ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 2 / 13-01-2023г.

Дейността на НСОРБ

Предстоящо заседание на УС на НСОРБ

Предстоящо заседание на УС на НСОРБ

11.01.2023

На 19 януари 2023 г. в София ще се проведе редовно заседание на Управителния съвет на НСОРБ. В предварителния дневен ред е включено обсъждане и приемане на документите, които ще бъдат разгледани от предстоящото Общо събрание на организацията, както и проблематиката за съпътстващите форуми на събитието. Членовете на УС ще обсъдят проекта за промени в Закона за ВиК, подготвен от МРРБ,...

към новината →

Контролният съвет на НСОРБ ще обсъди отчета за дейността си през 2022 г.

Контролният съвет на НСОРБ ще обсъди отчета за дейността си през 2022 г.

11.01.2023

Отчетът за дейността на Контролния съвет на НСОРБ ще бъде обсъден на предстоящото на 19 януари 2023 г. заседание. То ще се проведе в София. Членовете на Контролния съвет са поканени да вземат участие и в обсъжданията в рамките на предстоящото заседание на Управителния съвет на Сдружението. ѝотчетът за дейността на КС на НСОРБ ще бъде гласуван от предстоящото през февруари Общо събрание....

към новината →

Председателят на УС на НСОРБ и министърът на младежта и спорта обсъдиха новата програма за енергийна ефективност на спортни обекти

Председателят на УС на НСОРБ и министърът на младежта и спорта обсъдиха новата програма за енергийна ефективност на спортни обекти

11.01.2023

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева и председателят на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Община Велико Търново Даниел Панов обсъдиха новата програма за енергийна ефективност на спортни обекти. Механизмът е по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, която е част от...

към новината →

НСОРБ започва проект за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

НСОРБ започва проект за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

10.01.2023

НСОРБ стартира изпълнението на договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022 по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия. Проектът има за цел да подпомогне повишаването на финансовата...

към новината →

Започват онлайн информационните обучения за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ

Започват онлайн информационните обучения за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ

06.01.2023

Във връзка със стартирането на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, НСОРБ и МРРБ организират провеждането на онлайн информационни обучения за общините , с цел представяне и обсъждане на изискванията и критериите, заложени в Насоките за кандидатстване...

към новината →

НСОРБ и МРРБ планират старта на Програмата за развитие на регионите

НСОРБ и МРРБ планират старта на Програмата за развитие на регионите

10.01.2023

На 10 януари 2023 г., изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева проведе работна среща със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 Десислава  Георгиева. Обект на ползотворната дискусия бе стартът на набирането на проекти по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР),...

към новината →

Актуално

МТСП набира номинации за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

МТСП набира номинации за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

11.01.2023

Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и организации за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Знакът е престижен символ и стимул за подобряване на управлението за постигане на пълна равнопоставеност между жените и мъжете. Награждаването ще се състои в края на...

към новината →
Стартира набирането на проекти за чиста околна среда

Стартира набирането на проекти за чиста околна среда

11.01.2023

На https://www.moew.government.bg/bg/zapochva-kampaniyata-chista-okolna-sreda-za-2023-g/ е обявена покана за набиране на проекти в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2023 г. на тема: „Обичам природата – и аз участвам “. С реализацията на дейностите по Националната кампания, се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на...

към новината →
Информация за отчитане дейността на здравните медиатори през 2022 г.

Информация за отчитане дейността на здравните медиатори през 2022 г.

Напомняме, че тече срока за подаване на годишните отчети за дейността на здравните медиатори на територията на съответната община, съгласно чл. 9 от в Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори (Наредба № 1).

Здравният медиатор изготвя годишния отчет за 2022 година, който представя на прекия си ръководител и на кмета на общината. Образецът за изготвяне на отчета е съгласно приложението към Наредба № 1.

Годишните отчети се изготвят и представят от кмета на общината в Министерство на здравеопазването - в срок до един месец от изтичане на отчетния период - 31 януари 2023 г.

Медиите за нас

Калин Каменов, кмет на Враца и член на УС на НСОРБ: Враца е на картата на световната автомобилна индустрия

Калин Каменов, кмет на Враца и член на УС на НСОРБ: Враца е на картата на световната автомобилна индустрия

11.01.2023

В последните дни на 2022 г. изданието „Конкурент“ публикува обширно интервю с кмета на община Враца и член на УС на НСОРБ Калин Каменов за постиженията и предизвикателствата през отминалата година. „Годината беше изпълнена с предизвикателства. Липсата на стабилно управление и комуникация с изпълнителната власт, както и сериозният ръст на цените на стоки и услуги ни изправиха пред трудности....

към новината →

Иван Портних, кмет на Варна: Икономическата зона е сред ключовите проекти за развитие на региона

Иван Портних, кмет на Варна: Икономическата зона е сред ключовите проекти за развитие на региона

09.01.2023

Кметът на община Варна Иван Портних бе гост в обзорното седмично предаване на Радио Варна „Позиция“. Той изрази недоволството на общините от това, че няма абсолютно никаква промяна по отношение на програмите за европейско финансиране. През последните две години за общините не е отворена нито една програма, сподели Портних. Проблем е, че все още не е ясен хоризонтът, в който ще започнат да...

към новината →

Павел Михайлов, кмет на община Родопи: Много е важно да подобрим инфраструктурата в общината

Павел Михайлов, кмет на община Родопи: Много е важно да подобрим инфраструктурата в общината

09.01.2023

Нова детска градина в Браниполе за 4,6 млн. лева, изцяло обновен парк в Брестовица и реконструкция на централния площад в Първенец за над 3 млн. лева, околовръстен път в Марково за 1,8 млн. лева, петдесет проектирани улици, по-голямата част, от които асфалтирани, нов мост, няколко нови игрища за мини футбол, детски и спортни площадки. Това са част от постиженията през изминалата година от...

към новината →

Павлин Белчев, кмет на Баните: Въпреки кризите се опитваме да променяме облика на общината

Павлин Белчев, кмет на Баните: Въпреки кризите се опитваме да променяме облика на общината

06.01.2023

”2022 беше една добра година за община Баните, въпреки политическата обстановка в държавата, икономическата криза, която завладя не само България, но и целия свят. И предизвикателство човек да е на чело на една община в такива трудни времена“, казва кмета на община Баните Павлин Белчев пред БНР. Чуйте подробно:...

към новината →

Теодора Дачева, зам.-изпълнителен директор на НСОРБ: Нужна е цялостна политика за развитие на регионите

Теодора Дачева, зам.-изпълнителен директор на НСОРБ: Нужна е цялостна политика за развитие на регионите

09.01.2023

По данни на Института за пазарна икономика у нас има общини, които са застрашени от закриване на училищата, поради намалелия брой на обучаваните. Темата бе развита в репортаж на Btv, излъчен в емисията „Btv новините“ на 7.01.2023 г. Проблемът е част от негативните ефекти на общата демографска картина в страната. Нужни са данъчни облекчения и други преференции, за да могат хората да остават...

към новината →

Петър Паунов, член на КС на НСОРБ и кмет на община Кюстендил: На път сме да привлечем първия инвеститор в Индустриална зона-с.Жиленци

Петър Паунов, член на КС на НСОРБ и кмет на община Кюстендил: На път сме да привлечем първия инвеститор в Индустриална зона-с.Жиленци

12.01.2023

Кметът на Кюстендил Петър Паунов, заедно с председателят на Общинския съвет Иван Андонов, анонсираха инвестиционното намерение на българо-немска компания за откриване на завод за соларни панели на територията на Индустриалната зона в село Жиленци. Хъб за стартъпи и обучителен център са част от предвижданите проекти в рамките на инвестицията. Предприятието ще осигури над 100 работни места за...

към новината →

Деян Дойнов, кмет на Сопот: Един кмет има много отговорности, но не толкова права

Деян Дойнов, кмет на Сопот: Един кмет има много отговорности, но не толкова права

13.01.2023

Само когато се работи в синхрон между местна и изпълнителна власт, тогава проблемите се решават, заявява в интервю пред „Актуално“ кметът на община Сопот Деян Дойнов. Той разказва за тежките юридически казуси, които много години са държали общината в съдебните зали, но в крайна сметка истината възтържествува. „Аз съм щастлив и горд, че една община, която беше изпаднала в бездната, тотално...

към новината →

Иван Божилов, кмет на район „Илинден“, СО: Предстои цялостно обновяване на един от най-зелените квартали на София

Иван Божилов, кмет на район „Илинден“, СО: Предстои цялостно обновяване на един от най-зелените квартали на София

13.01.2023

Всички зелените площи в столичния кв. „Захарна фабрика“ ще бъдат обновени по оперативна програма „Региони в растеж“, съобщи пред Радио София кметът на район „Илинден“ Иван Божилов. Проектът обхваща настилките, алеите, междублоковите пространства, допълнително осветление, където има нужда, паркова мебел и съоръжения за детски площадки на обща площ от 72 декара. Чуйте цялото интервю:...

към новината →

Величко Родопски, зам.-кмет на Пловдив: Общината отчита висока събираемост на местните данъци и такси

Величко Родопски, зам.-кмет на Пловдив: Общината отчита висока събираемост на местните данъци и такси

13.01.2023

"За разлика от миналата година, която също започна с неприет държавен бюджет, сега Министерството на финансите дава по-голяма свобода на общините. Те запазват всички предоставени като субсидии средства-за училища, детски градини, сигурност, в същите размери", казва в интервю за Радио Пловдив Величко Родопски, заместник-кмет на Пловдив с ресор финанси. Той обяснява, че за разлика от миналата...

към новината →

Новини по програми и проекти

Наближаващи срокове за кандидатстване по ПРЧР

Наближаващи срокове за кандидатстване по ПРЧР

10.01.2023

През м. октомври 2022 г., се обявиха за кандидатстване , от страна на общините, процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ и „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027  (ПРЧР). Процедура „Укрепване на общинския капацитет“ е разработена по предложение на НСОРБ, като поради недостиг на...

към новината →
До края на месеца се кандидатства за топлия обяд

До края на месеца се кандидатства за топлия обяд

10.01.2023

През  м. септември 2022 г., се обяви за кандидатстване от страна на общините/ районите на общини, процедура „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Бюджетът на процедурата, която е аналогична на тези по предходната Програма за храни за периода 2014-2020, е почти 128 млн. лв. Подкрепа се предоставя под формата на прясно приготвена топла храна - супа,...

към новината →
 Приети са промени в ОПРР 2014-2020

Приети са промени в ОПРР 2014-2020

11.01.2023

Преразпределяне на неусвоен финансов ресурс за финансови инструменти между приоритетни оси и актуализирането на стойности на индикатори са сред приетите от правителството промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Мерките за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради по приоритетната ос за устойчиво и интегрирано градско развитие, финансирани с финансови...

към новината →
Резюме на одобрената от ЕК  ПРР 2021-2027

Резюме на одобрената от ЕК ПРР 2021-2027

13.01.2023

На интернет-страницата на НСОРБ е публикувано резюме на одобрената в средата на м. декември от Европейската комисия Програма за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г.:  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-razvitie-na-regionite   Резюмето е изготвено от екипа на Сдружението, на...

към новината →

Новини от общините

Чавдар е пример за новото възраждане на българското село

Чавдар е пример за новото възраждане на българското село

12.01.2023

Чавдар е пример за новото възраждане на българското село, казва писателят и университетски преподавател Георги Бърдаров. В специалния репортаж, вдъхновен от Коледното село – Чавдар мисли и впечатления споделят кмета на общината Григор Даулов, жители и гости на Чавдар в празничните дни. Чавдар си има всичко, обобщава Стоянка Касабова – горда от това, че е жител на Чавдар. Благодарим на екипа на...

към новината →

БНР и Община Сливен със съвместни инициативи за 140-годишнината от рождението на Сирак Скитник

БНР и Община Сливен със съвместни инициативи за 140-годишнината от рождението на Сирак Скитник

13.01.2023

Българското национално радио и Община Сливен ще си партнират в редица интересни събития, посветени на 140-годишнината от рождението на нашия съгражданин Сирак Скитник, първи главен уредник /ръководител/ на Българското радио.  Поканата бе отправена от генералния директор на националната държавна медия Милен Митев на среща днес с кмета Стефан Радев. Предвижда се БНР да се включи с награда в...

към новината →

Русе се побратими с аржентинския град Берисо

Русе се побратими с аржентинския град Берисо

13.01.2023

Русе е първият български град, който създава връзки с българската общност в този регион „В аржентинския град Берисо живее една от най-големите български диаспори – над 500 семейства с български корени. С подписването на споразумение за побратимяването му с Русе, водени от историческите, приятелски и културни връзки, ще дадем нов тласък на бъдещото сътрудничество между двете населени...

към новината →

Бургас убедително развива социална икономика

Бургас убедително развива социална икономика

11.01.2023

Кметът на община Бургас и член на УС на НСОРБ Димитър Николов представи пред зам.-министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова идеите на Община Бургас за развитието и надграждането на мрежата от социални услуги за хора с различни потребности. Двамата обсъдиха вариантите за откриването на нови социални заведения, механизмите за финансиране на тяхното изграждане и...

към новината →

Голям интерес към безплатното саниране на жилищни сгради в Шумен

Голям интерес към безплатното саниране на жилищни сгради в Шумен

12.01.2023

Много домоуправители на многофамилни жилищни сгради, представители на фирми, строители и граждани се включиха в организираната от Община Шумен информационна среща за санирането на сгради по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ от Националния план за възстановяване и развитие, която се проведе в зала „Проф. Венета Вичева“ на Община Шумен....

към новината →

Община Дряново с проект за изграждане на осветление на стадион “Локомотив”

Община Дряново с проект за изграждане на осветление на стадион “Локомотив”

12.01.2023

След като на 29 август 2022 г. беше издадена виза за проектиране и изготвен технически проект, а на 29 ноември 2022 г. предложението на кмета Трифон Панчев и председателя на Общински съвет Тодор Георгиев получи пълна подкрепа от общинските съветници, днес, 12 януари 2023 г., всички необходими документи бяха връчени лично на г-жа Весела Лечева, министър на младежта и спорта....

към новината →

Кметовете на Смолян и Чепеларе посрещната турски туроператори с интерес към Пампорово

Кметовете на Смолян и Чепеларе посрещната турски туроператори с интерес към Пампорово

13.01.2023

В Пампорово се проведе работна среща между представители на Асоциацията на турските туристически оператори TÜRSAB, заместник-областния управител на Смолян Христо Станчев, кмета на община Чепеларе Боран Хаджиев, заместник – кмета на община Смолян Марин Захариев, хотелиери, представители на туристическия бизнес от региона.   В Пампорово се наблюдава осезаем ръст от балканските пазари през...

към новината →

В Плевен обсъдиха смяната на печки на твърдо гориво с екологични нови уреди за общината

В Плевен обсъдиха смяната на печки на твърдо гориво с екологични нови уреди за общината

12.01.2023

По инициатива на кмета Георг Спартански се проведе работна среща с кметовете на кметства и кметските наместници в община Плевен. Основна тема на срещата беше подготовката на проектно предложение, с което да се кандидатства по мярката „За по-чист въздух” на Програма „Околна среда” 2021-2027 г.           Георг Спартански и неговият заместник Стефан Милев информираха участниците в срещата за...

към новината →

Община Търговище организира жребий с награди за изрядните данъкоплатци и през 2023 г.

Община Търговище организира жребий с награди за изрядните данъкоплатци и през 2023 г.

12.01.2023

Започва кампанията за плащане на местните данъци и такси в Търговище за 2023 г. Гражданите, платили в срок до 30 април пълния годишен размер на налозите си върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци, ще получат и 5 % отстъпка. Те могат да участват и в традиционния жребий на Общината с предметни награди. За целта е необходимо да запазят отрязъка с талона, който ще...

към новината →

Община Радомир започва да подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми

Община Радомир започва да подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми

10.01.2023

Община Радомир подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми, съобщиха от институцията. От 1 януари е започнал приемът на документи на кандидатите. Инициативата се реализира съгласно приетата от Общинския съвет в края на миналата година програма за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. До 3000 лв. ще се отпускат на двойка заявител за...

към новината →

В Ловеч отвори врати ново читалище

В Ловеч отвори врати ново читалище

09.01.2023

В Ловеч официално беше открито новото читалище „Изкуство 2022 г.“ То е създадено през октомври миналата година от група ентусиазирани учители. Читалището ще предлага модерно съвременно изкуство  и актуални дейности за деца и възрастни. На тържеството присъства и  кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, която поздрави основателите и им подари саксия с цветя и живописната картина „Еньовден“...

към новината →

В Свищов се проведе среща на училищата, носещи името на Алеко Константинов

В Свищов се проведе среща на училищата, носещи името на Алеко Константинов

12.01.2023

За четвърта поредна година  СПГ „Алеко Константинов“ бе домакин на годишна среща на училищата, носещи името на Щастливеца. В кръглата маса, тематично организирана в рамките на Алековите дни, участие взеха учители и ученици от СПГ „Алеко Константинов“ гр. Свищов, ПГИТ „Алеко Константинов“ гр.  Велинград, ПГТ „Алеко Константинов“  гр. Плевен, СУ „Алеко Константинов“  гр. Луковит и ОУ „Алеко...

към новината →

Юбилейни конкурси на Община Мездра, посветени на Международния ден на жената

Юбилейни конкурси на Община Мездра, посветени на Международния ден на жената

10.01.2023

Община Мездра обявява 20-o, юбилейно издание на традиционните конкурси: „Жената - майка и любима” - за поезия, и „Жените в изкуството” - за произведения на изобразителното изкуство, посветени на Международния ден на жената - 8 март. Право на участие в тях (с до 3 броя произведения) имат всички авторки от община Мездра, навършили 18 години. Конкурсите са явни. Творбите се приемат в...

към новината →

Кметове от бургаска област участваха в конференцията "Европа в България: Общо бъдеще", организирана от БТА

Кметове от бургаска област участваха в конференцията "Европа в България: Общо бъдеще", организирана от БТА

13.01.2023

С регионална конференция в Бургас Българската телеграфна агенция (БТА) даде началото на поредица от събития в страната за представяне на политиката на сближаване на Европейския съюз, дългосрочните цели и приоритетите през новия програмен период 2021-2027 г., инвестициите в национални и регионални програми за стимулиране на растежа, заетостта, социалната интеграция и по-доброто сътрудничество....

към новината →

Община Стара Загора и Българска фондова борса подписаха Споразумение за сътрудничество

Община Стара Загора и Българска фондова борса подписаха Споразумение за сътрудничество

13.01.2023

Община Стара Загора и Българска фондова борса подписаха Споразумение за сътрудничество и вече активно ще си съдействат за привличането на потенциални инвеститори към региона, както и да работят в подкрепа на компаниите с интерес да се листнат на пазарите на БФБ. Това е първото подобно споразумение на Борсата с община в България. „Щастливи сме да анонсираме партньорството ни с БФБ и да...

към новината →

Предстоящо

Перник става столица на най-големите европейски маскарадни игри

Перник става столица на най-големите европейски маскарадни игри

Най-големият маскараден фестивал в Европа – „Сурва“ се завръща след тригодишно прекъсване, заради водната криза в Перник и пандемията КОВИД. През трите фестивални дни хилядите гости на града ще могат да видят старинни български обичаи, които са живи и до днес и остават важна част в българската фолклорна традиция.

В Карлово предстои „първа копка“ по проект за обновяване на туристическата инфраструктура

В Карлово предстои „първа копка“ по проект за обновяване на туристическата инфраструктура

11.01.2023

Община Карлово организира на 16.01.2023 г. (понеделник) от 12:00 часа стартова пресконференция в зала „Васил Караиванов“ в сградата на Общинска администрация Карлово и от 12:30 часа на официална церемония за „първа копка“ по проект "Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово". Церемонията по първа копка ще се състои пред Куршум джамия, в центъра на гр. Карлово. 

В Чирпан започват честванията на 145 години от рождението на Пейо Яворов

В Чирпан започват честванията на 145 години от рождението на Пейо Яворов

За 55-ти път от 13-ти до 26-ти януари  община Чирпан е домакин на "Яворовите януарски дни", които са посветени на 145 години от рождението на поета. Програмата на честванията беше обявена от кмета на общината Ивайло Крачолов на специална пресконференция. Мотото на тазгодишното издание е „Яворов - световен поет“. В културната програма на община Чирпан2023-та е посветена на поета.

Зелената сделка

Проучват възможностите за изграждане на плаващ соларен парк

Проучват възможностите за изграждане на плаващ соларен парк

11.01.2023

Германската компания "Профайн Енерджи ГмбХ" е заявила инвестиционно намерение за изграждане на плаваща електроцентрала и ремонт на язовир "Огоста" (до Монтана), съобщи във времето за парламентарен контрол министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов. Инвестицията е за над 1 милиард евро, като фирмата се ангажира да намери подизпълнители от района, добави той. Дни преди края на...

към новината →
Община Бойница със стратегия за насърчаване на зелената енергия

Община Бойница със стратегия за насърчаване на зелената енергия

11.01.2023

Община Бойница представи дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за периода 2023- 2032 година. Тя е разработена с Национален план за съдействие за енергията от възобновяеми източници от Закона за енергията от възобновяемите  източници и третира материята за насърчаване използването на енергията от възобновяемите източници  и био горива за срок от...

към новината →
Швеция = еко

Швеция = еко

11.01.2023

По отношение на опазването на околната среда и устойчивото развитие Швеция е един от безспорните лидери в световен мащаб. Страната е на път да постигне целите на ЕС за нулеви отпадъци.

Рециклирането е начин на мислене

Основите за устойчив начин на живот са положени в Швеция преди десетилетия. От 1984 г. съществува система за връщане на метални кенчета в магазините срещу депозит. Такава схема за пластмасови бутилки е въведена през 1994 г. Всяка година шведите рециклират 1,8 милиарда бутилки.

Зелени дейности в Копенхаген

Зелени дейности в Копенхаген

Копенхаген работи усилено за да поддържа имиджа си на световна зелена столица със своите очарователни велосипеди и офшорни вятърни паркове, но масивният, изкуствен остров, който в момента се изгражда край бреговете му, рискува да подкопае репутацията на датската столица в осигуряването на устойчив начин на живот.

Поддръжниците на проекта твърдят, че новият остров Линетхолм ще защити града от повишаването на морското равнище, като същевременно ще осигури така необходимите жилища за жителите на столицата. Изграждането му ще използва огромни количества от строителните отпадъци на града, които в противен случай би трябвало да бъдат транспортирани другаде.

Международна дейност

Приоритетите на шведското председателство на съвета на Европейския съюз

Приоритетите на шведското председателство на съвета на Европейския съюз

13.01.2023

Председателството на Съвета на Европейския Съюз (ЕС) се сменя на ротационен принцип между държавите – членки на ЕС, на всеки 6 месеца. От 1 януари до 30 юни 2023 г., Швеция застава начело на ЕС, като следните четири приоритета ще направляват нейната работа:

  • сигурност;
  • конкурентоспособност;
  • екологичен и енергиен преход;
  • демократични ценности и върховенство на закона.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

    Белово – 14 януари 

    Антоново  17 януари (Антоновден)