на пострадалите от пожарите обяви община Болярово. „Отправяме молба за съпричастност към всички, които могат да помогнат. Благодаря и на всички мои колеги, които помагат на терен, на всички, които ни помагат с хранителни продукти и вода. Съпричастността е голяма. Благодаря Ви!“, казва в обръщението си Христо Христов, кмет на пострадалата...

към новината →

Община Свиленград обяви дарителска сметка за подпомагане на животновъдите, пострадали от пожара в Сакар

Община Свиленград обяви дарителска сметка за подпомагане на животновъдите, пострадали от пожара в Сакар

17.07.2024

Дарителска кампания в подкрепа на животновъдите, засегнати от големия пожар в Сакар, обяви Община Свиленград. Продължилата няколко дни огнена стихия на територията на общината унищожи над 100 000 дка площи с пасища, гори, насаждения, лозя, пчелини, селскостопански сгради, необитаеми къщи. В тежката ситуация най-спешна е необходимостта от подпомагане на фермерите, чиито животни останаха без...

към новината →

Нови социални профили ще подпомагат бизнес инициативата „Инвестирай в Русе“

Нови социални профили ще подпомагат бизнес инициативата „Инвестирай в Русе“

19.07.2024

Община Русе с активното съдействие на Русенската търговско-индустриална камара предприе нова стъпка в дигитализацията на комуникацията с потенциалните инвеститори, създавайки социални профили на инициативата „Инвестирай в Русе“ в LinkedIn и Facebook. Тази инициатива е отговор на съвременните тенденции в дигитализацията, които трансформират начина на взаимодействие между бизнеса и...

към новината →

Еврокомисарят Илиана Иванова се срещна с кмета на Стара Загора

Еврокомисарят Илиана Иванова се срещна с кмета на Стара Загора

17.07.2024

Все още се изчаква нотификацията от Европейската комисия за допустима държавна помощ по повод гласуваните от Народното събрание 250 млн. лв. годишно за рекултивация на „Мини Марица - изток“. Като общо осребрените от депутатите средства са в размер на 1 млрд. лв. Това стана ясно от срещата на кмет на Стара Загора Живко Тодоров с българския еврокомисар Илиана Иванова, която е с ресор иновации,...

към новината →

Здравни и социални работници предоставят мобилна социална услуга в селата на община Шумен

Здравни и социални работници предоставят мобилна социална услуга в селата на община Шумен

16.07.2024

Медицинска сестра, социален работник и асистент ще предоставят мобилна социална услуга в селата на община Шумен. При посещенията те ще изнасят здравни беседи, ще измерват кръвната захар и кръвното налягане на хората, ще предоставят информация за здравните услуги в общината. Това съобщи на пресконференция заместник-кметът по „Социална политика и здравеопазване“ на общината д-р Светослава...

към новината →

Подкрепата от 10 000 лв. за трето дете в Горна Оряховица е гласувана от Общинския съвет

Подкрепата от 10 000 лв. за трето дете в Горна Оряховица е гласувана от Общинския съвет

16.07.2024

Влезе в сила приетата от ОбС-Горна Оряховица Наредба за реда, условията и начина на отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете включително на територията на общината. Подкрепата е от 10 000 лева и е насочена към горнооряховски семейства, сдобили се с трета рожба и отговарящи на определени с наредбата  критерии. За да имат право на помощта от 10 000...

към новината →

Община Сливен започна преустройство на дом за стари хора

Община Сливен започна преустройство на дом за стари хора

16.07.2024

Община Сливен обяви процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект за привеждане на материалната база на съществуващия Дом за стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Домът за стари хора е с капацитет 120...

към новината →

Община Козлодуй въвежда еднократна финансова помощ за лечение на гражданите

Община Козлодуй въвежда еднократна финансова помощ за лечение на гражданите

17.07.2024

Общинският съвет в Козлодуй единодушно прие Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за жизненоважни здравни потребности на граждани на общината. Право на получаване на финансова помощ ще има всеки гражданин на общината, отговарящ на определени условия. Кандидатстването за отпускане на средства ще може да се извърши чрез подаване на заявление-декларация и...

към новината →

Обновен площад с изображение на шевица  в търновското село Плаково

Обновен площад с изображение на шевица в търновското село Плаково

18.07.2024

Новият облик е централният площад в Плаково е една от големите гордости на жителите на търновското село. През последните седмици снимки на красивата централна част активно споделят както местни хора, така и гости на селото. Голямата шевица, изобразена на каменното покритие и цветните лехи са създадени по проект на община Велико Търново и са подкрепени от дарители. В основния ремонт са...

към новината →

Зелени решения за общините

Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община: Амбицията на СО е да постави повече контейнери за текстилни отпадъци във всички райони

Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община: Амбицията на СО е да постави повече контейнери за текстилни отпадъци във всички райони

17.07.2024

От Столичната община (СО) планират изграждане на система за разделно събиране на текстил, тъй като т. нар. "бърза мода" е много вредна за околната среда. Коментар по темата направи Надежда Бобчева, зам.-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" в ефира на БНР. По думите й, към момента има три фирми, с които СО работи, и които са специализирани за оползотворяване на отпадъци...

към новината →

Кметът на Перник ще предложи значително завишаване на глобите за разхищаване на питейна вода

Кметът на Перник ще предложи значително завишаване на глобите за разхищаване на питейна вода

18.07.2024

Масово се разхищава питейна вода в пернишките села, показва проверка на общината. Издадената от кмета Станислав Владимиров заповед за забрана на поливането с питейна вода не се спазва от населението. Докато част от населените места в общината са на воден режим, в други са констатирани редица нарушения, коментира секретарят на община Перник Мартин Жлябинков. „Питейна вода се разходва за...

към новината →

Стара Загора започва изпълнение на проект за подобряване управлението на текстилните отпадъци

Стара Загора започва изпълнение на проект за подобряване управлението на текстилните отпадъци

17.07.2024

Община Стара Загора се включи в проект „TEXAD – Усъвършенстване на кръгови решения за текстилните отпадъци за европейски общини“, финансиран по програма Интеррег Европа 2021-2027. Проектът има за цел да подобри управлението на текстилните отпадъци и привеждането им в съответствие с изискванията, определени от новите регламенти на ЕС. Това по-конкретно означава предотвратяване на...

към новината →

Водоснабдяването на населените места и новия модел на управление на отпадъците – приоритети за Община Свищов

Водоснабдяването на населените места и новия модел на управление на отпадъците – приоритети за Община Свищов

18.07.2024

Община Свищов ще подмени амортизирания водопровод в село Овча могила с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, съобщи кметът д-р Генчо Генчев пред БТА. Това ще бъде последното населено място в общината, с което ще завършим цикълът с ремонта на довеждащите водопроводи, допълни той. Предстои възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител...

към новината →

Нови контейнери за смет в община Омуртаг

Нови контейнери за смет в община Омуртаг

17.07.2024

Община Омуртаг разпределя общо 49 нови контейнери тип "Бобър" и 250 кофи за смет. В закупуването им са вложени 50 000 лева от общинския бюджет, допълни за БТА председателят на Общинския съвет Бахтишен Ахмедова. Администрацията ще постави контейнерите на места, за които е установено след анализ, че имат най-голяма нужда.  Съдове ще заменят негодните и вече амортизирани, ползвани досега....

към новината →

Зелени патрули и акция за почистване в община Пазарджик

Зелени патрули и акция за почистване в община Пазарджик

19.07.2024

Над 40 служители на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите и Община Пазарджик почистиха от отпадъци парк „Писковец“. Събрани са 63 чувала с битови отпадъци и над 40 автомобилни гуми. Преобладават опаковките – пластмасови торбички, стъклени и пластмасови бутилки, кенчета, дрехи, строителни отпадъци и др. С извозването им до Регионалното депо се ангажира Община Пазарджик....

към новината →

Община Велико Търново тества иновативно напояване за дърветата в градска среда

Община Велико Търново тества иновативно напояване за дърветата в градска среда

15.07.2024

Община Велико Търново тества иновативен подход за напояване на новозасадени дървета. Той е заимстван от добрите практики във Виена – използват се специални чували, които задържат вода и я отделят към дърветата по модела на капковото напояване. Общинско предприятие „Зелени системи“ вече е поръчмало и поставило 35 чувала на новозасадени дръвчета в парк „Дружба“. В основата на торбите има...

към новината →

Община Русе ще бъде партньор в зелената кауза на Влади Ампов - Графа

Община Русе ще бъде партньор в зелената кауза на Влади Ампов - Графа

15.07.2024

Дни преди предстоящия си концерт в Русе звездата посети новоизградената анаеробна инсталация за преработване на разделно събрани биоразградими отпадъци Кметът на Русе Пенчо Милков посрещна любимеца на музикалната публика Влади Ампов - Графа, който ще пее в Летния театър на 18 юли. Графа е известен с ангажираността си към опазването на околната среда, която намира отражение в концертите...

към новината →

Община Кубрат закупи нова техника за поддръжка на уличното осветление

Община Кубрат закупи нова техника за поддръжка на уличното осветление

17.07.2024

Община Кубрат закупи нова автовишка. С помощта на специализираната техника ще бъде оптимизирана поддръжката на различни технически съоръжения и уличната мрежа в общината, съобщиха от общинската администрация. Новата придобивка ще бъде използвана за подрязване на дървета, обслужване на електрически стълбове, инспекция и поддръжка на уличното осветление, поддръжка на различни инфраструктурни...

към новината →

С акцент върху културата и туризма

Пламен Панов, зам.-кмет по култура: Пловдив ще е първият у нас град със собствен бранд

Пламен Панов, зам.-кмет по култура: Пловдив ще е първият у нас град със собствен бранд

15.07.2024

Във видеоподкаста „В Капана” на „Под тепето“ зам.-кметът на Пловдив съобщи, че представянето на детайли от новия единен брандинг ще бъде част от мащабната програма на 5 септември за честването на две годишнини – 10-годишнината от спечелването на титлата Европейска столица на културата и 5 години от реализирането на този най-важен проект в новата история на древния град. Разработването,...

към новината →

Столична община ще актуализира туристическия данък

Столична община ще актуализира туристическия данък

17.07.2024

Столична община планира да вдигне туристическия данък от 1 януари 2025 г. Това обяви Антон Пенев, директор на общинското предприятие „Туризъм“, по време на среща с бизнеса. Докладът вече е обсъден в консултативния съвет по туризъм и предстои да бъде внесен за одобрение от Столичния общински съвет. Туристическият данък не е актуализиран от 13 години и планираме да го увеличим с два пъти и...

към новината →

Изпълнители от 11 държави ще вземат участие в Международния фолклорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра“

Изпълнители от 11 държави ще вземат участие в Международния фолклорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра“

17.07.2024

От 21 до 25 юли Мездра ще посрещне танцьори, инструменталисти и певци от 11 държави. Международният фолклорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра“, организиран от Ансамбъл „Мездра“ и Народно читалище Просвета – 1925 Мездра, с подкрепа на Община Мездра, е най-колоритната международна проява в общината. Фестивалът е доказателство, че фолклорът преодолява граници, разстояния и езикови бариери,...

към новината →

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

До края на юли предстоят празниците на четири общини.

На 20 юли празнува Община Пирдоп.

На 27 юли са празниците на Стрелча и Цар Калоян.

На 29 юли празнува Община Момчилград