ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 16 / 19-04-2024г.

Виолета Коритарова, министър на регионалното развитие: Подписването на споразумения по инвестиционната програма за общински проекти ще продължи

Виолета Коритарова, министър на регионалното развитие: Подписването на споразумения по инвестиционната програма за общински проекти ще продължи

16.04.2024

Подписването на споразумения за финансиране на предложени общински проекти ще продължи. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова на работна дискусия с ръководството на НСОРБ. Те обсъдиха инвестиционната програма за общински проекти, която се изпълнява със средства от държавния бюджет, а министърът призова местните власти по-бързо да стартират...

към новината →

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Предизвикателство за общините са остарялата данъчна система и неефективните механизми за изравняване

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Предизвикателство за общините са остарялата данъчна система и неефективните механизми за изравняване

17.04.2024

"Настоящата заключителна конференция е важна, защото я разглеждаме като междинен етап, включващ две важни стъпки - от една страна е финал на проект, в рамките на който са разработени значими анализи, становища и предложения, важни за продължаване на усилията ни в посока истинска децентрализация. От друга страна, с подкрепата на европейските ни партньори, поставяме крайъгълен камък за нов...

към новината →

Дилян Млъзев, кмет на Елена и ръководител на българската делегация в CLRA: Необходими са ефективни реформи за справяне с новите предизвикателства

Дилян Млъзев, кмет на Елена и ръководител на българската делегация в CLRA: Необходими са ефективни реформи за справяне с новите предизвикателства

17.04.2024

"Тази година се навършат 33 години от обнародването на първия демократичен Закон за местното самоуправление и местната администрация. Въпреки своите 58 изменения и допълнения, този закон ни дава необходимите правомощия по отношение решаването на местните дела. За съжаление, все повече се затрудняваме с осигуряването на необходимото финансиране за тяхното изпълнение. Причината за това от една...

към новината →

Стефан Радев, кмет на Сливен и член на българската делегация в КР: Нужно е определяне на твърд процент от държавния бюджет за общините

Стефан Радев, кмет на Сливен и член на българската делегация в КР: Нужно е определяне на твърд процент от държавния бюджет за общините

17.04.2024

Средствата за местни дейности да бъдат твърд процент от приходите по държавния бюджет за дадената година - така ще има справедливост и парите на данъкоплатците ще се разходват тях по регионите, в които живеят. Така ще избегнем тези регулярни преговори с централната власт. В този процент да се включват разходите за капиталовата и изравнителните субсидии, за зимно поддържане, инвестиционните...

към новината →

Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен и член съм на УС на НСОРБ: Проблем за общините е неосъвременената правна рамка

Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен и член съм на УС на НСОРБ: Проблем за общините е неосъвременената правна рамка

17.04.2024

Прилагането на ефективна политика за финансово управление, която включва стратегии за генериране на приходи за общината, е критичен компонент за постигането на устойчиво местно развитие и предоставяне на качествени общински услуги. Въпреки, че всеки един от нас – кметовете, стриктно спазва закона и следва основните стъпки и ръководни принципи, които могат да помогнат на общините в този процес,...

към новината →

Кметът на община Чавдар Григор Даулов: Баланс се намира, когато централна и местна власт работят в партньорство

Кметът на община Чавдар Григор Даулов: Баланс се намира, когато централна и местна власт работят в партньорство

17.04.2024

Кметът на община Чавдар Григор Даулов взе участие в заключителната конференция по проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", организирана от НСОРБ. Кметът коментира темата за предоставянето на публичните услуги в малките общини и представи опита на Чавдар, като част от общините с големи концесии в Средногорието.  За...

към новината →

Иван Василев, зам.-кмет на Столична община: Работим по конкретна идея за прилагане на финансова децентрализация

Иван Василев, зам.-кмет на Столична община: Работим по конкретна идея за прилагане на финансова децентрализация

17.04.2024

Децентрализацията е изключително актуална и за новия екип на Столична община. Това каза заместник-кметът по финанси на столицата Иван Василев на заключителната конференция по проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", организирана от НСОРБ. Той припомни, че кметът Васил Терзиев на първата си работна среща с всички районни...

към новината →

Последно заседание на Консултативния съвет по проект за фискална децентрализация в българските общини

Последно заседание на Консултативния съвет по проект за фискална децентрализация в българските общини

16.04.2024

Безспорно оценяваме високо постиженията по проекта, благодарни сме, че сте част от този труден процес. НСОРБ и българските общини не са просто партньор, а краен получател на резултатите от труда на всики нас. Приемаме докладите и политическите препоръки като основа за следваща стъпка към финансовата автономност на общините. Това заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време...

към новината →

160-та пленарна сесия на Комитета на регионите с поглед към европейските избори и грижата за хората

160-та пленарна сесия на Комитета на регионите с поглед към европейските избори и грижата за хората

19.04.2024

От 17 до 18 април в Брюксел, на 160-ата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите(КР), местните и регионалните власти обсъдиха и приеха редица становища. Основните акценти на сесията бяха европейските избори, пакет „Разширяване 2023“, укрепване на европейските системи за гаранция за детето и закрила на детето на местно и регионално ниво. Конкретни теми на приетите становища бяха...

към новината →

 

НСОРБ напомня, че до 30 април е срокът за заплащане на членския внос към организацията с 5% намаление.

Дейността на НСОРБ

Кметовете на Сливница, Челопеч и Костинброд са представители на общините от софийска област в Регионалния съвет за развитие

Кметовете на Сливница, Челопеч и Костинброд са представители на общините от софийска област в Регионалния съвет за развитие

17.04.2024

В заседанията на РСР техни заместници могат да бъдат кметът на Самоков и председателите на Общинските съвети в Горна Малина и Своге На 17 април 2024 г. в онлайн формат се проведе избор на представители на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападния район за планиране. Съветът има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и...

към новината →

Попълнен е съставът на общините от Южния централен район в Регионалния съвет за развитие

Попълнен е съставът на общините от Южния централен район в Регионалния съвет за развитие

17.04.2024

На 17 април 2024 г. се проведе заседание за избор на представители на общините от област Кърджали в състава на Регионалния съвет за развитие на Южния централен район. Това бе последната област, която определи представителите си в Регионалния съвет. Издигането и гласуването на кандидатите се извършва по правила, в съответствие с чл. 29, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за...

към новината →

Избрани са представителите на София-град в Регионалния съвет за развитие от Югозападния район

Избрани са представителите на София-град в Регионалния съвет за развитие от Югозападния район

19.04.2024

На 19 април 2024 г. в залата на Столичния общински съвет се проведе областна среща за избор на представители на Столична община в Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен район за планиране (ЮЗР). Представителите на областите Кюстендил, Перник, Благоевград и София-област в РЗР на вече са определени, с което съставът на ЮЗР в РСР вече е попълнен. Квотата на местните власти от...

към новината →

Световната банка с нова мисия в подкрепа на общините

Световната банка с нова мисия в подкрепа на общините

19.04.2024

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и членовете на екип „Местни финанси“ в Сдружението проведоха работна среща с екип на Световната банка по повод старта на първата фаза на нова многогодишна програмна дейност „Укрепване на общинските възможности и представяне в България“. Целта на дейността е да извърши мониторинг и анализ на четири ключови административни функции в местните...

към новината →

Синята сделка може да направи Европа устойчива по отношение на водата

Синята сделка може да направи Европа устойчива по отношение на водата

18.04.2024

Според Европейската агенция по околна среда, около 20% от територията на Европа и 30% от населението са засегнати от недостиг на вода. Около 88,2% от потреблението на сладка вода идва от реки и подпочвени води, докато останалата част идва от резервоари (10,3%) и езера (1,5%), което прави тези източници изключително уязвими на заплахи, породени от свръх експлоатация, замърсяване и изменение на...

към новината →

Актуално

Български проект спечели тазгодишната награда Новия европейски Баухаус

Български проект спечели тазгодишната награда Новия европейски Баухаус

14.04.2024

Двама еврокомисари - Елиза Ферейра и Илиана Иванова - присъстваха и раздаваха наградите на церемонията за намеси в градската среда, които са свързани с устойчивостта, включването и красотата, Нов европейски Баухаус. НЕБ е интердисциплинарна инициатива, която свързва Зелената сделка с истинския живот и променя (чрез хората) пространствата, в които живеем. Над 500 проекта са били подадени, от...

към новината →

Промяна на Зелената сделка в полза на хората

Промяна на Зелената сделка в полза на хората

18.04.2024

В рамките на финансиран от ЕС проект, екологично сдружение „За земята“, съвместно с партньорски организации и експерти от Латвия, Унгария, Италия, Испания и Полша, изготвиха Доклад за промяната на Зелената сделка в полза на хората: ОТВЪД ПЕЧАЛБАТА: как да променим зелената сделка (zazemiata.org) Докладът анализира ключови финансови механизми на ЕС, като Механизма за възстановяване и...

към новината →

Първата фотоволтаична система върху общинска сграда изградиха във Враца

Първата фотоволтаична система върху общинска сграда изградиха във Враца

14.04.2024

Със собствени бюджетни средства Община Враца изгради първата си фотоволтаична система за собствено потребление върху общински обект, съобщиха от местната управа. Централата е разположена върху ремонтирания покрив на административната сграда на Общинско предприятие "Спорт и туризъм". Зданието се намира в спортен комплекс "Христо Ботев". Към момента съоръжението функционира и произвежда...

към новината →

Правителството ще компенсира разходите за електрическа енергия на училища, детски ясли и градини, читалища, църкви и др.

Правителството ще компенсира разходите за електрическа енергия на училища, детски ясли и градини, читалища, църкви и др.

19.04.2024

Крайни потребители на електрическа енергия, сред които детски градини, ясли, училища, читалища, храмове, спортни школи и други, изброени в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, ще бъдат компенсирани за енергийните си разходи за периода 1 януари 2024 г. - 30 юни 2024 г. Това предвижда специално разработената за това програма, приета от Министерския съвет на...

към новината →

Одобрени са 22 национални програми в образованието

Одобрени са 22 национални програми в образованието

19.04.2024

Двадесет и две национални програми с общ бюджет от 230 963 400 лв. за развитие на образованието одобри правителството. Две от тях са нови - „Безопасност на движението по пътищата“ и „Без агресия за сигурна образователна среда“ . Първата е на стойност 4 300 000 лв. и има за цел формиране и развитие на компетентности за отговорно поведение на децата и учениците, свързани с безопасността на...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

Кметът на Плевен чете на четвъртокласници българска народна приказка

Кметът на Плевен чете на четвъртокласници българска народна приказка

17.04.2024

Кметът на община Плевен д-р Валентин Христов представи на четвъртокласници от ОУ „Св. Климент Охридски” книгата „Торба приказки“. Той ги запозна с героите – трима братя, тръгнали да търсят късмета си в чужди земи, от българската народна приказка „Дар от сърце“. Дареното от сърце е най-голямото богатство, е поуката, която носи в себе си историята.  „Приказките са не само интересни и забавни....

към новината →

Кметът на Николаево и областният управител на Стара Загора се включиха в "Походът на книгите"

Кметът на Николаево и областният управител на Стара Загора се включиха в "Походът на книгите"

15.04.2024

Кметът на община Николаево инж. Константин Костов, заедно с областния управител на Стаза Загора Ива Радева, Милена Йолдова-Стоянова - началник на Регионалното управление на образованието в Стара Загора и преподавателя по конституционно право доц. д-р Наталия Киселова в СУ „Св. Климент Охридски“ се включиха в кампанията „Похода на книгите“ на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" в гр. Николаево....

към новината →

Възможностите за бъдещо сътрудничество обсъдиха в Перник

Възможностите за бъдещо сътрудничество обсъдиха в Перник

18.04.2024

Възможностите за бъдещо сътрудничество между Община Перник и испански инвеститори и фирми обсъдиха на среща кметът на Перник и член на УС на НСОРБ Станислав Владимиров и търговско-икономическият съветник на Посолството на Испания у нас Хавиер Морал. По време на срещата кметът е акцентирал на индивидуалното внимание, което общинската администрация отделя на всеки потенциален инвеститор, като...

към новината →

Предстоящо

Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

19.04.2024

Дванадесета национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините организират от 24 до 26 април 2024 г. във Велинград Сдружението и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“. Участие в събитието са заявили над 100 участника от цялата страна. Целта на срещата е в дискусионен формат общинските експерти да обменят опит и практика помежду си и с...

към новината →

Годишен политически диалог на Инициативата за въглищните региони

Годишен политически диалог на Инициативата за въглищните региони

15.04.2024

На 11 и 12 юли, във Велье, Словения, ще се проведе традиционният годишен политически диалог на Инициативата за въглищните райони Annual Political Dialogue – Initiative for coal regions in transition (europa.eu) Планираното двудневно събитие ще събере заинтересовани страни от въглищните региони на ЕС за обмен на идеи и най-добри практики, както и за обсъждане на възможности и...

към новината →

Одобрени са над 324 млн. лв. за капиталови разходи за 2024 г. на първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетите на общините

Одобрени са над 324 млн. лв. за капиталови разходи за 2024 г. на първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетите на общините

19.04.2024

Със свое постановление правителството одобри средства в размер на 324 702 219 лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. април по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края...

към новината →

Избори 2024

Решения на Централната избирателна комисия от 15 април

Решения на Централната избирателна комисия от 15 април

15.04.2024

ЦИК публикува следните решения: 3070-ЕП/НС/15.04.2024 г., относно единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. 3069-НС/15.04.2024 г., относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни...

към новината →

„Избираме заедно“ е мотото на предстоящите избори на 9 юни

„Избираме заедно“ е мотото на предстоящите избори на 9 юни

15.04.2024

Централната избирателна комисия одобри слоган, лого и първия от поредицата видеоклипове на разяснителната кампания за изборите „две в едно“ на 9 юни т. г. Членовете на комисията решиха, че слоганът ще е „Избираме заедно“. Така разяснителната кампания за предстоящия вот за Народно събрание и за членове на Европейския парламент може да започне още утре, според членовете на ЦИК. Клиповете ще...

към новината →

Отворена е процедура за изпълнение на приоритетни действия по НАТУРА 2000

Отворена е процедура за изпълнение на приоритетни действия по НАТУРА 2000

19.04.2024

Отворена за кандидатстване е процедура чрез подбор на проекти „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/15557 Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на типове природни местообитания във...

към новината →

Международна дейност

КР със становища по прилагане на Европейската гаранция за децата, Политиката на сближаване, замърсяването с пластмасови микрочастици

КР със становища по прилагане на Европейската гаранция за децата, Политиката на сближаване, замърсяването с пластмасови микрочастици

19.04.2024

На 160-ата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите(КР), проведена на 17 и 18 април в Брюксел, местните и регионалните власти приеха препоръки за гарантиране на безплатно образование, грижи за децата, училищни столове и здравеопазване за уязвимите деца в целия ЕС. Те призоваха местните и регионалните власти да получат пряк достъп до финансиране от Съюза, за да постигнат тези цели...

към новината →

Мрежата на асоциациите на местните власти от ЮИЕ на 20 години – зелени политики и устойчиво местно самоуправление

Мрежата на асоциациите на местните власти от ЮИЕ на 20 години – зелени политики и устойчиво местно самоуправление

19.04.2024

На 18 и 19 април в гр. Бар, Черна гора, се проведе Общо събрание на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (NALAS). Българската делегация бе представлявана от кметовете на община Павликени – Емануил Манолов, и на община Антоново – Хайредин Мехмедов. Сред основните теми в дневния ред на събитието бяха Зеленият дневен ред и Конвента на кметовете за енергия и климат за...

към новината →

Националната среща на финансистите от общините:  12 – 14 юни, к.к. ,,Златни пясъци“

Националната среща на финансистите от общините: 12 – 14 юни, к.к. ,,Златни пясъци“

19.04.2024

Форумът е най-голямото и най-дългогодишното експертно събитие на НСОРБ, което през годините се утвърди като място за обмен на идеи и практики, за професионален и експертен дебат с представителите на централната власт, за формулиране на политики и търсене на нови решения за развитие и подобряване управлението на местните финанси. В събитието участват общинските финансисти, счетоводители,...

към новината →
Покана за семинар на тема: Мониторинг на справедливия преход на автомобилните региони в ЕС

Покана за семинар на тема: Мониторинг на справедливия преход на автомобилните региони в ЕС

19.04.2024

Европейският комитет на регионите отправя покана за участие в семинар на високо ниво на тема: Мониторинг на справедливия преход на автомобилните региони на ЕС, който ще се състои на 22 май 2024 г. от 14,30 до 17,30 часа.

Новини по програми и проекти

Покана за представяне на добри практики в местното развитие по Програма УРБАКТ

Покана за представяне на добри практики в местното развитие по Програма УРБАКТ

17.04.2024

Програма УРБАКТ IV обяви поканата за добри практики в периода 15 април - 30 юни 2024 г. Поканата има за цел да идентифицира добри практики, прилагани от европейските местни власти. Практиките, отличени по поканата ще получат етикет по Програма УРБАКТ , ще бъдат популяризирани на европейско и национално ниво, и ще имат възможността на по-късен етап да ръководят мрежи от общини по трансфер на...

към новината →

Кандидатствайте за обучително посещение в партньорска организация от ЕС

Кандидатствайте за обучително посещение в партньорска организация от ЕС

16.04.2024

До 15 май местните, регионалните и националните органи, управляващи или администриращи ЕСФ+ или други фондове за споделено управление, социалните партньори и други заинтересовани страни, могат да кандидатстват за участие в обучителни или експертни посещения в партньорска организация от Европейския съюз- Новини - Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (esf.bg) Обучителните...

към новината →

Матю Мори, генерален секретар на CLRA: Децентрализацията е средството, с което местните лидери да отговорят на новите предизвикателства

Матю Мори, генерален секретар на CLRA: Децентрализацията е средството, с което местните лидери да отговорят на новите предизвикателства

16.04.2024

Въпреки политическата нестабилност в страната Ви, за нас в Съвета на Европа е изключително важно да виждаме как България напредва в процеса на финансова децентрализация. Имах възможност да се срещна с всички партньори по проекта, включително с вицепрезидента Илияна Йотова. Към всички отправям посланието: Третият мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в...

към новината →
Финансиране от ЕС за иновативни идеи за намаляване на дългосрочната безработица

Финансиране от ЕС за иновативни идеи за намаляване на дългосрочната безработица

19.04.2024

Европейската комисия обяви ПОКАНА за набиране на проекти с бюджет от 23 млн. евро, за справяне с дългосрочната безработица.  Поканата се финансира по инициативата „Социални иновации +“ на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), която до момента е подкрепила иновативни проекти, които връщат на работа трайно безработни хора, от Южна Австрия, Франция, Белгия и Германия.

Новини от общините

Кметът на Разград представи новия директор на ОП “Бизнес зона „Перистър“

Кметът на Разград представи новия директор на ОП “Бизнес зона „Перистър“

18.04.2024

Кметът на Община Разград и член на УС на НСОРБ Добрин Добрев представи новия директор на ОП “Бизнес зона „Перистър“ на административния екип на предприятието. Павлина Русева спечели конкурс за ръководния пост  и официално встъпи в длъжност. Заедно с Павлина Русева кметът Добрин Добрев се срещна с част от работещите в общинското предприятие и обсъдиха предстоящите задачи пред „Бизнес зона...

към новината →

Община Белица насърчава бизнеса и незаетите лица за взаимодействие

Община Белица насърчава бизнеса и незаетите лица за взаимодействие

15.04.2024

Форум събира представители на местната власт, бизнеса и безработни и неактивни лица в Белица. Той е част от проект "Работилница за традиционни занаяти "Планински знаци" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Началото на събитието е 10:00 часа в сряда, 17 април,...

към новината →

Съвет по социалните услуги ще подпомага кмета на Варна

Съвет по социалните услуги ще подпомага кмета на Варна

16.04.2024

Своето първо заседание проведе Съветът по въпросите на социалните услуги в Община Варна (СВСУ). Той беше сформиран с решение на Общинския съвет през месец февруари като консултативен орган към кмета на Община Варна. В състава му влизат представители на общинската дирекция „Социални дейности“, постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика” към Общинския съвет, Регионалната дирекция...

към новината →

Кметът на Видин връчи ключовете на първите обитатели на социални жилища

Кметът на Видин връчи ключовете на първите обитатели на социални жилища

16.04.2024

Ключовете на нови социални жилища в комплекс "Христо Ботев" във Видин връчи кметът Цветан Ценков. 37 апартамента са изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“. Финансирането е  за над  2 240 000 лв., от които 1 905 000 лв. са безвъзмездната помощ. Новите социални жилища са на мястото на бивша детска ясла, която е преустроена. Кметът Цветан Ценков сподели пред БНР: "Когато го видях...

към новината →

Първи четири стипендии даде община Свиленград на младежи медицинска специалност

Първи четири стипендии даде община Свиленград на младежи медицинска специалност

17.04.2024

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев подписа и връчи договорите на първите стипендианти на общината в медицински специалности. Четири студентки получават еднократна годишна стипендия от 2 000 лева от бюджета на общината. Те са от Свиленград, студенти редовна форма на обучение, специалност „Медицинска сестра”. След завършването си ще практикуват професията на територията на община...

към новината →

Заместник-кметът на Стара Загора представи експонати от личната си колекция в Деня на Българската конституция

Заместник-кметът на Стара Загора представи експонати от личната си колекция в Деня на Българската конституция

17.04.2024

По случай Деня на Българската конституция и професионалния празник на юристите в България – 16 април, както и отбелязването на 70 години от създаването на  Регионална библиотека „Захарий Княжески“, заместник-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева показва част от личната си книжна колекция в библиотеката. Тя включва Българските конституции и техните изменения през годините – от първото...

към новината →

Община Павликени възражда водното огледало

Община Павликени възражда водното огледало

14.04.2024

Изкуственото езеро до зоокъта в Павликени ще се превърне в атрактивно място за спорт и развлечения. В момента съоръжението е с конструктивни проблеми и не работи. Със 190 хил. лв. от Програмата за развитие на селските райони община Павликени предвижда да бъде направен ремонт на водното отгледало и моста над него. С 900 хил. лв. от държавата по инвестиционната програма за общините водното...

към новината →

Академията за таланти в село Розово отваря врати от новата учебна година

Академията за таланти в село Розово отваря врати от новата учебна година

15.04.2024

През учебната 2024/2025 г. в село Розово ще отвори врати Академията за таланти. Това е амбициозен проект на жителите на селото, подкрепен от местен бизнесмен и Община Казанлък. От 2020 година започва преобразуването на старото училище в с. Розово в модерен детски център за изкуства, наука и спорт. Дейностите се финансират по проект по „Красива България“ и съфинансиране от общинския бюджет....

към новината →

Община Венец с активна роля в превенция на престъпленията

Община Венец с активна роля в превенция на престъпленията

17.04.2024

Работна среща за мерките, които да намалят риска от престъпления, се проведе между ръководството на областната дирекция на полицията в Шумен, кмета на община Венец Нехрибан Ахмедова, заместниците ѝ и секретаря на общината. Целта на срещата беше запознаване с проблемите на местно ниво и обсъждане на мерките за разрешването им. Представени бяха данни за динамиката на престъпността....

към новината →

Белослав е домакин на състезание на доброволните формирования при бедствия и аварии

Белослав е домакин на състезание на доброволните формирования при бедствия и аварии

16.04.2024

Областен преглед с доброволните формирования за действие при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации, създадени към общинските центрове в област Варна, ще се проведе от 9 часа на 19 април, петък, в Белослав. Прегледът ще се проведе под формата на състезание между доброволците в дисциплини, пряко свързани с пожарогасителната и спасителна дейност, в дисциплините: „Построяване на...

към новината →

Община Долчи чифлик организира среща с жителите за превенция на телефонните измами

Община Долчи чифлик организира среща с жителите за превенция на телефонните измами

18.04.2024

Как да се предпазим, за да не станем жертва на телефонни измамници? Какви са най-често срещаните измами по телефона?  - това са част от въпросите, които бяха дискутирани с експерти от ОДМВР – Варна с жители на община Долни чифлик. Инициативата е на местната администраци. „Превенцията е изключително важна за недопускане на телефонни измами, тъй като през последните години се наблюдава...

към новината →

Община Свищов започна осведомителна кампания на населението относно ТБО за 2025 година

Община Свищов започна осведомителна кампания на населението относно ТБО за 2025 година

17.04.2024

В Свищов стартира разяснителна кампания, относно организацията на разделното сметосъбиране, във връзка с влизането в сила от 1 януари 2025 г. на разпоредбите на ЗМДТ относно определянето на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци, съобразно установените в Закона нови основи, като се изключва възможността това да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти или тяхната...

към новината →

Продължава кампанията срещу агресията в училище „Чуй ме! Нито един повече!“

Продължава кампанията срещу агресията в училище „Чуй ме! Нито един повече!“

18.04.2024

Кампанията „Чуй ме! Нито един повече!“ на Младежки дом Сливен и над седемдесет младежки и културни организации в Сливен, под егидата на кмета на общината Стефан Радев, вече набра скорост и постига завидни резултати. Инициативата е насочена срещу агресията и тормоза в училищата. Има за цел да солидаризира обществото против насилието и осъзнаване на ценности като взаимопомощ, съпричастност,...

към новината →

Проведе се форум за идеи за развитието на Болярово

Проведе се форум за идеи за развитието на Болярово

18.04.2024

Стратегията за развитие на Болярово трябва да бъде разработена по време на реализацията на международен проект. Той цели създаване на местни общности, които да спазват културното наследство и традиции в пограничните общности на пет страни. В Болярово се проведе форум, в който със  свои предложения се включиха  млади хора от общината. Партньори в проекта са  Испания, Хърватия, Португалия и...

към новината →

2258 общински проекта ще бъдат финансирани след промени в държавния бюджет

2258 общински проекта ще бъдат финансирани след промени в държавния бюджет

18.04.2024

С корекции, внесени в края на март, общините са заявили за финансиране 2258 проекта, обяви  вицепремиерът и финансов министър Людмила Петкова по време на изслушване в Народното събрание. Тя представи конкретни данни за параметрите на Националната инвестиционна програма за общинските проекти, която бе приета със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. В първия...

към новината →

Медиите за нас

Благомир Коцев, кмет на Варна и член на УС на НСОРБ: Публичната инфраструктура трябва да догони темповете на частните инвестиции

Благомир Коцев, кмет на Варна и член на УС на НСОРБ: Публичната инфраструктура трябва да догони темповете на частните инвестиции

18.04.2024

В обширно интервю за вестник „Строител“ кметът на община Варна и член на УС на НСОРБ Благомир Коцев подчертава важността на създадения съвместно със строителния бранш Консултативен съвет по развитие на градската среда. Липсата на улична регулация в някои от районите на Варна е сериозна спънка за инвеститорите, посочва в интервюто кметът на морската столица. Това е и причината да не може да...

към новината →

Павел Михайлов, кмет на Родопи, член на УС на НСОРБ: Общината е с голям прираст на населението и прекрасни условия за живот

Павел Михайлов, кмет на Родопи, член на УС на НСОРБ: Общината е с голям прираст на населението и прекрасни условия за живот

16.04.2024

"За 4 години в миналия мандат сменихме седем правителства. Трудно е да се работи със седем различни министри. Това се отразява и на планирането, и на проектите, които искаме да осъществим. Трябва част от доходите на физически лица да остават в общините - само по този начин може да проектираме и да гледаме в бъдещето, защото сега трябва да протягаме ръка към държавата и за всеки един проект да...

към новината →

Васил Терзиев, кмет на София и член на УС на НСОРБ: Ще има промени в такса смет за софиянци при въвеждане на критерия „замърсителят плаща“

Васил Терзиев, кмет на София и член на УС на НСОРБ: Ще има промени в такса смет за софиянци при въвеждане на критерия „замърсителят плаща“

15.04.2024

Когато въведем регламента „замърсителят плаща", ще има промени в такса смет за софиянци - в каква посока и за кого – предстои да бъде уточнено. Това каза кметът на София Васил Терзиев в сутрешния блок на бТВ. Общината изготвя разчети за домакинствата и бизнеса. Кметът увери, че когато са готови, ще споделят рамката, достатъчно рано, за да бъдет подготвени гражданите. За едни ще има...

към новината →

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Необходими са реформи за по-голяма финансова автономност на общините

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Необходими са реформи за по-голяма финансова автономност на общините

17.04.2024

В интервю за Радио София изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи основните послания от проведената на 16 април на заключителна пресконференция по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. обясни, чеса водили разговори по темата с няколко правителства и с всички парламентарно представени партии....

към новината →

Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Туристическият бизнес в Златоград се готви за празника

Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Туристическият бизнес в Златоград се готви за празника

16.04.2024

Под звуците на каба кайда в Златоград ще въртят чевермета и ще демонстрират как се приготвя качамак. Празникът на чевермето ще се състои на 10, 11 и 12 май. Очакват се хиляди гости, а хотелите и местата за настаняване са резервирани още от миналата година. Цената за килограм агнешко чеверме още не е определена, но търговците работят без надценка, обясни в интервю за БНР кметът на община...

към новината →

Иван Василев, зам.-кмет на София: Бюджетът дава инструмент да решим всички проблеми на София

Иван Василев, зам.-кмет на София: Бюджетът дава инструмент да решим всички проблеми на София

16.04.2024

Бюджетът дава инструмент да решим всички проблеми на София, каза заместник-кмета на София Иван Василев в предаването "Студио Actualno". Средствата идват от хората и отиват при хората, уточни той. Според зам.-кмета Василев широкото одобрение на бюджета на столицата сред общинските съветници е логична. "Започнахме с прозрачността - публикуваме всички разходи на Столична община от началото на...

към новината →
Ивайло Георгиев, зам.-кмет на Етрополе: Всичко, което правим, е за хората, за да живеят по-добре и в по-добре развита община

Ивайло Георгиев, зам.-кмет на Етрополе: Всичко, което правим, е за хората, за да живеят по-добре и в по-добре развита община

19.04.2024

Заместник-кметът на Община Етрополе Ивайло Георгиев беше гост в предаването на „Радио София“ – „Радиокафе“ с водещ Анелия Торошанова. Бяха засегнати много теми относно развитието на общината, туристическите забележителности и визията за развитието й на новото ръководство. Ивайло Георгиев сподели по какви проекти се работи в момента, за трудностите, които среща по време на управлението си и за цената на успеха.

С акцент върху културата и туризма

 Кметът Димитър Николов и министър Найден Тодоров обсъдиха водещите културни проекти на Бургас

Кметът Димитър Николов и министър Найден Тодоров обсъдиха водещите културни проекти на Бургас

18.04.2024

Кметът на Бургас Димитър Николов, член на УС на НСОРБ, се срещна с министъра на културата в служебния кабинет Найден Тодоров. Морската визита е първо работно посещение на Тодоров извън столицата. Двамата обсъдиха доброто сътрудничество, водещите проекти и възможностите за своевременно им реализиране. Зам.-кметът на Бургас Диана Саватева информира министъра за новите събития и идеи в...

към новината →

Община Стара Загора въвежда електронна платформа за кандидатстване по Програма „Култура“

Община Стара Загора въвежда електронна платформа за кандидатстване по Програма „Култура“

16.04.2024

Община Стра Загора организира информационна среща за разясняване на електронна платформа на програма „Култура“ за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата. По време на дискусията ще бъдат представени функциите на системата пред потенциалните кандидати (творци и творчески общности) и ще могат да се обсъдят техническите възможности на платформата. През март тази...

към новината →

Министерството на културата и Община Пловдив обявиха годишния конкурс за Националната награда „Христо Г. Данов“

Министерството на културата и Община Пловдив обявиха годишния конкурс за Националната награда „Христо Г. Данов“

18.04.2024

Престижното отличие се връчва за принос в българската книжовна култура. Срокът за кандидатстване е до 17 май 2024 г. включително. Отличията са учредени през 1999 г. от Министерството на културата и Община Пловдив и предвиждат присъждането на годишни конкурсни награди в следните категории: „Българско издателство“; „Автор на българска художествена литература“; „Преводач на художествена...

към новината →

Международният форум „Културен туризъм“ с нова локация и период на провеждане

Международният форум „Културен туризъм“ с нова локация и период на провеждане

17.04.2024

Международното туристическо изложение "Културен туризъм" през 2024 г. ще се проведе от 8 до 10 октомври във Велико Търново. Туристическото изложение, конферентната програма и съпътстващите събития ще се състоят на територията на Бизнес център Велико Търново , носител на престижното отличие Сграда на годината за 2023 г. Освен експозиционни щандове за представяне на своя туристически...

към новината →

Община Петрич отвори за посетители Античния град Хераклея Синтика

Община Петрич отвори за посетители Античния град Хераклея Синтика

18.04.2024

Отворен за посетители е обект „Античен град Хераклея Синтика“ с впечатляваща визия, след като успешно се изпълни първият етап на проекта, изготвен и защитен за финансиране от Община Петрич.  Осигурена е достъпна среда за всеки турист, пристигнал да разгледа обекта. Музеят на открито представя археологическите находки по съвременен и атрактичев начин. От научна гледна точка съществен...

към новината →

Иновативен музей „Тутраканска епопея – 1916“ отваря врати на 18 април

Иновативен музей „Тутраканска епопея – 1916“ отваря врати на 18 април

17.04.2024

Новият музей е разположен в „Мемориал военно гробище“ в село Шуменци. Музейната сграда е оборудвана със съвременни технологии, които позволяват на посетителите да се потопят в историята и дават възможност за нейното реалистично съпреживяване. Тутраканската епопея е една от най-значимите военни операции по време на Първата световна война. След Междусъюзническата война Румъния окупира Южна...

към новината →

Представяне на обновените Регионален етнографски музей на открито „Етър“ и Регионален исторически музей-Габрово

Представяне на обновените Регионален етнографски музей на открито „Етър“ и Регионален исторически музей-Габрово

16.04.2024

Кметът на Габрово Таня Христова представи обновените Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“ и Регионален исторически музей – Габрово.  В РИМ-Габрово бяха показани обновените зали в реставрираната сграда на музея, която е недвижима културна ценност от национално значение. Експозиционните пространства са обзаведени с нови мебели, нова техника и оборудване. Фасадата и вътрешните...

към новината →

Иновативни форми за представяне на културните ценности предлага Историческият музей в Оряхово

Иновативни форми за представяне на културните ценности предлага Историческият музей в Оряхово

16.04.2024

Иновативни форми за представяне на културните ценности от двете основни експозиции „Археология“ и „Възраждане“ предлага вече Историческият музей в Оряхово, съобщава за БТА директорът на музея Евгения Найденова. Новите форми са въведени благодарение на проект „Мост към нови публики“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Разработени са интерактивни каталози на...

към новината →

Всяка община може да участва в Националния конкурс SOS Залесяване на Нестле България

Всяка община може да участва в Националния конкурс SOS Залесяване на Нестле България

15.04.2024

Националното сдружение на общините в Република България е ключов партньор в новата зелена инициатива на дългогодишния ни партньор Нестле България . Конкурсът SOS Залесяване има за цел да подкрепи проекти на български общини, свързани със залесяване на територии, които са значими за всяка съответна община и допринасят за благосъстоянието им. Нестле България разширява мисията SOS...

към новината →

Зелената сделка

Общински ВЕИ-та в Асеновград са произвели над 28 MWh ток

Общински ВЕИ-та в Асеновград са произвели над 28 MWh ток

14.04.2024

За 8 месеца, от както в 2 общински сгради в Асеновград са монтирани фотоволтаични централи, те са произведени 28,36 мегаватчаса (MWh) електроенергия на стойност близо 26 000 лв. и са спестени 22,5 тона въглеродни емисии. Това съобщи пред Радио Пловдив Весела Малинова, младши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“ в община Асеновград. Двете ВЕИ-та бяха монтирани...

към новината →

Радомир се включва в националната кампания „Община без отпадъци“

Радомир се включва в националната кампания „Община без отпадъци“

16.04.2024

Община Радомир се включва в националната кампания „Община без отпадъци“. На 20 и 21 април, по повод Деня на Земята, се организира почистване на всички населени места в общината. Събитието е част от годишната кампания на Община Радомир. Тя ще се проведе в няколко етапа и включва почистване и облагородяване на всяко населено място, засаждане, образователна кампания по отношение на разделно...

към новината →

ЦИК утвърди образци на изборните книжа

ЦИК утвърди образци на изборните книжа

15.04.2024

На сайта на ЦИК е публикувано решение 3066-ЕП/НС/12.04.2024 г. на Комисията, с което се  утвърждават на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. С решението можете да се запознаете от ТУК .

към новината →

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

 

Тази седмица своя празник отбеляза Община Гърмен.

На 22 април предстои прозникът на Община Тунджа.

На 28 април са празниците на общините Мъглиж и Провадия.