Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция

15.09.2022
Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция

На интернет страницата на НСОРБ, е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия на 13 септември 2022 г. Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 - 2027.

Териториалният обхват на Програмата е идентичен с този за програмен период 2014-2020: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес в Република Гърция.

Бъдещата програма е с бюджет от 84 млн. евро. Дейностите, обект на подкрепа, са в обхвата на три основни приоритета – за по-устойчива и по-зелена, по-достъпна и по-включваща гръцко- българска трансгранична територия.

В рамките на Приоритет 1 „По-устойчива и по-зелена гръцко-българска трансгранична територия“ ще се подкрепят дейности насочени към: предотвратяване на риска, наблюдение, планиране и въвеждане на системи за ранно предупреждение; устойчиво на климата ландшафтно планиране и еко мерки за намаляване на риска от бедствия, базирани на екосистеми; планове за сътрудничество, протоколи, инфраструктури и оборудване за ефективно третиране на риска, включително цифрови решения. Планираните дейности ще се изплълняват чрез целеви проекти -за защита от наводнения и за подкрепа за капацитета на МСП за преминаване към зелени и кръгови бизнес модели. Планира се и открита покана към МСП за насърчаване на кръговата икономика. Чрез друга открита покана ще се финансират дейности за:

  • Развитие на зелена инфраструктура, включително разработване и внедряване на нови инструменти, трансфериране на решения между заинтересованите страни и насърчаване на екологични практики;
  • Внедряване на системи за мониторинг за предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха на множество териториални нива.

Приоритет 2  „По-достъпна гръцко-българска трансгранична територия“, включва изпълнение на целеви проект за подобряване на мултимодалната, интелигентната и сигурната мобилност, чрез модернизация на пътища и жп линии.

Приоритет 3 „По-включваща гръцко- българска трансгранична територия“ ще подкрепя мерки за подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот и за повишаване ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации. Изпълението ще се извършва чрез целеви проект и открити покани.

Подробно резюме на Програмата, подготвено от екипа на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-i-a-gartsiya-balgariya