Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Обучения

Начало | Обучения | Започна приемът на заявки за присъствените обучения през месеците април, май и юни

Започна приемът на заявки за присъствените обучения през месеците април, май и юни

06.03.2023
Започна приемът на заявки за присъствените обучения през месеците април, май и юни

Отворена е регистрацията за участие в присъствените обучения, реализирани по проект  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по административен договор №BG05SFOP001-2.015-0001/10.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Линкът за регистрация е изпратен на официалния имейл на общинската администрация в приложената покана.

Максималният капацитет на един обучителен семинар е 22-ма участници. Ако дадена заявка надхвърля допустимия брой участници, подателят ще бъде уведомен своевременно.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема в периода от 2021 г. до настоящия момент.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Съгласно изискванията на проекта, е недопустимо участието на изборни лица – кметове и общински съветници, на управители и служители на общински търговски дружества.

Всички разходи за участие в присъствените обучения се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

График на предстоящите обучения може да видите на: https://www.namrb.org/bg/za-obshtinite/bezplatni-obutcheniya-2022/grafik-na-obutcheniyata-prez-2023-g.За допълнителна информация и съдействие:

Мария Иванова: m.ivanova@namrb.org, 0889 621 804

Маруся Цветкова: m.tsvetkova@namrb.org, 0882 896 145

Виктор Георгиев: v.georgiev@namrb.org, 0882 390928