Включете се в лятната инициатива „Нестле за Живей Активно на Плажа!“

15.07.2021

155

Имаме удоволствието да Ви информираме за новата, лятна инициатива на „Нестле България“ - „Нестле за Живей Активно на Плажа!“, в която НСОРБ е партньор. Инициативата цели да вдъхнови всички жители на черноморските общините да бъдат по-активни през лятото, да се хранят балансирано и да водят здравословен начин на живот, чрез различни активности на плажа.

Поканени за участие в инициативата „Нестле за Живей Активно на Плажа 2021“ са всички общини на територията на Република България, с излаз на Черно море, които да организират събитие на 15.08.2021 г., включващо подходящи за лятото активности за стимулиране активния начин на живот и балансирано хранене. При невъзможност за организиране в рамките на посочената дата, е допустимо събитията от инициативата да бъдат проведени в седмицата 9 – 15.08.2021 г.

За да се включите в инициативата е необходимо:

  • до 30.07.2021 г. да изпратите сканирано копие на попълнената и подписаната Заявка за участие (изтеглете по-долу от секция "Документи") на електронна поща: dyankova@apraagency.com и до НСОРБ: m.yarovaya@namrb.org.
  • до 30.07.2021 г. да изпратите информация за планираните от Вашата община събития или дейности, които предвиждате да бъдат включени в кампанията, на електронна поща: dyankova@apraagency.com и до НСОРБ: m.yarovaya@namrb.org
  • след провеждане на събитието е необходимо да изпратите попълнена Техническа карта (изтеглете по-долу от секция "Документи"), в която да опишете проведеното събитие и да прикачите снимки.

„Нестле България“ ще стимулира общините, които са провели събитие – част от инициативата „Нестле за Живей Активно на ПЛАЖА 2021“, с дарение от продукти на компанията, които да бъдат разпространени в помощ на социално уязвими групи на територията на Вашата община. Дарението е със социална насоченост и всяка община може сама да прецени къде и как да бъдат предоставени дарените продукти.

Община Варна ще е своеобразен домакин на инициативата, с потвърдено участие за провеждане на летни събития на 15 август.

Пълната информация и критерии за организацията и популяризирането на събитието можете да намерите в приложените по-долу документи: „Насоки и критерии за организиране и провеждане на събитие“, формуляр „Заявка за участие“ и „Техническа карта“.