Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Стартира набирането на проекти за чиста околна среда

Стартира набирането на проекти за чиста околна среда

11.01.2023
Стартира набирането на проекти за чиста околна среда

На https://www.moew.government.bg/bg/zapochva-kampaniyata-chista-okolna-sreda-za-2023-g/ е обявена покана за набиране на проекти в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2023 г. на тема: „Обичам природата – и аз участвам “.

С реализацията на дейностите по Националната кампания, се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

Общия бюджет по Програмата е 3.5 млн. лв., разпределен както следва:

 • За проекти на общини и кметства до 15 000 лв., на обща стойност 2 млн. лв.;
 • За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв., на обща стойност 1.5 млн. лв.

Допустими по проектите на общините и кметствата са разходите за:

 • Изграждане и/или възстановяване на детски площадки;
 • Изграждане на зони за отдих – пейки, кошчета, маси и т.н., които следва да бъдат замонолитени (да не са преместваеми);
 • Фитнес уреди на открито;
 • Озеленяване – затревяване на зелени площи с тревни смески и тревен чим, засаждане на декоративни вечнозелени и листопадни дървета и храсти, засаждане на цветя – едно- и многогодишни, засаждане на живи стени и плетове, създаване на декоративни дървесно-храстови групи и формации;
 • Изграждане на скални цветни кътове, алпинеуми, декоративни водни площи;
 • Ремонт на алеи, настилки, осветление с лед лампи;
 • Изграждане на еко кътове – беседки, барбекюта и т.н.;
 • Поставяне на стойки за велосипеди/велостойки;
 • Ремонт на чешми, фонтанки – допустими разходи са материали за ремонт на външните части и чучури (без ремонт на довеждащия водопровод);
 • Почистване и облагородяване на терени до воден обект (река, езеро, чешма и т.н.) – затревяване, зацветяване, залесяване, изграждане на кътове за отдих с лесен достъп (декоративни настилки, плочопътеки от камък, плочопътеки на тревни фуги и ароматни пътеки, паркинги с бетонови решетъчни паркинг елементи или такива изработени от рециклирани полимери), целящи предпазване от замърсяване на околната среда.

Допустими разходи по проектите на училищата, детските градини и ЦПРЛ/ОДК са:

 • Озеленителни мероприятия в дворното пространство на учебното заведение с подходящи местни видове;
 • Мини екосистеми;
 • Къщички и хранилки за птици, хотели за несекоми и т.н.;
 • Пчелини – до 1 бр. кошер;
 • Поставяне на стойки за велосипеди;
 • Канцеларски материали за изложби, конкурси и др., свързани с предмета на Кампанията;
 • Интерактивни дъски за обучение;
 • Мобилни лаборатории и пособия– за всеки от компонентите на околната среда (вода, въздух, почва и т.н.); метеорологични станции и др.;
 • Поставяне на компостери/компостерни комплекти за биоразградими отпадъци (зелена маса от дворното пространство, хранителни отпадъци);
 • Класни стаи на открито – беседки, пейки, маси, кошчета и т.н.;
 • Фитнес уреди и спортни съоръжения на открито, футболни игрища;
 • Оборудване на кабинети по екология, биология и химия – лабораторни принадлежности, образователни карти, макети и табла, витринни шкафове и други образователни материали;
 • Съоръжения за игра на открито – Комбинирани детски съоръжения, люлки, пързалки, клатушки, ремонт на пясъчници и др.;
 • Създаване на еко-кът/стаи за обучение на открито – беседка, пейки, маси, кошчета и др.;
 • Билкови и зеленчукови градинки (в т.ч. опитни полета);
 • Сензорни пътечки;
 • Помощни обучителни материали – енциклопедии, игри, образователни книжки и други образователни материали, свързани с предмета на Кампанията

Проектите се изпращат само на e-mail: proekti2023@pudoos.bg  Крайният срок за кандидатстване е 10.02.2023 г. за проекти  на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК и до 24.02.2023 г. за проекти на общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021 г. и 2022 г.