Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Важна информация от Изпълнителна агенция по околна среда

Важна информация от Изпълнителна агенция по околна среда

07.03.2023
Важна информация от Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на своята интернет страница е публикувала  два броя Заповеди за определяне на общините, които са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, издадени по реда на чл. 12 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (редакция от 05.06.2018 г.).

Заповедите са отчетната 2020 г. и могат да бъдат намерени в раздел „Мониторинг на отпадъци“,  подраздел „Информация по общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците“ и „Заповеди“ или на следния линк:

https://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/waste_legislation/zapovedi-za-2020-god

Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 12, ал. 6 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци) в 14-дневен срок от оповестяването (т.е. от 27.02.2023 г.) заповедите могат да бъдат обжалвани по реда на АПК пред съответния Административен съд.