×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално
Правомощията на главните архитекти - акцент в заседанието на ПК по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

Правомощията на главните архитекти - акцент в заседанието на ПК по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков взе участие в есенното заседание на Постоянната комисия по устройство на...

25.11.2022 | виж още →
НСОРБ удостоява главен комисар Николай Николов с почетния знак на организацията

НСОРБ удостоява главен комисар Николай Николов с почетния знак на организацията

Членовете на Управителния съвет на НСОРБ приеха решение главен комисар Николай Николов – дългогодишен ръководител на Главна дирекция „Пожарна...

25.11.2022 | виж още →
Ръководството на НСОРБ обсъжда предложения за промени в нормативната база за реакция при бедствия

Ръководството на НСОРБ обсъжда предложения за промени в нормативната база за реакция при бедствия

Управителният съвет на НСОРБ заседава днес в Карлово. Основните обсъждания са свързани със законодателните инициативи на Сдружението за...

25.11.2022 | виж още →
Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, на:...

25.11.2022 | виж още →
УНИЦЕФ България предлага да сподели опит от предоставянето на услуги за ранно детско развитие

УНИЦЕФ България предлага да сподели опит от предоставянето на услуги за ранно детско развитие

На 6 декември от 10:00 ч. УНИЦЕФ България организира среща във връзка с услуги за деца и семейства по отворена процедура за кандидатстване...

25.11.2022 | виж още →
Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в управление на риска в организациите от публичния сектор

Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в управление на риска в организациите от публичния сектор

На 24 и 25 ноември във Велико Търново „НСОРБ-Актив“ ЕООД, съвместно с дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ от Министерство на...

25.11.2022 | виж още →
Очакваме становища по проектонаредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради

Очакваме становища по проектонаредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради

На страницата за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране...

25.11.2022 | виж още →
Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР) кани всички бенефициенти по програмата за участие в...

25.11.2022 | виж още →
Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та...

24.11.2022 | виж още →
Местни власти, полиция и прокуратура обсъждат спешни мерки против мигрантския натиск

Местни власти, полиция и прокуратура обсъждат спешни мерки против мигрантския натиск

Кметовете на общини от Бургаска област, ръководството на ОД на МВР в Бургас, Апелативна и Окръжна прокуратура в Бургас обсъдиха мигрантската криза...

24.11.2022 | виж още →