Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Започват онлайн информационните обучения за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ

Започват онлайн информационните обучения за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ

06.01.2023
Започват онлайн информационните обучения за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ

Във връзка със стартирането на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, НСОРБ и МРРБ организират провеждането на онлайн информационни обучения за общините, с цел представяне и обсъждане на изискванията и критериите, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

Темите, които ще бъдат включени в програмата са:

  1. Териториален обхват и териториално разпределение на средствата;
  2. Допустими кандидати;
  3. Допустими дейности;
  4. Категории разходи, допустими за финансиране.
  5. Индикатори по процедурата;
  6. Срокове за кандидатстване;
  7. Други важни условия по Процедурата.

Дати на провеждане:

  • За общините от СЗР и СЦР обучението ще се проведе онлайн на 16.01.2023 г. от 10.00 часа, чрез платформата ZOOM, с очаквана продължителност - до 3 часа. 

Лектори: Добромир Василев – директор дирекция „Жилищна политика“, aрх. Дима Лекова и Весела Звезданова

Регистрация за участие в обучението следва да бъде направена онлайн, на изпратения в поканите до общините, интернет адрес. Във формуляра за регистрация сме предвидили възможност за предварително задаване на конкретни въпроси, които да бъдат обсъдени в рамките на обучението.

Крайният срок за регистрация е до 17.30 часа на 12.01.2023 г. (четвъртък). Линк за включване и техническа информация за провеждането на обучението ще изпратим до края на деня на 13.01.2023г. само на заявилите участие.

Допълнителна информация по организацията на обучението може да получите от Петя Иванова - координатор в НСОРБ, e-mail: p.ivanova@namrb.org; тел. (02) 943 44 67, (02)943 44 68.


 

  • За общините от СИР и ЮЗР обучението ще се проведе онлайн на 17.01.2023 г. от 10.00 часа, чрез платформата ZOOM, с очаквана продължителност - до 3 часа.

Лектори: Добромир Василев – директор дирекция „Жилищна политика“, инж. Веселина Стоянова, Венелина Тошева и Румен Джаров

Регистрация за участие в обучението следва да бъде направена онлайн, на изпратения в поканите до общините, интернет адрес. Във формуляра за регистрация сме предвидили възможност за предварително задаване на конкретни въпроси, които да бъдат обсъдени в рамките на обучението.

Крайният срок за регистрация е до 17.30 часа на 12.01.2023 г. Линк за включване и техническа информация за провеждането на обучението ще изпратим до края на деня на 16.01.2023г. само на заявилите участие.

Допълнителна информация по организацията на обучението може да получите от Маринела Петрова - експерт „Логистика“ в НСОРБ, e-mail: m.petrova@namrb.org тел. (02) 943 44 67, (02)943 44 68.


 

  • За общините от ЮИР и ЮЦР обучението ще се проведе онлайн на 18.01.2023 г. от 10.00 часа, чрез платформата ZOOM, с очаквана продължителност - до 3 часа.

Лектори: Добромир Василев – директор дирекция „Жилищна политика“, арх. Дима Лекова, Венелина Тошева и Румен Джаров

Регистрация за участие в обучението следва да бъде направена онлайн, на изпратения в поканите до общините, интернет адрес. Във формуляра за регистрация сме предвидили възможност за предварително задаване на конкретни въпроси, които да бъдат обсъдени в рамките на обучението.

Крайният срок за регистрация е до 17.30 часа на 12.01.2023 г. Линк за включване и техническа информация за провеждането на обучението ще изпратим до края на деня на 17.01.2023г. само на заявилите участие.

Допълнителна информация по организацията на обучението може да получите от Петя Иванова - координатор в НСОРБ, e-mail: p.ivanova@namrb.org; тел. (02) 943 44 67, (02)943 44 68.


 

Обърнете внимание!

С оглед практическата насоченост на обученията, молим експертите, които ще участват в обучението, да бъдат предварително детайлно запознати с утвърдените насоки за кандидатстване по процедурата:  https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/Покани за участие в обученията са изпратени до официалните електронни пощи на всички общини на 6.01.2023 г.