Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

05.09.2022
Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

Европейският съюз, чрез Кохезионната политика, въведе специални мерки по отношение на планинските региони. Тези мерки могат да се използват за финансиране на много инициативи, които подобряват качеството на живот на гражданите в планинските територии.

Въпреки това, както се посочва в 8-ми доклад за сближаване, „сближаването в Европейския съюз се е подобрило, но остават пропуски“, особено в селските райони. Потенциалните бенефициенти на тези средства в планинските райони твърде често не са наясно с възможностите, предлагани от политиката на сближаване и са изправени пред редица пречки, ограничаващи усвояването в техните региони.

Какви са пречките пред усвояването на Кохезионните фондове в планинските региони? Как могат управляващите органи и другите компетентни участници да информират по-добре за възможностите на Кохезионната политика за периода 2021-2027 г.? Какъв вид подкрепа е необходима, за да се помогне на заинтересовани страни от планинските райони да се възползват максимално от тези средства?

Montana174 е едногодишна комуникационна кампания за информиране и ангажиране на гражданите, живеещи в планинските райони относно политиката на сближаване в пет европейски планински региона. Възползвайки се от констатациите и дейностите като участвате в последната конференция на Montana174. Тя ще бъде възможност за споделяне на научените поуки относно нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени планинските населени места, както и за обсъждане на различни практики за насърчаване на усвояването на средствата от политиката на сближаване в планинските райони през периода 2021 г. -2027 г.

За регистрация до 9 септември 2022 г., моля посетете следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffZEmwcFSjlmYGWZUSozWj2L6es0XiNJL9k4q5-55ScmgI8w/viewform