Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Проектът на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация е публикуван за обществено обсъждане

Проектът на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация е публикуван за обществено обсъждане

07.09.2022
Проектът на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация е публикуван за обществено обсъждане

На портала за обществени консултации е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7088

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е създаден чл. 117а, ал. 1 съгласно, който Министерския съвет приема методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация. С проекта на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство. Основната цел на методиката е да интернализира инфлационния риск, чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности. Срокът за бележки и коментари по представения за обществено обсъждане проект на ПМС е 19.09.2022 г.