ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 35 / 09-09-2022г.

Дейността на НСОРБ

Становище на НСОРБ по критериите за подкрепа на индустриалните зони и парковете по ПВУ

Становище на НСОРБ по критериите за подкрепа на индустриалните зони и парковете по ПВУ

08.09.2022

НСОРБ депозира становище по проектите на критериите за подбор и оценка на нови и съществуващи оператори на индустриални зони по бъдещата Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG), по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

УС обсъди законодателни инициативи на НСОРБ и актуализирана рамка на бюджетните предложения за 2023 г.

УС обсъди законодателни инициативи на НСОРБ и актуализирана рамка на бюджетните предложения за 2023 г.

09.09.2022

Законодателни инициативи на НСОРБ за подобряване на общинската финансова рамка бяха сред основните теми на заседанието на Управителния съвет на НСОРБ на 8 септември. Одобрени бяха конкретни текстове за промени в два закона:

Становище на НСОРБ по повторното обсъждане на процедурата за модернизация на образователната среда

Становище на НСОРБ по повторното обсъждане на процедурата за модернизация на образователната среда

07.09.2022

НСОРБ депозира становище по публикувания за повторно обществено обсъждане пакет от документи за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Образование на бъдещето – втори международен форум във Варна

Образование на бъдещето – втори международен форум във Варна

08.09.2022

От 7 до 9 септември община Варна организира втори международен форум, посветен на качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и на спецификата на поколенията. Партньори на събитието бяха Министерството на образованието и науката, НСОРБ и образователните институции в морската ни столица, а домакин – Икономическият университет.

Актуално

Публикувани са указанията за подготовка на проектобюджета за 2023 г.

Публикувани са указанията за подготовка на проектобюджета за 2023 г.

07.09.2022

Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г. са публикувани на интернет страницата на МФ: https://www.minfin.bg/bg/1548 . Срокът за предоставяне на необходимата информация в МФ, макети и придружаваща ги декларация/потвърждение е до 15 септември .  Исканата...

към новината →

Проектът на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация е публикуван за обществено обсъждане

Проектът на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация е публикуван за обществено обсъждане

07.09.2022

На портала за обществени консултации е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7088 Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е създаден чл. 117а, ал. 1...

към новината →

Важна информация от Изпълнителна агенция по околна среда

Важна информация от Изпълнителна агенция по околна среда

08.09.2022

На 8 септември 2022 г. Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) публикува на своята интернет страница информация относно изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от страна на общините, на основание чл. 28б, ал. 1 от Наредба № 7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на...

към новината →

Кметове от област Благоевград - за пускане на движението през тунел „Железница“ на АМ „Струма“

Кметове от област Благоевград - за пускане на движението през тунел „Железница“ на АМ „Струма“

05.09.2022

Кметовете на общините Петрич , Сандански , Струмяни , Кресна , Симитли и Благоевград изразяват своята ясна позиция в подкрепа на усилията, които се полагат за пускане на движението през тунел „Железница“ на АМ „Струма“ . Кметовете са категорични, че по този начин ще се гарантират по-безопасни условия за пътуващите, защото ще се елиминира напрежението между водачи и...

към новината →

Търси се директор по иновациите и информационните технологии в Европейския комитет на регионите

Търси се директор по иновациите и информационните технологии в Европейския комитет на регионите

07.09.2022

Европейският комитет на регионите (КР) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) работят заедно за предоставяне на определен брой услуги съгласно съществуващото между тях споразумение за сътрудничество. В момента се търси директор, способен да предостави стратегическа визия и насоки за работата на новосъздадената дирекция за иновации и информационни технологии в рамките на...

към новината →

Стопанисване на земеделски земи, придобили характеристика на гора

Стопанисване на земеделски земи, придобили характеристика на гора

09.09.2022

Във връзка с нарасналото търсене на дърва за огрев и задоволяване на нуждите на местните хора, заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, със свое официално писмо от 07.09. 22г., припомня разнопосочната държавна политика по отношение на поземлените имоти, придобили характеристика на гора, но отразени в кадастралната карта като земеделски земи. Предвид текущата обстановка,...

към новината →
Младежки представители на три български общини участваха в работна среща на Мрежата на балканските градове В40

Младежки представители на три български общини участваха в работна среща на Мрежата на балканските градове В40

07.09.2022

Общините Карнобат, Свиленград и Троян участваха в срещата на младежките представители на градовете от инициативата на Мрежата на балканските градове В40 (Balkan Cities Network) в периода 23 – 28 август в Истанбул.

С подкрепата на НСОРБ

#Безопасниулици Продължава обновяването на пътната маркировка и пешеходните пътеки в град Сандански

#Безопасниулици Продължава обновяването на пътната маркировка и пешеходните пътеки в град Сандански

07.09.2022

Наближава 15 септември и общините традиционно предприемат мерки и дейности, свързани с пътната безопасност. Обновявянето на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка са част от мерките за създаване на по-добри условия за придвижване на децата и учениците.

 

#Devin Община Златоград реновира „Илийкова чешма“ от конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“

#Devin Община Златоград реновира „Илийкова чешма“ от конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“

07.09.2022

„Илийковата чешма“ в община Златоград е поредният обновен обект от избраните в националния конкурс за реновиране на естествени източници на минерална и изворна вода на „Девин“ ЕАД и НСОРБ.

Предстоящо

Започват присъствените обучения през септември, октомври и ноември

Започват присъствените обучения през септември, октомври и ноември

08.09.2022

На 12 септември зарочва следващата поредица от безплатни обучения за общините, които НСОРБ организира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

Urban Development Forum 2022 - Интегрирани действия за устойчивост -  19 септември, Hyatt Regency Sofia

Urban Development Forum 2022 - Интегрирани действия за устойчивост - 19 септември, Hyatt Regency Sofia

09.09.2022

Тазгодишното издание на Urban Development Forum, организиран от Градът Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка, ще се фокусира върху добрите практики на интегрирано планиране, процедиране и реализация на проекти в различни сфери и в различни български градове.

От 12 септември могат да бъдат правени номинации за Годишните награди „Рицар на книгата“

От 12 септември могат да бъдат правени номинации за Годишните награди „Рицар на книгата“

09.09.2022

Наградата „Рицар на книгата“ е израз на признателност към хората, които през последната година са допринесли за развитието на българската книга и книгоиздаване. Наградата се връчва на изявени професионалисти, които със своите идеи, творчество и упорит труд помагат на българските книги да достигнат до повече читатели и да получат уважението и популярността, които заслужават. „Рицар на книгата“ се присъжда от Асоциация „Българска книга“ в категориите:

Новини по програми и проекти

Набират се проекти за доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход

Набират се проекти за доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход

05.09.2022

Обявена е покана за набиране на проектни предложения по Програма „Вътрешни работи“, процедура „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021: https://www.eeagrants.bg/programi/vtreshni-raboti/novini/pokana-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya Допустими кандидати са: Всички субекти, публични или...

към новината →

Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

05.09.2022

Европейският съюз, чрез Кохезионната политика, въведе специални мерки по отношение на планинските региони. Тези мерки могат да се използват за финансиране на много инициативи, които подобряват качеството на живот на гражданите в планинските територии. Въпреки това, както се посочва в 8-ми доклад за сближаване , „сближаването в Европейския съюз се е подобрило, но остават пропуски“, особено...

към новината →

Коментирайте условията за предоставянето на топлия обяд 2021-2027

Коментирайте условията за предоставянето на топлия обяд 2021-2027

09.09.2022

На https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/ е публикуван проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“. Допустими кандидати по бъдещата процедура, която е в обхвата на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, са...

към новината →
Форуми по Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Форуми по Стратегията на ЕС за Дунавския регион

09.09.2022

На 18 октомври 2022 г. ще се проведе деветият форум за гражданско участие в Стратегията на ЕС за Дунавския регион https://capacitycooperation.danube-region.eu/events/9th-danube-participation-day/. Мотото на събитието е „Устойчивост чрез разнообразие: включване на гражданското общество в Дунавската стратегия“.

Медиите за нас

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: Ще направим речни корита в засегнатите села

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: Ще направим речни корита в засегнатите села

09.09.2022

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов и началник на Кризисния щаб в града коментира в предаването "Лице в лице" по BTV, че предстои да бъдат направени речни корита на трите реки, които минават през селата Каравелово, Богдан и Слатина. Той заяви, че със заповед на министъра на земеделието сечта в района е прекратена и предстои проверка от ведомството. "Каква е причината за щетите,...

към новината →

Душо Гавазов, кмет на Мъглиж: Важно е да започнем да говорим за превенция

Душо Гавазов, кмет на Мъглиж: Важно е да започнем да говорим за превенция

08.09.2022

Община Мъглиж започва от днес 7.09.2022 до 9.09.2022 дарителска акция сред служителите на общинската администрация в помощ на пострадалите села от наводненията в община Карлово. Средствата от дарителската акция ще бъдат изразходвани за най-необходимите продукти за нуждаещите се. Кметът се обърна и към гражданите, които могат, да подпомогнат жителите на Карловско с дрехи, завивки и хранителни...

към новината →

Димитър Иванов, кмет на Община Марица: Заводите в общината дават хляб на 100 000 души

Димитър Иванов, кмет на Община Марица: Заводите в общината дават хляб на 100 000 души

07.09.2022

В интервю за "24 часа" кметът на Общината споделя, че през последните два месеца отново има две големи инвестиции. "Наша компания в съдружие с австрийска ще осигури над 1000 нови работни места. Ще строят нещо  иновативно, което досега  не е правено в България. Другата инвестиция е на голяма българска фирма за производство на дограма. Нейната база ще е върху 120 дка разгърната застроена...

към новината →

Хасан Азис, кмет на Кърджали и зам.-председател на УС на НСОРБ: Посетителският център на Перперикон ще е готов до края на годината

Хасан Азис, кмет на Кърджали и зам.-председател на УС на НСОРБ: Посетителският център на Перперикон ще е готов до края на годината

08.09.2022

До края на годината изграждането на Посетителския център на Перперикон трябва да бъде завършено. Това съобщи кметът на Кърджали Хасан Азис от самия скален град на траките, където посрещна вицепрезидента Илияна Йотова. Тя посети археологическия комплекс и културно-исторически паметници в Кърджали по покана на Регионалния исторически музей и екипа на проф. Николай Овчаров. От 2015 г. за...

към новината →

Павлин Белчев, кмет на община Баните: Наша задача е да работим за положителни демографски показатели

Павлин Белчев, кмет на община Баните: Наша задача е да работим за положителни демографски показатели

08.09.2022

"Нашето старание винаги е било да променим облика на всяко населено място. Максимално се възползваме от всички възможности, които дават държавата и европейските фондове за реализиране инфраструктурни обекти. Асфалтирахме улици в почти всички населени места. В момента продължаваме в Давидково, следва Загражден. Може да се похвалим, че преди 10 дни беше финализиран ремонтът на кметството в село...

към новината →

Димитър Здравков, кмет на Община Садово: Асфалтирахме 30 км улици със собствена техника

Димитър Здравков, кмет на Община Садово: Асфалтирахме 30 км улици със собствена техника

07.09.2022

Кметът споделя пред "24 часа", че благодарение на това, че през годините са създали звено за асфалтиране на пътища, доста са напреднали по отношение на асфалтирането и разполагат със собствен парк машини. "Настилките, които се полагат, са качествени.  Вече е видимо това, което вършим. Откакто общината сама асфалтира улици със собствена техника, сме направили близо 30 км. От началото на...

към новината →

Александър Ненов, зам.-кмет на Костинброд: Костинброд отдава почит на един от най-видните български индустриалци

Александър Ненов, зам.-кмет на Костинброд: Костинброд отдава почит на един от най-видните български индустриалци

07.09.2022

На 14 септември в Костинброд ще бъде открит паметник на д-р Никола Чилов, един от основоположниците на индустриалното производство в България. Възпитаник на Търговската гимназия в Солун, а по-късно в търговската гимназия в Свищов, Никола Чилов завършва финанси в Ерланген (Германия) и през 1910 година става доктор на финансовите науки. През 1912-1913 година е секретар на Българската екзархия в...

към новината →

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София: Отчитаме 100% изпълнение на общинските приходи и добра събираемост от данъци и такси

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София: Отчитаме 100% изпълнение на общинските приходи и добра събираемост от данъци и такси

08.09.2022

Дончо Барбалов, заместник-кмет по направление “Финанси и здравеопазване" в Столична община, в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус" коментира   предстоящото обществено обсъждане за отчета за изпълнението на бюджета на Столична община за изминалата 2021 година, двата нови регистъра на сайта на администрацията и  потвърждаването на кредитния рейтинг на столицата от...

към новината →

Кметът Иса Бесоолу: Павел баня се развива като целогодишна балнеоложка и туристическа дестинация

Кметът Иса Бесоолу: Павел баня се развива като целогодишна балнеоложка и туристическа дестинация

09.09.2022

Кметът разказва пред „Строител“ за важните проекти на общината за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, за подготвените проекти за цялостна подмяна на ВиК мрежата на три села. Общината има свое строително звено и кметът посочва тази практика като най-доброто решение за общината да пести средства от бюджета и да реализира повече ремонтни дейности. До края на октомври трябва да приключат...

към новината →

Новини от общините

Фотоволтаична система се монтира на сградата на Община Петрич

Фотоволтаична система се монтира на сградата на Община Петрич

08.09.2022

Фотоволтаична система се монтира на сградата на Община Петрич. Мощността на фотоволтаичната система е 30 kW. Според предварителните разчети с тази система ще се постигне икономия от поне 30% от потребеното количество ел. енергия за нуждите на административната сграда. На годишна база фотоволтаичната технология ще произвежда около 40 000 kW енергия. По този начин ще се генерира икономия,...

към новината →

Община Сливен с подкрепа от ОбС за изграждането на собствен фотоволтаичен парк за нуждите на общината

Община Сливен с подкрепа от ОбС за изграждането на собствен фотоволтаичен парк за нуждите на общината

09.09.2022

Общински съвет Сливен подкрепи предложението на кмета на Община Сливен Стефан Радев за изграждането на собствен фотоволтаичен парк за нуждите на общината. Ще бъдат изградени две централи по 3,5 мегавата.  Според градоначалника фотоволтаичните централи ще задоволят изцяло нуждите на общината от необходимата електроенергия.  Предстои изготвяне на техническия проект. В зависимост от...

към новината →

Община Димитровград ще финансира 3 граждански проекта за облагородяване на градската среда

Община Димитровград ще финансира 3 граждански проекта за облагородяване на градската среда

07.09.2022

Община Димитровград ще финансира три граждански проекта за облагородяване на градската среда. В конкурса, под мотото "За приветлива градска среда", с идеи за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки са участвали три сдружения на собственици на имоти, като всички са одобрени. Проектите ще бъдат финансирани със суми до 5000 лева. Предвидените дейности в проектите...

към новината →

Летният театър в Стара Загора - с нов облик

Летният театър в Стара Загора - с нов облик

05.09.2022

Завърши ремонтът на един от знаковите за Стара Загора обекти – Летният театър. Музикалната сцена, която е част от най-големия парк в града – „Митрополит Методий Кусев“, очаква първия си изпълнител – емблемата на българската музика Лили Иванова. По този начин ще бъде открит официално обектът, който разполага с над 1600 места.  Днес се очаква и последната част от необходимата документация за...

към новината →

В Русе предстои базар за любителите на хендмейд продукти

В Русе предстои базар за любителите на хендмейд продукти

05.09.2022

На 10-11 септември в Русе ще се проведе поредното издание на Ruse Art Project bazaar, насърчаващо български автори, приложници и артисти.  Целта е запознаване и популяризиране на работещите артисти на България, които влагат в заниманията си не само страст и себеизраз, но и инвестират средства и енергия в усъвършенстване на своите продукти, в развиването на своите умения,...

към новината →

„Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите“ за 11-ти път с много изненади за посетителите

„Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите“ за 11-ти път с много изненади за посетителите

09.09.2022

Есенният празник „Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите“ ще донесе много емоции на великотърновци и гостите на града. Богата културна програма, занаятчийско изложение, арт-ателиета и работилници, концерти, изложби, огнено шоу с обръчи, кулинарни състезания, винен дегустационен център – десетки събития ще се проведат на Улицата на занаятите, в дюкяните и ателиетата,...

към новината →

Зелената сделка

Зеленият преход на гарите

Зеленият преход на гарите

08.09.2022

Идеята за преобразуването на изоставените промишлени обекти, която последните десетилетия придобива все по-голяма популярност, всъщност дава първи сериозни резултати още в средата на миналия век. Преобразуването на бивши индустриални площи в нови креативни пространства, културни и туристически центрове, дори в удобни места за живеене или работа, са част от концепцията Нов европейски Баухаус на Европейската комисия.

Международна дейност

Ролята на силната политика за сближаване  - тема на дискусия между министри по европейските въпроси от страни - членки на ЕС

Ролята на силната политика за сближаване - тема на дискусия между министри по европейските въпроси от страни - членки на ЕС

05.09.2022

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвес Кордейро взе участие в неформалната среща на министрите, отговарящи за политиката на сближаване от 27-те държави членки. Домакин на срещата в Прага беше чешкото председателство на Съвета на ЕС. Бъдещето на политиката на сближаване след 2027 г. и нейната роля за справяне с въздействието на непредвидими събития, като настоящата...

към новината →
Българските представители в Съвета на европейските общини и региони

Българските представители в Съвета на европейските общини и региони

08.09.2022

В края на 2022 година изтича мандатът на делегацията на НСОРБ в Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). СЕОР е най-старата и най-голямата неправителствена организация на местните и регионални власти в Европа. В момента в нея са представени 60 национални асоциации от 40 страни, които представляват около 150 000 местни и регионални власти. Ръководни органа на...

към новината →
Британската кралица Елизабет Втора почина

Британската кралица Елизабет Втора почина

Кралицата на Великобритания Елизабет Втора почина на 96-годишна възраст, съобщи Бъкингамският дворец. Смъртта на най-дълго управлявалия монарх в света ще доведе до поредица от промени в една от най-старите държави и икономики в Европа. По време на нейното управление в Обединеното кралство се сменят 15 министър-председатели. Последният - Лиз Тръс, бе избрана на поста на 5 септември след среща с кралицата в имението ѝ Балморал. 

Наричана бе "кралица на промяната", "скала", "стожер", "символ на приемственост", "последния велик монарх", "непоклатимата", "Елизабит Велика". Тя бе още кралицата с книжка за шофьор на камион, диплома за механик, горещ футболен запалянко и любител на тъмната бира.

Най-големият син на Елизабет - Чарлз, автоматично става крал на Обединеното кралство и държавен глава на 14 други кралства, вкл. Австралия, Канада, Нова Зеландия и Ямайка.