×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално
Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

На  https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7273  е публикуван проект на Наредба за определяне на правилата за извършване...

24.11.2022 | виж още →
Десислава Тодорова, кмет на Борован и член на УС на НСОРБ: Пълното обхващане на имуществото от данъчната система гарантира по-голяма справедливост

Десислава Тодорова, кмет на Борован и член на УС на НСОРБ: Пълното обхващане на имуществото от данъчната система гарантира по-голяма справедливост

От 111 хил. кв. км територия на страната 63 000 са земеделски земи. Това е имущество, за което, съгласно действащото законодателство, него не се...

24.11.2022 | виж още →
Европа се нуждае от „зима на солидарност“, за да се справи с рязко покачващите се цени на енергията, предупреждават местните лидери

Европа се нуждае от „зима на солидарност“, за да се справи с рязко покачващите се цени на енергията, предупреждават местните лидери

Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите обсъди местния и регионален опит в...

24.11.2022 | виж още →
Златко Живков, кмет на Монтана и член на УС на НСОРБ: Финансовата децентрализация е стимул за подобряване на бизнессредата

Златко Живков, кмет на Монтана и член на УС на НСОРБ: Финансовата децентрализация е стимул за подобряване на бизнессредата

Преотстъпването на 10% от Корпоративния данък може да бъде сериозен стимул за икономическото развитие на общините, подчерта кметът на Монтана и...

24.11.2022 | виж още →
Четири общини с проекти за изкуства и култура

Четири общини с проекти за изкуства и култура

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за...

24.11.2022 | виж още →
Регионите в преход към неутралност по отношение на климата се нуждаят от постоянна подкрепа от ЕС

Регионите в преход към неутралност по отношение на климата се нуждаят от постоянна подкрепа от ЕС

С 19,2 милиарда евро Фондът за справедлив преход (ФСП) е част от Механизма за справедлив преход и фондовете на политиката на сближаване, които...

24.11.2022 | виж още →
Георг Спартански, кмет на Плевен: Държавата това са общините, а общините – това са гражданите

Георг Спартански, кмет на Плевен: Държавата това са общините, а общините – това са гражданите

Задълбочена дискусия предизвика разработеният от НСОРБ модел за децентрализация, който бе основна тема на проведената в Ловеч Регионален форум за...

23.11.2022 | виж още →
Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата...

23.11.2022 | виж още →
Калин Каменов, член на УС на НСОРБ и кмет на Враца: Актуализацията на данъчните оценки намалява сивия сектор

Калин Каменов, член на УС на НСОРБ и кмет на Враца: Актуализацията на данъчните оценки намалява сивия сектор

На 23 и 24 ноември в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч се провежда Регионален форум за обмен на добри практики за общините в...

23.11.2022 | виж още →
Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Троян: децентрализацията не е само преразпределяне на функции, но и споделяне на ресурси

Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Троян: децентрализацията не е само преразпределяне на функции, но и споделяне на ресурси

Кметът на община Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ Донка Михайлова представи резюме на разработения от Сдружението принципен...

23.11.2022 | виж още →