ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 36 / 16-09-2022г.

Дейността на НСОРБ

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Здравеопазване“

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Здравеопазване“

16.09.2022

НСОРБ предлага ръст на средствата за делегираните дейности във функция „Здравеопазване“ с не по-малко от 77 млн. лв.

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Общи държавни служби“

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Общи държавни служби“

16.09.2022

Сдружението предлага в бюджет 2023 г. да бъде разчетен ръст на средствата за общинска администрация, вкл. и изборните длъжности, от минимум 241,6 млн. лв.:

Актуализирано предложение на НСОРБ за субсидиите за превоз на пътници

Актуализирано предложение на НСОРБ за субсидиите за превоз на пътници

16.09.2022

НСОРБ направи предложения за необходимите средства от централния бюджет за периода 2023-2025 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, които не се предоставят и отчитат по бюджета на министерството.

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2023 г.

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2023 г.

16.09.2022

  1. Сдружението предлага в Бюджет 2023 г. да бъде разчетен ръст на средствата за делегираните от държавата социални услуги с не по-малко от 120,7 млн. лв.:

Актуализирани предложения на НСОРБ в група „Култура“ на функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Актуализирани предложения на НСОРБ в група „Култура“ на функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

16.09.2022

  1. Сдружението предлага в проектобюджета за 2023 г. да бъдат предвидени минимум 202,5 млн. лв., или ръст от 23,7 млн. лв. спрямо актуализирания ЗДБРБ за 2022 г. за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности в сферата на културата:

НСОРБ депозира становище по топлия обяд 2021 - 2027

НСОРБ депозира становище по топлия обяд 2021 - 2027

16.09.2022

На база многобройните въпроси, коментари и бележки на общините, НСОРБ депозира обобщено становище по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Участието на НСОРБ в структурна мисия на ОИСР за изготвяне на Икономическия преглед на България

Участието на НСОРБ в структурна мисия на ОИСР за изготвяне на Икономическия преглед на България

14.09.2022

В периода 12 – 14 септември в София се проведе структурна мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изготвяне на Икономическия преглед на България, което е задължителна стъпка по пътя на присъединяването на България към организацията. Екипът на ОИСР се срещна с представители на широк кръг български институции, за да обсъди ключови теми, които ще бъдат включени в прегледа.

Жителите на Брезово с реални стъпки за опазване на водното богатство и горите

Жителите на Брезово с реални стъпки за опазване на водното богатство и горите

16.09.2022

Според 97,6%  от  българите, изсичането на гори във вододайните зони на питейните водоизточници, може да има дълготрайни негативни последици за страната ни, сочат данните от национално представително проучване, проведено през септември 2022 г. от „Алфа Рисърч“. Проучването е извършено по инициатива на кмета на община Брезово Христо Енков и 283-ма жители и граждани, свързани със село Розовец от същата община. 

Работна среща на НСОРБ с новоназначени български дипломати в три европейски държави

Работна среща на НСОРБ с новоназначени български дипломати в три европейски държави

16.09.2022

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, заедно с членове на екипа на Сдружението, проведоха работна среща с новите генерални консули на Република България във Валенсия (Испания), Милано (Италия) и Франкфурт (Германия) – Надя Кръстева, Ана Паскалева и Неделчо Михайлов.

Планира се обновяване на пощенските станции със средства от Плана за възстановяване и устойчивост

Планира се обновяване на пощенските станции със средства от Плана за възстановяване и устойчивост

16.09.2022

Екип на „Български пощи“ ЕАД се срещна с изпълнителния директор и експерти на НСОРБ във връзка с предстоящата работа по проекта “Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“, заложен в Плана за възстановяване и устойчивост. Освен предвидените дейности по разширяване на услугите, които пощенските станции предоставят, в проекта са заложени инвестиции в обновяване на пощите в малки населени места, както и посредничество за граждани при ползване на административни услуги, в това число и от общините.

Започна есенната обучителна сесия по проект на НСОРБ

Започна есенната обучителна сесия по проект на НСОРБ

15.09.2022

В периода 12 – 16 септември се проведоха присъствени обучения по шест теми.

Актуално

Временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и ЦСОП

Временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и ЦСОП

12.09.2022

От 15 септември до 14 октомври със заповед № РД-01-435/09.09.2022 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП). Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини, при възможност, работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и...

към новината →

Нашите партньори: ВУЗФ стартира Трети национален конкурс за пълна стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов

Нашите партньори: ВУЗФ стартира Трети национален конкурс за пълна стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов

14.09.2022

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) поставя началото на третото издание на националния конкурс за пълна стипендия за обучение в магистърска степен на името на доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ. Началото на конкурса бе дадено на 13 септември и в него могат да участват всички български граждани, които са завършили бакалавърска или магистърска степен с...

към новината →

Конкурс за социални иновации

Конкурс за социални иновации

15.09.2022

Обявен е конкурс за национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). Основната цел на наградата е да насърчава развитието на социални иновации, в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество, за повишаване на видимостта и ролята на социалните предприятия:...

към новината →
Решения от последното заседание на МС

Решения от последното заседание на МС

15.09.2022

Решения на Министерския съвет от заседанието на 14 септември 2022 г.

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане одобри помощи за засегнати от бедствия общини

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане одобри помощи за засегнати от бедствия общини

16.09.2022

На 15 септември се проведе заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. То беше председателствано от вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сдружението беше представлявано от кмета на община Белица Радослав Ревански, член на УС на НСОРБ и заместник-представител на сдружението в междуведомствената комисия.

Започна учебната година

Започна учебната година

15.09.2022

Над 57 хил. първокласници престъпиха за пръв път прага  на училище. Близо 717 хил. са всички ученици, които ще се обучават през новата 2022/2023 учебна година.

Учебната година стартира присъствено навсякъде. Взети са мерки за опазване здравето на учениците, съобщи Министерството на образованието и науката. 

Общо 46 образователни институции от 14 области откриха учебната година в други сгради, повечето заради продължаващи ремонти. Сред тях са 18 училища от 9 области на страната. Осигурени са условия за провеждане на нормален учебен процес.

НСОРБ консултант

Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

15.09.2022

Смяна на предназначението, в горски територии, на земеделски земи, придобили характеристики на гора

Във връзка с нарасналото търсене на дърва за огрев и задоволяване на нуждите на местните хора Министерството на земеделието с официално писмо от 7 септември припомня разнопосочната държавна политика по отношение на поземлените имоти, придобили характеристика на гора, но отразени в кадастралната карта като земеделски земи.

Предстоящо

Архитекти и дизайнери дискутират съвременното градско осветление и обзавеждане

Архитекти и дизайнери дискутират съвременното градско осветление и обзавеждане

13.09.2022

На 28 септември в София ще се състои първата тематична дискусия на новата платформа DESIGN FACTOR{Y} за обмен на опит в сферата на архитектурата и дизайна. Фокус на инициативите от програмата на DESIGN FACTOR{Y} са теми теми, свързани с качеството на градските пространства, и съвременни стандарти в дизайна на публичната среда у нас. Тема на първото събитие е Градско осветление и...

към новината →

Паркинги се превръщат в пространства за спорт

Паркинги се превръщат в пространства за спорт

14.09.2022

От 16 до 22 септември в 10 населени места, сред които Пловдив, Варна, Бургас, Русе, София, Смолян, Тетевен, паркинги ще привличат вниманието на гражданите към темата за отворените градски пространства за спорт и забавление. Целта на инициативата Park(ing) Day for Fitness  е да се привлече вниманието на гражданите към неизползваните възможности на градовете за повече физическа активност на...

към новината →

Дни на пътната безопасност на ROADPOL

Дни на пътната безопасност на ROADPOL

16.09.2022

За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира инициативата Дни на безопасност на пътя в периода 16-22 септември 2022г. Събитието е с мото „Остани жив, пази живота“ и се провежда под партонажа на Министерство на вътрешните работи (МВР). Фокусът на инициативата  е 21 септември - Ден без загинали на пътя. Отчетено е, че през 2021г. Република България...

към новината →
Предстоящи безплатни обучения за периода 19 - 30 септември

Предстоящи безплатни обучения за периода 19 - 30 септември

15.09.2022

За включване в предстоящите обучения, може да направите заявка за участие на https://forms.gle/tY4D6QjsZdhT1zwm7.

Конференция „Кръгова икономика“ – възможности и най-добри практики за България

Конференция „Кръгова икономика“ – възможности и най-добри практики за България

16.09.2022

Търговският отдел на Австрийското посолство кани всички българските общини да участват в конференцията „Кръгова икономика“, организирана със съдействието на ADVANTAGE AUSTRIA София и Германо-Българската индустриално-търговска промишлена камара и ще се проведе 29 септември от 9.30 до 15.00 часа, в хотел „Хаят Реджънси“, София.

Българските общини ще отбележат Европейска седмица на мобилността с атрактивни инициативи

Българските общини ще отбележат Европейска седмица на мобилността с атрактивни инициативи

16.09.2022

На 16 септември започва Европейска седмица на мобилността (ЕСМ), която тази година се провежда под мотото „По-добри връзки“. Инициативата, провеждана ежегодно от Европейската комисия (ЕК), ще приключи на 22 септември с традиционната кампания „Ден без автомобили“.

Новини по програми и проекти

Ден на отворените врати по ПТГС България - Северна Македония

Ден на отворените врати по ПТГС България - Северна Македония

12.09.2022

На 21 септември е Денят на европейското сътрудничество. За отбелязването му всяка година, над 100 програми по Интеррег организират местни събития. 2022 г. е  и Европейската година на младежта, като честванията на Деня на сътрудничеството ще са под мотото „Младите за сътрудничество“.  За да отбележи Деня на сътрудничеството, Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна...

към новината →
Нов териториален модел за развитие по Баухаус

Нов териториален модел за развитие по Баухаус

14.09.2022

През 2021 г. Европейската комисия доразви концепцията за Новия Европейски Баухаус, която бе анонсирана от председателя и в речта за състоянието на Съюза през 2020 г., като нов културен проект за Европа – пространство за съвместно създаване, в което архитекти, хора на изкуството, студенти, инженери и проектанти работят заедно. Новият Европейски Баухаус, според концепцията внася културно и...

към новината →
Указания за възлагания по ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

Указания за възлагания по ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

15.09.2022

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ информира, че считано от 09.04.2022 г. влиза в сила Регламент 2022/576, който е задължителен в своята цялост и е пряко приложим за възложителите на обществени поръчки по ЗОП и ЗУСЕСИФ. Регламентът не прави изключения, основаващи се на предмета на поръчката, т.е. забраната за възлагане важи за всички обществени поръчки, с изключение на...

към новината →
Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция

15.09.2022

На интернет страницата на НСОРБ, е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия на 13 септември 2022 г. Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 - 2027. Териториалният обхват на Програмата е идентичен с този за програмен период 2014-2020: областите Хасково , Смолян , Кърджали и Благоевград на територията на Република България и...

към новината →
Обучение по подхода ВОМР

Обучение по подхода ВОМР

15.09.2022

На 12 и 13 септември Велико Търново бе домакин на обучение за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), организирано от Национална рибарска мрежа. Участваха над 35 представители на общините Бяла, Варна, Гулянци, Котел, Лясковец и Своге, на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), МИГ и експерт от НСОРБ.

С подкрепата на НСОРБ

Общините Трявна, Кнежа, София и Созопол започнаха активностите за конкурса „Нестле за Живей Активно!“ 2022

Общините Трявна, Кнежа, София и Созопол започнаха активностите за конкурса „Нестле за Живей Активно!“ 2022

13.09.2022

Участието на общините Трявна и Кнежа в четвъртото издание на националния конкурс на „Нестле България“ за спонсорство на общински проекти – „Нестле за Живей Активно! 2022“, партньор на който е НСОРБ, вече стартира. Те се борят за спечелване на първо място и голямата награда от 20 хил. лева.

На 18 септември активно ще живее и София - с нови предизвикателства, спорт, танци и активности и по тъмно.

С партньорството на НСОРБ „Походът на книгите“ се превърна в национална кампания

С партньорството на НСОРБ „Походът на книгите“ се превърна в национална кампания

13.09.2022

В Международния ден на грамотността, 8 септември, Асоциация "Българска книга" (АБК) представи национално социологическо проучване „Българинът и четенето“, изготвено от "Алфа рисърч". На събитието присътваха представители на Президентската институция на Република България, Министерство на образованието и науката, Българска библиотечно-информационна асоциация и на НСОРБ.

#Безопасниулици  Пешеходните пътеки и знаци около училищата традиционна грижа на общините преди първия учебен ден

#Безопасниулици Пешеходните пътеки и знаци около училищата традиционна грижа на общините преди първия учебен ден

13.09.2022

Всяка година преди първия учебен ден общините започват подготовка за посрещането на учениците. Проверява се състоянието на пешеходните пътеки и знаците около училищата, освежава се пътната маркировка около всички учебни заведения.

#Девин  Реновирана е чешмата на община Брацигово, един от победителите  в конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“

#Девин Реновирана е чешмата на община Брацигово, един от победителите в конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“

13.09.2022

Община Брацигово вече е със завършен проект на реновирана чешма от конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“, в който НСОРБ партнира тази година.

Земеделски форум

Земеделски форум "От фермата до твоята трапеза"

Областна дирекция "Земеделие" Благоевград има намерение да положи основите на нов устойчив във времето земеделски форум "От фермата до твоята трапеза". Той ще обхваща 14 общини - Благоевград, Белица, Сандански, Якоруда, Петрич, Гърмен, Хаджидимово, Гоце Делчев, Сатовча, Кресна, Струмяни, Симитли, Разлог и Банско.

Целта е да се подкрепят малките и средни ферми, да бъде предоставена помощ за създаване на къси вериги за доставки, да се стимулира местната преработка и пазари в Югозападна България.

Проектът се финансира от Министерство на земеделието и е подкрепен от НСОРБ.

 

Новини от общините

„Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на община Стара Загора

„Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на община Стара Загора

13.09.2022

Mеждународната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора за 2022 г. Перспективата остава стабилна, благодарение на усилията на Общината да поддържа разумни нива на дълг и стабилна ликвидност. Реалният БВП на глава от населението на страната се очаква да достигне ръст от 1,6% през 2022 г. и да продължи да расте, достигайки...

към новината →

Представиха инвестиция на Община Монтана в болница „Стамен Илиев”

Представиха инвестиция на Община Монтана в болница „Стамен Илиев”

13.09.2022

Четирите зали и останалите санитарни площи в хирургичното отделение на болница „Стамен Илиев” в Монтана са покрити с нова антибактериална настилка. Инвестицията е на община Монтана, с решение на Общинския съвет.  „Специалната настилка е на стойност 40 хиляди лева. Освен в нея общината осигурява и нова апаратура на стойност 36 хиляди лева за отделението по реанимация”, заяви кметът на община...

към новината →

София посреща своя празник с разнообразни събития

София посреща своя празник с разнообразни събития

15.09.2022

На 16, 17 и 18 септември в София ще се проведе седмото издание на КвАРТал Фестивал. Темата тази година е „Малките неща“, които създават общата ни картина, но често ни убягват. Над 80 участници ще припомнят бохемския дух и красота на Стара София, ще върнат живота на тесните красиви улици с разнообразни събития, музика и нови локации – работилници, магазини, дюкяни галерии и заведения....

към новината →

Кметът на Рудозем Румен Пехливанов е първият доктор в областта на кръговата икономика

Кметът на Рудозем Румен Пехливанов е първият доктор в областта на кръговата икономика

13.09.2022

Кметът на община Руздозем Румен Пехливанов успешно защити образователна и научна степен „доктор“ във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Това е първата в страната докторска степен в областта на кръговата икономика. Научното жури, председателствано от проф. д-р Павел Павлов – директор на Института за обучение на докторанти на университета, оцени изключително високо...

към новината →

Община Севлиево ремонтира две детски площадки в града и изгради нова в с. Шумата

Община Севлиево ремонтира две детски площадки в града и изгради нова в с. Шумата

13.09.2022

Община Севлиево кандидатства с проекти за обновяването на детските площадки по проект на ПУДООС - национална кампания „За чиста околна среда – 2022 г.” с мото: „Обичам природата и аз участвам”, но тъй като не беше одобрено финансиране на нито един от тях, проектите бяха реализирани със собствени средства. Съоръженията на площадките са били амортизирани и в лошо състояние,...

към новината →

Библиобус ще помага на видинската библиотека да достига по-лесно до читателите

Библиобус ще помага на видинската библиотека да достига по-лесно до читателите

15.09.2022

Новата придобивка бе представена за пръв път на 15 септември пред гражданите на Видин. Още с разполагането на площад „Бдинци“ на оборудвания като библиотека електрически минибус, той привлече вниманието най-вече на децата. „Това е една отдавнашна наша мечта – да имаме своя мобилна библиотека, с която да достигаме до все повече публики и да популяризираме книги, автори, събития,...

към новината →

Сапарева баня - СПА дестинация на 2021 година

Сапарева баня - СПА дестинация на 2021 година

14.09.2022

Община Сапарева баня беше домакин на едно от най-важните събития за медикъл и СПА сектора в България – Деветия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА). Форумът се проведе на 13 и 14 септември в курортния град и събра представители на общините Кюстендил, Чепеларе, Сандански, Велинград, експерти и хотелиери. Тази година темата на събитието бе „Зелената мисия на...

към новината →

Четири пейки-книги вече и в Столичния район "Изгрев"

Четири пейки-книги вече и в Столичния район "Изгрев"

16.09.2022

Район “Изгрев” в Столицата подобаващо отбелязва Деня на София още от днес. Четири пейки-книги са поставени в близост до метростанция “Ф. Ж. Кюри”. Инициативата е на районната администрация и местната комисия за борба с противообществените прояви. Стихотворенията, изписани на пейките, са избрани от деца от училищата в “Изгрев”.

към новината →

Официално бе открит обновеният център за административно обслужване на Община Козлодуй

Официално бе открит обновеният център за административно обслужване на Община Козлодуй

16.09.2022

Центърът за административно обслужване (ЦАО) в Община Козлодуй е цялостно реновиран по програма Красива България. На 16 септември, в присъствието на кмета на общината Маринела Николова, заместник-кмета Ивалина Банова, секретаря на общината Лиляна Рашкова и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева бе отслужен водосвет за здраве и благоденствие. В рамките на проекта за обновяване на...

към новината →

Един от най-добрите социални проекти пропътува от Сливен до Шумен

Един от най-добрите социални проекти пропътува от Сливен до Шумен

15.09.2022

Симфониета – Шумен започва новия си творчески сезон с необичаен, но много вълнуващ концерт по проекта “Музиката вместо улицата”. На15 септември в зала „Професор Венета Вичева“ от 19.05 часа деца от Сливен ще свирят рамо до рамо с музикантите от Симфониета Шумен като част от оркестъра. Заедно те ще отведат публиката в приказния свят на „Карнавал на животните“ от Камий Сен Санс, ще изпълнят...

към новината →

Лили Иванова в подкрепа на читалището в Кубрат

Лили Иванова в подкрепа на читалището в Кубрат

11.09.2022

След оглед и оценка на щетите читалището в Кубрат ще приема дарения и финансова помощ от всеки желаещ, който иска да помогне при възстановяването на детската библиотека към културната институция в лудогорския град, съобщава пресцентъра на общината. Пожар напълно унищожи голяма част от най-голямата библиотека в общината, а наводнението при потушаването му сериозно увреди и таванската мазилка...

към новината →

Медиите за нас

Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет на Троян: Трябва да мислим за целево финансиране, което да позволи системна превенция

Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет на Троян: Трябва да мислим за целево финансиране, което да позволи системна превенция

09.09.2022

Ръководството на НСОРБ прие механизъм за осигуряване на непрекъсваща подкрепа за отстраняване на щетите от бедствието в наводнените региони, каза в интервю за телевизия „България Он ЕР“ заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. С времето спонтанното желание на хората да помагат за разчистването на щетите намалява и това е естествено, защото всеки има...

към новината →

Димитър Бръчков, кмет на Петрич и член на УС на НСОРБ: Общините търсят спешни решения за справяне с енергийната криза през зимата

Димитър Бръчков, кмет на Петрич и член на УС на НСОРБ: Общините търсят спешни решения за справяне с енергийната криза през зимата

12.09.2022

Кризата, предизвикана от високите цени на природния газ, поставят в изключително затруднено положение общините, които през годините са инвестирали, включително и европейски средства, за въвеждане на удобно, чисто и екосъобразно гориво, коментира в ефира на БНР кметът на Петрич и член на УС на НСОРБ Димитър Бръчков. Общините са небитови потребители, според законодателството и не ползват...

към новината →

Силвия Георгиева, изп.директор на НСОРБ: Изненадани сме, че държавата не готви кризисен план за газозахранването на публичните обекти

Силвия Георгиева, изп.директор на НСОРБ: Изненадани сме, че държавата не готви кризисен план за газозахранването на публичните обекти

12.09.2022

74 общини през последните 10 години направиха големи инвестиции, за да преминат към екологично отопление и газифицираха всички публични сгради, което означава, че в 74 общини, от които 21 са областни градове всички детски градини, училища, общински болници, социални услуги се отопляват на газ. Това каза Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в предаването...

към новината →

Георги Георгиев, председател на СОС: Не може цялата цена на газовата криза да я платят българските граждани

Георги Георгиев, председател на СОС: Не може цялата цена на газовата криза да я платят българските граждани

13.09.2022

"Топлофикация София" ще работи цяла зима. Осигурихме договор с "Булгаргаз", които имат задължение да осигурят газ за цялата 2023 година. Това заяви в "Денят започва" председателят на СОС Георги Георгиев. Той допълни, че остава задачата на държавата да гарантира изпълнението на този договор и коментира цената на парното. "Цената на топлинната енергия се определя от КЕВР. Неслучайно още...

към новината →

Димитър Димитров, кмет на Етрополе: Разчитаме на НПВУ, за да продължи да работи за модерна инфраструктура и градска среда

Димитър Димитров, кмет на Етрополе: Разчитаме на НПВУ, за да продължи да работи за модерна инфраструктура и градска среда

12.09.2022

Кметът разказва за в-к „Строител“, че в Етрополе не е замразен или отменен нито един проект, въпреки огромните трудности като скока на цените на строителни материали, и това се дължи на доброто взаимодействие между общината, държавата и бизнеса. Изготвен е План за интегрирано развитие на община Етрополе да 2027 година и е направено обследване за енергийна ефективност на системите за външно...

към новината →

Отоплението на училищата - между ентусиазма на първокласниците и реализма на общините

Отоплението на училищата - между ентусиазма на първокласниците и реализма на общините

13.09.2022

Проучването на НСОРБ за общинските обекти, отоплявани с природен газ - отправна точка за видеоракза на Радиана Божикова, излъчен в предаването "Тази неделя" по btv на 11 септември 2022 г. Проучването сред 71 общини показва, че 80% от обектите в тях се отопляват на газ и не могат да преминат на алтернативно гориво. Сред тях са 192 са училищата 183 детски градини и 48 детски ясли и кухни....

към новината →

Иван Иванов, кмет на Севлиево: След многократни сигнали за ремонт на моста на Кольо Фичето, АПИ все още е на етап проектиране

Иван Иванов, кмет на Севлиево: След многократни сигнали за ремонт на моста на Кольо Фичето, АПИ все още е на етап проектиране

15.09.2022

Тревогата от забавянето на проекта за ремонт на културната ценност сподели в социалните мрежи кметът на Севлиево д-р Иван Иванов. Той припомня, че мocтът нaд p. Pocицa e cъc cтaтyт нa „eдиничнa нeдвижимa ĸyлтypнa цeннocт“, дeĸлapиpaнa ĸaтo „apxитeĸтypнo-cтpoитeлeн пaмeтниĸ нa ĸyлтypaтa“ oт eпoxaтa нa Bъзpaждaнeтo. B cпиcъцитe нa Haциoнaлния инcтитyт зa нeдвижимo ĸyлтypнo нacлeдcтвo e зaпиcaн...

към новината →

Пенчо Милков, кмет на Община Русе и екипът му са готови да посрещнат всяка нова бизнес възможност за града и региона

Пенчо Милков, кмет на Община Русе и екипът му са готови да посрещнат всяка нова бизнес възможност за града и региона

16.09.2022

Кметът на Община Русе Пенчо Милков споделя в интервю за "Капитал", че с екипа си са готови да посрещнат всяка нова бизнес възможност за Русе и региона, но приоритетно ще съдействат на високотехнологични компании, които могат да гарантират опазването на безопасността и чистотата на въздуха. Най-новите инвеститори, които до 2023 г. трябва да построят завода си в Русе са световният лидер в...

към новината →

Генчо Керезов, зам.-кмет на София: София сътрудничи с Южна Корея в областта на "умните" градове

Генчо Керезов, зам.-кмет на София: София сътрудничи с Южна Корея в областта на "умните" градове

15.09.2022

София ще си сътрудничи с южнокорейския град Седжонг в областта на "умните" градове. За целта е подписана рамка за сътрудничество между двата града и се очаква кметът на Седжонг да гостува в София за подписването на официалния меморандум за сътрудничество след ратифицирането му от Столичния общински съвет и Общинския съвет на Седжонг. Сферите за сътрудничество са пет - "Изследвания и иновации в...

към новината →

Зелената сделка

Община Бургас ще участва в европейски проект за намаляване на последствията от климатичните промени

Община Бургас ще участва в европейски проект за намаляване на последствията от климатичните промени

14.09.2022

Община Бургас ще привлече близо 600 хиляди евро безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект, свързан с подобряване на градоустройственото планиране и климатичните промени. Проектът „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value) и се...

към новината →
Започна осветяването на спирките в община Джебел със соларни лампи

Започна осветяването на спирките в община Джебел със соларни лампи

14.09.2022

Започна осветяването на спирките в община Джебел със соларни лампи. Първите соларни панели, захранващи осветление за чакащите и осветление за рекламния панел със забележителностите на община Джебел, бяха монтирани на съоръженията на входа на града. Те светнаха вечерта на 13 септември. Всеки соларен панел трансформира слънчевата енергия в електрическа и с произведения електрически ток...

към новината →
Подменят 1800 осветителни тела в Сандански с LED

Подменят 1800 осветителни тела в Сандански с LED

13.09.2022

Проектът за модернизация на уличното осветление бе спечелен миналата година, след като Министерството на енергетиката одобри внесеното от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов предложение. Уличното осветление в града е амортизирано и енергоемко, често аварира и не е надеждно. С реализацията на проекта, осветителната система в целия град ще бъде изцяло заменена с ново, енергийно...

към новината →

Международна дейност

Заседания на две комисии на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

Заседания на две комисии на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

16.09.2022

На 14 септември се проведоха дистанционни заседания на двете комисии на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа – по мониторинг и по актуални въпроси.