Годишни награди на НСОРБ за 2020 г.

31.07.2020

1603

Всяка година 12 октомври се отбелязва като Ден на българската община.

 

В навечерието на празника на българската община НСОРБ по традицията връчва награди на общините, проявили активност в дейността на НСОРБ, на кметове, общински съветници, представители на медии, дарители и организации, подкрепящи местните общности.

Тази година наградите ще бъдат връчени в рамките на официална церемония, която ще се проведе на 12 октомври 2020 г. в гр. София.

През 2019 г. Общото събрание на НСОРБ прие Статут на Годишните награди на НСОРБ. Те ще бъдат връчени в 5 категории:

 1. „Принос за развитие на местното самоуправление“ – за община
 2. „Принос за развитие на местното самоуправление“ – за общински служител или съветник
 3. „Партньор на общините”
 4. „Глас на общините” - за журналисти и медии, дали гласност на важни за общините проблеми.
 5. „Общински инвеститор”

Номинациите за наградите „Принос за развитието в местното самоуправление“ - за община и общински служител или съветник и „Глас на общините“ - за журналисти и медии, дали гласност на важни за общините проблеми, се определят от НСОРБ на база критериите, посочени в Статута.

С пълния текст на статута и критериите за всяка категория може да се запознаете на https://www.namrb.org/aktualni-dokumenti

Категориите, в които ще очакваме номинации от общините са: „Партньор на общините“ и "Общински инвеститор“:

 1. „Партньор на общините“ се присъжда на неправителствени организации, осъществили съвместен проект с община, или физически и юридически лиза - дарители на общини със значим принос за местната общност през годината.

Критерии за партньор – НПО:

 • Стойност на изпълнен съвместно с община проект, с финансиране привлечено от НПО;
 • Постигнат ефект и устойчивост на проекта (социален, благоустройствен и др.)

Критерии за партньор-дарител:

 • Стойност на дарението (финансово или материално);
 • Значимост и трайност на ефекта за местната общност.
 1. Общински инвеститор” се присъжда на физическо или юридическо лице, извършило значими инвестиции в български общини през годината.

Критерии за присъждане на отличието:

 • Обща стойност на вложените инвестиции в общини през годината;
 • Брой разкрити работни места.
 • Реализирани подобрения на местна публична инфраструктура (техническа, социална, образователна и др.)
 • Предоставена подкрепа за конкретни дейности на общините.

През тази година, по решение на УС на НСОРБ, ще бъде присъдено и специално отличие „Протегната ръка" - израз на признателност към личности/ институции/ фирми, допринесли за справяне на общините с кризата с коронавируса. Очакваме Вашите номинации, които могат да включват:

 • медик, работил на първа линия в първите дни на кризата;
 • социален работник, оказал помощ
 • доброволец, отзовал се на апел на община и участвал активно;
 • учител, преодолял трудностите от липсата на компютри и намерил начин да работи с учениците си;
 •  хора, дарили свои средства, време и усилия;
 • и други… по преценка на общината

Очакваме номинации от общините чрез попълване на електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/knvh7fyCPEJkCpx8A не по-късно от  30 септември 2020 г.

 

Очакваме Вашето активно участие и предложения!