Очакваме Ви на Годишната среща на местните власти от 19 до 21 септември

02.08.2021

1428

Националното сдружение на общините в Република България кани всички общини да вземат участие в нашия най-голям форум – Годишната среща на местните власти.

ХIV Годишна среща на местните власти  ще се проведе в периода 19 - 21 септември 2021 г. в к.к. „Албена“, след две години прекъсване.

Традиционно, събитието ще Ви даде възможност:

  • да дискутирате актуални теми от дневния ред на общините;
  • да обогатите познанията си с успешни практики за икономическата активност в общините, насочена към инвестиции, за иновативни решения в областта на околната среда;
  • да обсъдите перспективите пред децентрализацията в управлението;
  • да споделите проблеми и да обсъдите възможности с колеги и приятели;
  • да създадете контакти с нови потенциални партньори, за което широка възможност ще Ви предостави традиционното изложение „Общинско ЕКСПО“, организирано от „НСОРБ Актив“.

Подготвили сме три дискусионни форума по актуални за общините теми, в рамките на Годишната среща, в които можете да вземете участие:

  • Партньорства за развитие и инвестиции (19 септември, 14,30 – 17 ч.)
  • Финансовата децентрализация в България: настоящо състояние и перспективи (20 септември, 11,30 – 13 ч.)
  • Дискусия за бъдещето на Европа: зелени решения и иновации за обновяване на средата (20 септември, 15 – 17,30 ч.)

През втория ден на събитието ще се проведе и XXXIV-тото Общото събрание на НСОРБ. Покана и материали за него делегатите ще получат, съгласно Устава на нашата организация, до средата на м. август.

Неразделна част от програмата на Годишната среща е Специализираното изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО. То предоставя възможност на изложителите да представят по индивидуален начин свои стоки, проекти или услуги и да установят директни и непосредствени контакти с общинските лидери.

ХV-тото Общинско ЕКСПО ще бъде открито с тържествено прерязване на лентата в първия ден на Форума – 19 септември.

По традиция, Годишна среща на местните власти е и събитието, на което НСОРБ връчва своите Годишни награди. На 20 септември ще Ви очакваме на тържествената церемония по връчване на наградите „Принос за развитие на местното самоуправление“ (за община); „Принос за развитието на местното самоуправление“ (за служител на общинска администрация); „Партньор на общините“, „Общински инвеститор“ и „Глас на общините“. Обръщаме внимание, че до 30 август приемаме номинации от общините по първите четири категории. Информация за критериите и формуляри за участие можете да видите на: https://www.namrb.org/godishni-nagradi-na-nsorb-2021

Действащата епидемична обстановка налага ограничения относно броя на участниците, затова можете да регистрирате само до четирима представители от община: двама делегати в Общото събрание (кмет и председател на Общински съвет или техни законни представители, упълномощени по съответния ред) и още двама представители на общината.

Подробна информация за условията за участие и линк за регистрация са изпратени до всички общини на 27 юли.

Информация за цялото събитие ще намерите в предварителната програма по-долу.

Ако сте представители на бизнеса и се интересувате от участие в Общинското ни ЕКСПО или желаете да се включите като спонсор в нашето най-голямо годишно събитие, разгледайте информацията за Спонсорските пакети, които предлагаме. Сигурни сме, че многообразието от варианти, които сме подготвили ще оправдаят очакванията Ви и ще дадат възможност за представяне на фирмата Ви по най-добрия начин. 

Разгледайте Спонсорските пакети в раздела с документи по-долу.

Информация за условията за участие в Общинско ЕКСПО можете да видите на: https://expo.namrb-activ.org/

 

Актуална информация за Годишната среща на местните власти можете да смедите на специалния сайт на събитието https://2021.namrb.org/

Годишната среща на местните власти 2021 се осъществява с медийната подкрепа на: