Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Наближаващи срокове за кандидатстване по ПРЧР

Наближаващи срокове за кандидатстване по ПРЧР

10.01.2023
Наближаващи срокове за кандидатстване по ПРЧР

През м. октомври 2022 г., се обявиха за кандидатстване, от страна на общините, процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ и „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027  (ПРЧР).

  • Процедура „Укрепване на общинския капацитет“ е разработена по предложение на НСОРБ, като поради недостиг на средства за реализирането и през периода 2014-2020, успяхме да договорим да се подкрепи от новата ПРЧР. Тя осигурява интегрирана подкрепа в изпълнение на общинските правомощия по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП). Проектни предложения до момента са подали 60 общини, като с 9 от тях вече са сключени договори.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16 януари 2023 г., 17:00 часа. Бюджетът и е 25 млн. лв., които са на разположение на общините за подкрепа осъществяването на социалните реформи.

  • По процедура  „Грижа в дома“, която е продължение на настоящата патронажна грижа, проектни предложения са подали 146 общини, като със 100 са сключени договори и е стартирало предоставянето на услуги за над 12 900 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Кандидатстването е до 31 януари 2023 г., 17:30 часа.

Отчитайки и множеството други отворени за кандидатстване процедури, както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и по преходния период по ПРСР и програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027, благодарим и поздравяваме общините, предприели действия по депозирането на проекти по двете процедури.

С оглед плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни, апелираме към некандидатствалите общини, за депозирането на проекти в указаните крайни срокове.

При необходимост от допълнителна подкрепа и/ или наличие на затруднения по подготовката на проекти по двете процедури, включително при обективна необходимост от удължаване на сроковете за кандидатстване, очакваме общините да ни информират на електронна поща: namrb@namrb.org