5 потенциални сценария за интеграция/дезинтеграция в ЕС дискутира конференция в НБУ

09.05.2022

130

Нов български университет и Трансевропейската асоциация за политически изследвания (ТЕПСА) организират на 12 май 2022 г. от 12:30 на регионална конференция „Европейската интеграция, възможни сценарии пред ЕС-2035 г.“,  в рамките на проект „InDivEU - Integrating Diversity in the European Union“ (Интегриране на различията в Европейския съюз). Конференцията ще се проведе в София, в сградата на Нов български университет, зала 310, корпус 1.

Целта на събитието е да представи 5 потенциални сценария за интеграция/дезинтеграция в ЕС и техните ефекти върху регионалното развитие и регионалните политики. Сценариите са развити като резултат от международно проучване, което изследва ефектите, които „диференцираната интеграция“ (развитието на ЕС на „различни скорости“) в ЕС има върху процесите на управление на различните нива в съюза.

Работните езици на конференцията са български и английски. Осигурен е симултанен превод на двата езика. Събитието ще се проведе присъствено, като пътните разходи на участниците са за сметка на организаторите.

За потвърждение участие на hpanchugov@nbu.bg или euzunova@nbu.bg

В прикачения файл можете да видите програмата на конференцията.

Документи

ДатаФайл
09.05.2022 Програма