Горещи телефони за доставка на храни и медикаменти за нуждаещи се

06.12.2020

20476

Актуална информация за горещите телефони на общините, чрез които се оказва съдействие на възрастни, болни и хора под карантина към 17.11.2020 г.

Информация за промяна в телефоните или разкриване на допълнителни услуги общините могат да подават по всяко време на следния имейл m.petrova@namrb.org 

 

Списък с общините и телефоните и/или лицата за контакт можете да изтеглите от прикачения по-долу документ. 

Документи