Актуализирана база данни за побратимяванията

31.01.2019

1396

Съгласно предоставената ни от общините информация, НСОРБ актуализира базата данни за побратимяванията им с техни чуждестранни партньори. Обновената към 31 януари 2019 година база данни е публикувана в раздел „Международно сътрудничество и ЕС“, секция „Побратимяване“ (ТwinningBG2019) на интернет страницата ни: https://www.namrb.org/pobratimiavane .

Базата данни постоянно ще се актуализира с нови партньорства и побратимявания. На електронна поща: namrb@namrb.org очакваме информация от общините, които желаят да обновят данните за побратимяванията си.

Екипът на Сдружението изказва сърдечна благодарност на десетките ръководства и експерти от общините, които предоставиха информация за обновяването на базата данни.

Несъмнено с това спомагаме за публичността и популяризирането на многобройните, дългогодишни и ползотворни партньорства, които общините ни подържат и развиват с хиляди местни и регионални власти от целия свят.