×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално
Постоянната комисия по социални политики към НСОРБ обсъди с централната власт належащите задачи пред общините

Постоянната комисия по социални политики към НСОРБ обсъди с централната власт належащите задачи пред общините

Членовете на Постоянната комисия по социални политики към НСОРБ (ПКСП) обсъдиха със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя...

29.11.2022 | виж още →
Началото на кампанията „Българската Коледа“ бе дадено във Велико Търново

Началото на кампанията „Българската Коледа“ бе дадено във Велико Търново

20-ото юбилейно издание на инициативата "Българската Коледа“ е посветено на децата с редки генетични заболявания. Символичното начало на проявата...

29.11.2022 | виж още →
Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

Променени са Условията за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост...

29.11.2022 | виж още →
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

На  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/11366 е публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023...

29.11.2022 | виж още →
УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

УО на ПРСР публикува поредните разяснения във връзка с актуалните въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,...

29.11.2022 | виж още →
Дискусия по проблемите на енергийната бедност

Дискусия по проблемите на енергийната бедност

Високите цени на енергията поставят все повече граждани на Европа в риск от енергийна бедност. Около 7% от населението на ЕС не е имало достъп до...

28.11.2022 | виж още →
Реформите в енергетиката предвиждат нови задължения за общините

Реформите в енергетиката предвиждат нови задължения за общините

Кметът на Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ Донка Михайлова докладва пред УС на Сдружението обсъждани на различни нива нормативни...

28.11.2022 | виж още →
През февруари ще се проведе Общото събрание на НСОРБ

През февруари ще се проведе Общото събрание на НСОРБ

УС на НСОРБ взе решение Общото събрание на организацията да се проведе на 21 февруари 2023 г. Предварителният дневен ред включва: Отчет за...

25.11.2022 | виж още →
Предложения на НСОРБ за законодателни инициативи в сектор „Сигурност“

Предложения на НСОРБ за законодателни инициативи в сектор „Сигурност“

Управителният съвет на НСОРБ на заседание днес разгледа предложения за законодателни инициативи в сектор „Сигурност“. Те са насочени към...

25.11.2022 | виж още →
Предложение за междуобщинско сътрудничество на заседанието на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация

Предложение за междуобщинско сътрудничество на заседанието на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация

Заседанието на комисията се проведе на 24 октомври. То бе открито и водено от председателя й Маринела Пазвантова, секретар на община Сухиндол....

25.11.2022 | виж още →