Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Набират се проекти за доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход

Набират се проекти за доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход

05.09.2022
Набират се проекти за доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход

Обявена е покана за набиране на проектни предложения по Програма „Вътрешни работи“, процедура „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021: https://www.eeagrants.bg/programi/vtreshni-raboti/novini/pokana-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya

Допустими кандидати са:

  • Всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в България;
  • Международни организации, техни органи или агенции.

Допустими партньори са: всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в Норвегия, България, други държави-бенефициенти или страна извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с България, международна организация или нейни органи или агенции, които могат да участват и допринесат за даден проект.

Допустими дейности за подкрепа, са:

  1. Доброволно връщане на граждани на трети държави (в т.ч. непридружени непълнолетни и малолетни лица и други уязвими лица) в държавата на произход или трета сигурна държава;
  2. Предоставяне на реинтеграционна подкрепа на граждани на трети държави след връщането им в държавата на произход или трета сигурна държава.

Бюджетът на процедурата е 782 332 лв. (400 000 евро). Максималният размер на проект е 782 332 лева (400 000 евро). Минималният размер на проект е 391 166 лева (200 000 евро). Собственият принос, който не е задължителен, може да е рамките от 10 % до 50% от стойността на проекта.

Крайният срок за кандидатстване е 2-ри декември 2022 г. 17:30 ч.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/040fcdd8-de4f-4d92-9768-6a0154ab263e/Procedure/Info/effb87ca-8fd9-4636-940f-0214e492bfd0