НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на НСОРБ”

1773

НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на НСОРБ”

Електронна преписка № 2020/151.01.2020 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
22.01.2020 Решение Номер на удостоверението за време: 4000116564422
Удостоверено време: 2020-01-22T16:11:54Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2020 Обявление Номер на удостоверението за време: 4000116564423
Удостоверено време: 2020-01-22T16:11:55Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2020 Документация Номер на удостоверението за време: 4000116564425
Удостоверено време: 2020-01-22T16:11:59Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
27.01.2020 Разяснение №1 Номер на удостоверението за време: 4000116956861
Удостоверено време: 2020-01-27T13:28:14Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
10.02.2020 Разяснение №2 Номер на удостоверението за време: 4000117900280
Удостоверено време: 2020-02-10T13:15:18Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
13.05.2020 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000123822565
Удостоверено време: 2020-05-13T11:58:38Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.05.2020 Съобщение за провеждане на публичен жребий Номер на удостоверението за време: 4000124350391
Удостоверено време: 2020-05-20T13:16:46Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.04.2020 Протокол 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000122856289
Удостоверено време: 2020-04-28T10:28:51Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.05.2020 Протокол 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000124976266
Удостоверено време: 2020-05-29T13:24:38Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.05.2020 Протокол 3 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000124976283
Удостоверено време: 2020-05-29T13:24:47Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.05.2020 Протокол 4 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000124976293
Удостоверено време: 2020-05-29T13:24:55Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.05.2020 Доклад от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000124976299
Удостоверено време: 2020-05-29T13:25:00Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.05.2020 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000124976302
Удостоверено време: 2020-05-29T13:25:06Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.07.2020 Обявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000128797763
Удостоверено време: 2020-07-29T12:02:49Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението