Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ започва проект за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

НСОРБ започва проект за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

10.01.2023
НСОРБ започва проект за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

НСОРБ стартира изпълнението на договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022 по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия.

Проектът има за цел да подпомогне повишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти чрез подобряване на законовата, финансовата и стратегическата рамка за фискална децентрализация и повишаване нивото на собствените приходи; развиване на компетенциите на местните служители за прилагане на съответните показатели и измерване на резултатите.

За постигането на тези цели Експертният център за добро управление на Съвета на Европа (СЕ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите, ще извършат следните дейности, :

  1. Анализ на съществуващата правна, административна и оперативна рамка за общинните.
  2. Доклад с препоръки за подобряване на правната и фискална рамка за децентрализация, както и политически документи, съдържащи препоръки за административни, оперативни, регулаторни и законодателни промени по отношение на местните финанси, базирани на най-добри европейски практики.
  1. Обучителна програма и материали – подготвени и адаптирани – за използване в дейностите по изграждане на капацитет за и от местните служители и асоциации на база инструментите на Центъра за експертиза и добро управление.
  1. Провеждане на обучения за обучители и пилотиране на механизъм за определяне на показатели за нуждите на местните финанси и разходни стандарти.
  2. Консултации с различни заинтересовани страни за валидиране на предвидените стъпки и финална конференция за популяризиране на постигнатите резултати.

Съвместната работа между НСОРБ и експертите от Съвета на Европа ще допринесе за създаване на насоки, които да захранят процеса на реформи за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България.

За новини по проекта можете да следите: ТУК.