Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Обучения

Начало | Обучения | Как да се включа в обучение?

Как да се включа в обучение?

12.12.2021

Как можете да се включите в обученията?

  • Чрез заявка в Регистрационната форма (Линк към Регистрационната форма ще откриете в поканата, изпратена до общината), можете да заявите желанието си да се включите в организираните обучения;
  • Заявките за участие се приемат не по-късно от 7 дни преди началото на съответното обучение (напр. за обучение от 17 до 19 януари, срокът е до 10 януари);
  • Не по-късно от 7 дни преди началото на семинара, ще получите потвърждение, а при необходимост и допълнителна информация за провеждането.

Важно! Максималният брой участници в едно обучение е 25. Записването става по реда на постъпване на заявките. В случай, че с Вашата заявка надхвърля максималния брой участници, ще получите обратна връзка за други възможни дати и места, на които ще се провеждат обучения по същата тема.

Обученията ще се провеждат съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, съобразно актуалната към момента на провеждане заповед на министъра на здравеопазването. 

За допълнителна информация и съдействие, можете да се обръщате към Мария Иванова - m.ivanova@namrb.org, 0889 621 804, Маруся Цветкова - m.tsvetkova@namrb.org, 0882 896 145 и Виктор Георгиев – v.georgiev@namrb.org, 0882 390 928.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.